Преглеждайте редовно лехата с ягоди и притъпквайте почвата около растенията, които са засадените през есента. Така ще предотвратите изтеглянето, което се получава при резки колебания на температурата и липсата на сняг върху почвената повърхност.

И още..

Градинарите, които имат оранжерия и искат да берат по-рано ягодови плодове, може да го постигнат. За целта растенията се нуждаят от т. нар. форсиране.
Най-важното условие за по-ранна реколта е температурата. Препоръчително е температурата в оранжериите да се повишава бавно. Отначало тя трябва да е до 10 градуса, като впоследствие се поддържа от 10 до 15 градуса.

Имайте предвид, че ако температурата превиши 15 градуса за кратко време, растенията развиват недостатъчен брой листа, които са с изтеглени дръжки, образуват малко цветоноси с недоразвити цветове и непълноценни завръзи.

Много ранни ягоди ще отгледате в оранжерия, която се отоплява
Много ранни ягоди ще отгледате в оранжерия, която се отоплява