Въпреки нарастващия брой вегетариански и вегански варианти, потребителското търсене на месо продължава да се увеличава. Ето защо е важно да се разгледа и устойчивостта на месния сектор: как можем да осигурим по-ефективно отглеждане на добитъка?

Едно от възможните решения е отглеждането на насекоми като храна за животните. В статия, публикувана в Science, Арнолд ван Хаюс от Университета Вагенинген в Нидерландия и негов колега от Университета в Торино, Италия изброяват основните плюсове и минуси.

Защо насекомите да се използват като храна за животни?

Фуражите за животни сега се състоят от рибно брашно и соя. Ван Хаюс: "Този вид фураж има неблагоприятни последици за околната среда, в случая със соята например обезлесяването и използването на пестициди. В зависимост от животните, които ще се хранят, част от това рибно брашно или соя може да се замени с насекоми. Едно от големите предимства на насекомите е, че те могат да бъдат хранени с отпадъци от плодове и зеленчуци и дори с оборски тор. По този начин можем да използваме тези остатъчни потоци като висококачествен фураж за животните."

Освен това отглеждането на насекоми води до ниски емисии на парникови газове и изисква малко земя и вода. Но според Ван Хаюс има и още предимства:

"Насекомите като фураж за добитъка са не само добър източник на хранителни вещества, но изглежда са полезни и за здравето на животните. Оказва се, че хитинът, външният скелет на насекомите, укрепва имунната система. Насекомите като фураж за животни биха могли дори да бъдат заместител на антибиотиците."

Какво е необходимо, за да се приложи това в голям мащаб?

Използването на насекоми, като нов източник на храна за добитъка, изглежда обещаващо. Но все още има някои предизвикателства, казва изследователят от Университета Вагенинген, като например автоматизиране на производствената система, по-добро храносмилане в червата на насекомите чрез използване на бактерии, генетична селекция на насекомите, така че ларвите да могат по-добре да преобразуват остатъците, превенция на болестите и безопасно използване на насекомите като съставка в храната за животни.

"В момента индустрията не може да произвежда достатъчно насекоми, за да задоволи търсенето на фуражи за животни. Също така цената на насекомите като фураж за животни все още е твърде висока, въпреки че иновациите скоро ще помогнат за намаляване на цените и превръщането на насекомите в конкурентна алтернатива на соята или рибното брашно. Най-голямото предизвикателство пред индустрията е да се намерят достатъчно, евтини, надеждни и безопасни органични отпадъчни потоци, които могат лесно да бъдат превърнати от насекомите във висококачествен фуражен продукт", казва Ван Хаюс.