Преглеждайте редовно лехите за характерни симптоми

Домати

Картофена мана

Симптомите на болестта се проявяват основно по листата и стъблото на растенията.

 • Първоначално петната засягат най-долните листа. Те са по-дребни, воднисти, разположени по периферията. Постепенно се сливат, а тъканта покафениява. Когато нападението е силно, за 2-3 дена засегнатите листа изсъхват.
 • По стъблата петната са големи, черни, проникват в дълбочина. В резултат на повредата сокодвижението се прекъсва и частта над тях изсъхва.
 • По зелените плодове също може да се наблюдават петна. Те са големи, тъмнокафяви и грапави.

Болестта не напада зрелите плодове.

Брашнеста мана

Болестта заразява само листата на растението. По горната им страна се забелязват хлоротични петна, а от долната – бял налеп. Петната са ограничени от нерватурата. При силно нападение листата прегарят.

Пипер

Столбур

Първоначално заразените растения изглеждат нормално. Постепенно се проявяват симптомите, които са:

 • Листата са редуцирани. Жилките от долната им страна са виолетово оцветени.
 • Чашелистчетата се разрастват необичайно.
 • Венчелистчетата, тичинките и плодникът атрофират.
 • Цветовете не се оплождат.
 • Новите разклонения се оцветяват антоцианово.

Важно!

Болестта се пренася от цикади, срещу които са насочени мерките за контрол.

Мана

Заразата протича почти незабележимо. Листата на болните растения увяхват без да са променили цвета си. След няколко дни те загиват.

Болестта се проявява в условия на влажна и топла почва и продължителни валежи с високи температури на въздуха.

Бактериални петна

Симптомите се проявяват по всички надземни части на растението. Те са под формата на дребни, воднисти, тъмни, различни по големина и форма петна. При силно нападение листата пожълтяват и окапват.

Краставици

Ъгловати петна

 • При силно нападение листата прегарят напълно.
 • По плодовете петната са дребни, воднисти и с бактериален ексудат по тях.
 • Повредата по плодовете се забелязва във вътрешността им под формата на мокро гниене.

Кубинска мана

Симптомите се наблюдават по листата. От горната им страна се появяват хлоротични петна, които са разлети и ограничени от нерватурата. При силно нападение листата изсъхват, може да се стигне и до загиване на цялото растение.

Брашнеста мана

По листата се забелязват дребни, кръгли петна, които се покриват с бял налеп. При силно нападение листата пожълтяват и изсъхват. Завръзите също изсъхват и не се образуват плодове.

Понякога по младите плодове също може да се наблюдават петна, покрити с брашнест налеп.

Зеле

Мана

По външните листа се образуват бледожълти петна, от долната страна те са покрити с налеп. От тях заразата преминава по вътрешните листа, по които се образуват сухи петна, но може да се развие и мокро гниене. Постепенно инфекцията прониква в дълбочина и може да обхване почти цялата зелка.

Картофи

Картофена мана

Първоначално симптомите се проявяват по листата. С развитието на болестта заразата преминава и в клубените. По тях се образуват сивкави петна, които са хлътнали. Постепенно петната се разрастват, като месестата част под тях некротира и придобива ръждивокафяв цвят.

Алтернария

 • Симптомите се явяват по листата. Те са под формата на неправилни петна, които са концентрично зонирани.
 • По стъблата петната са черни и леко удължени.
 • По клубените петната са леко хлътнали, тъмнокафяви и с черен налеп по тях.
Мана по плодовете
Мана по плодовете
Кубинска мана по краставици
Кубинска мана по краставици
Често симптомите започват от външните листа
Често симптомите започват от външните листа