На кое решение може да разчитаме и къде трябва да бъдем предпазливи?

Фузарийно базично гниенеидентификация и контрол

Какво е фузарийно базично гниене?

Базично гниене от снежна плесен (Microdochium nivale/Fusarium nivale)
Базично гниене от снежна плесен (Microdochium nivale/Fusarium nivale)
Базично гниене от снежна плесен (Microdochium nivale/Fusarium nivale)
Базично гниене от снежна плесен (Microdochium nivale/Fusarium nivale)

Основно разпространеният компонент на фузарийното базично гниене, понякога наричано и кафяво базично гниене, е гъбата Microdochium nivale/Fusarium nivale (снежна плесен). Тази болест до голяма степен стартира от семената, но също се заражда от инфектирани с фузариумрастителни остатъци (пшеница, царевица).

Инфекцията възниква през есента и зимата, като заболяването прогресира в топли, сухи почви при температура между 10-15 °C. Заразената основа на растенията може да образува перитеции при влажни условия през пролетта (април, май), които освобождават аскоспори и заразяват флаговия лист и класовете в цъфтеж. Както за перитециите, така и за аскоспорите, е необходима висока влажност.

За всички базични гниения, жизненият цикъл отнема около 14 дни при оптимални условия, но за някои инфекции може да отнеме седмици за развитие.

Перитеции върху лист на пшеница
Перитеции върху лист на пшеница
Перитеции върху стъбло на пшеница
Перитеции върху стъбло на пшеница

Инфекция на флагов лист

Fusarium culmorum обикновено е вторична пролетна инфекция, която колонизира растенията след есенно-зимното развитие на инфекция от Microdochium/Fusarium nivale. Това заболяване се развива от микроконидии, формирани по растителни остатъци (вкл. старите листа на пшеницата) и житни плевели. За развитието си изисква леко по-високи температури (от 10 до 20 °C) и също предпочита сухи условия. Докато много влажните зими имат способността да намаляват заболяването и щетите, сухите почвени условия могат да бъдат рискови.

Други фузарийни видове, като Fusarium graminearumpoae и avenaceum, могат да бъдат открити само върху основата на стъблото. Във всички случаи мицелът расте директно върху корена на растението или основата на стъблото и ги инфектира. Образувалите се спори се разпръскват и заразяват околните растения.

Как фузарийното базично гниене влияе на добива?

Ранната инфекция с Microdochium nivaleможе да доведе до слаб растеж и развитие на листната и кореновота система, с директно въздействие върху крайното развитие на класовете. 

Обикновено е трудно визуално да се разграничи от комплекса от други  болести в основата на растенията като например ранното заразяване с базично гниене, причинявано от патогените Cercosporella herpotrichoides и Pseudocercosporella herpotrichoides. Трудно е да се дефинира средно ниво на въздействие върху добива вследствие от инфекция с базично гниене от Microdochium nivale, но може да бъде до 20%, когато инфекциите са достатъчно тежки, за да причинят полягане и белокласие. По-важно е, че тези инфекции са ключов източник на инокулум (зараза) за развитие на фузариум по класа, като в случаи на инфекция на флаговия лист от Fusarium culmorum могат да намалят добива до над 30%, плюс придружаващите микотоксини, замърсяващи зърното.

При нападение от фузариум по класовете, въздействието върху добива е до 10 % в определени случаи, но остават проблемите с поникването на заразените семена, растежа и развитието на растенията в ранните фази.

Как да разпознаем симптомите на фузарийното (кафяво) базично гниене?

Най-често срещаните симптоми са тъмно-кафяви ивици по листните влагалища, обвиващи стъблото на пшеницата, както е показано по-долу на снимките. С напредването на заболяването лигулата се размеква, като инфекцията се разпространява върху стъблото до зоната на първия стъблен възел и зоната около него покафенява и загнива. След инфекцията на лигулата, мицелът се пренася върху новите листа и гъбата се разпространява нагоре по нарастващото растение.

Как да контролираме фузарийното базично гниене?

Третирането на семенета с Ламадор®, Редиго® Про и Баритон®Супер помага за редуциране на инфекцията от Снежна плесен през есента и зимата. Триазоловите фунгициди на базата на протиоконазол имат широк спектър на действие срещу всички видове фузариум и снежна плесен, с доказани качества за управление на пролетния инокулум от Fusarium culmorum(изпитвания наferaи HAUC 2008-2012), както и отлично ограничаване на същинското базично гниене/паразитно полягане и отличен контрол на листни болести, като септория, ръжди, брашнеста мана, мрежести петна.

Ключовият период за фунгицидно третиране на пшеницата за контролиране на фузарийното базично гниене е Т1, където 75 мл/дка Солигор®, 80 мл/дка Инпут® или 100 мл/дка Прозаро® могат да доставят необходимото количество активен триазолза осигуряване на най-добрия възможен контрол на болестите в базата на растенията.

Състояние на базата след третиране със Солигор® в доза 75 мл/дка
Състояние на базата след третиране със Солигор® в доза 75 мл/дка

За третиранията срещу фузариум във флагов лист/изкласяване и цъфтеж, може да се добавят и фунгицидите Зантара® 125 мл/дка и Аскра®XPro100 мл/дка.

Ниво на ефикасност срещу фузариум на протиоконазол-съдържащите фунгициди, спрямо мефентрифлуконазол/ревизол - съдържащите фунгициди

От приложената диаграма ясно се вижда, че дори 50% от пълната доза на протиоконазол дава повече от два пъти по-висока ефективност в контрола на фузариум, сравнено с 100 % от пълната доза на мефентрифлуконазол/ревизол.

Обръщаме внимание на факта, че когато се правят сравнения трябва да се показва нивото на инфекция в контролата, приложените дози на продуктите и нивото на контрол на съответното заболяване, което се получава от тези дози.

Стана тенденция в българския сектор на зърнопроизводство да се залага все повече на добре опаковани рекламни послания, които не са подплатени с издържани технически аргументи. Включително и през настоящата година в бъгарския аграрен сектор има компании, които си позволяват да сравняват нива на ефикасност на продукти, без да дават информация за нивото на заболяванеи най-важното използваните дози, чрез които се стига до съответните сравнения и хипотетични изводи. Същото води до грешки в схемите за растителна защита при пшеница и съответно загуба на добив.

Апелираме фермерите да изискват детайлна и реална информация, когатосе касае до опити с различни активни вещества и да вземат решения на база доказани и истински резултати. В противен случай информацията може лесно да се изкриви и манипулира.

Байер КропСайансе оборудвала и поддържа в България Център за агроиновации. Благодарениe на данните от него и професионалните наблюдения на нашите агрономи на ниво стопанства предоставямерезултати и анализи, които са получени по стандартизирана методология. Основната ни цел е да споделим решениясъс зърнопроизводителите, с които те ще могат да извлекат максимални ползи в своето производство.

За изготвянето на статията е използвана информация от Bayer United Kingdom,доклад от интернет сайта на организацията AHDB „Fungicide performance update for wheat, barley and oilseed rape (2022)“ и наблюдения и анализ на посевите от пшеница в България в периода 2020 – 2022 от агрономите на Байер България.