• Предпазно пръскане срещу болестите да започне преди установяване на зараза.
  • Системните препарати да се ползват не по-късно от 72 часа след създаването на благоприятни условия за зараза.
  • Стриктно да се спазват интервалите на третиране.
  • Да се пръска с дюзи, осигуряващи фини капчици.
  • Повърхността на листа да бъде равномерно покрита от разтвора без да се допуска стичането му.
  • Третирането да се извършва рано сутрин или късно следобед, както и когато няма опасност от валежи непосредствено след третирането.
  • При установяване на зараза да се ползват системни или комбинирани фунгициди.
  • Покупката на препарата да се извършва само от специализиран магазин за търговия с продукти за растителна защита.