Наддаването ще продължи поне до Коледа * Какво се случва у нас– коментар на бг фермери

Жени Владинова

Месопреработвателите в Европа никога не са плащали на фермерите толкова високи цени за техните бици, заклани крави и юници. Разбира се, разходите за фураж, енергия и други оперативни ресурси също са се повишили рязко. И те изяждат голяма част от по-високите приходи. Въпреки това еврофермерът може да бъде доста доволен от цените на едрия рогат добитък.

А добрата новина е:

най-големият сезонен бум на търсенето тепърва предстои

През почти всички години досега ръстът на цените при клане на едър рогат добитък именно през декември достига най-високото си ниво. За пореден път фермерите в ЕС могат да бъдат доволни и от сегашните рекордни цени. Например, кланиците плащат малко под 4,50 евро за кг трупно месо и по този начин почти 1 евро за бици повече от миналата година. Досегашните рекордни цени от 2013 г. (преди финансовата криза) са надхвърлени с близо 40 цента.

Подобна е ситуацията и с кравите за клане и юниците. В момента кланиците плащат около 3,80 евро за кг за крави - това е с около 1,20 евро повече в сравнение с 2020 година и с около 20 цента повече от рекордната 2013 г. За юници за клане на фермерите в момента се предлагат 4,30 евро за кг или с около 1 евро повече в сравнение с 2020 година и с 45 цента повече в сравнение с рекордната 2013 година.

И всичко това показва, че цената на говеждото ще продължи да се увеличава до края на годината. А говедовъдите могат да очакват хубава Коледа (освен ако за малко не забравят за изключително високите разходи при отглеждането).

Но тревожен е фактът, че

делът на говеждото месо все още е много оскъден

- цените го показват. Една от причините за това е, че производството на говеждо месо е много оскъдно в повечето страни от ЕС след 2-годишната криза с COVID-19 и също изключително ниските цени от 2020 г.

Позицията на европейски фермерски асоциации

* Алберт Хортман-Шолтен от Камарата на земеделието на Долна Саксония: „Говеждото месо е дефицитна стока в ЕС. Това ще се забележи и в приходите през следващата година, като тенденцията ще продължи”, убеден е камерният експерт.Според него всички животновъди са засегнати от експлозията на разходите,които достигат рекорди.

С тревога се следи движението нагоре на дизела, мазута, торовете и най-вече на фуражите. Разбира се, развитието на пазара се повлиява негативно и от свързаната с пандемията липса или недостатъчен персонал в кланиците в продължение на 2 години. Фермерите наблюдават как след цените на зърното се покачват и цените на месото.

Добре е да се разграничат секторите, защото отношението към разходите е различно – то е по-благоприятно за производителите на говеждо месо, отколкото например за свиневъдите. Причината: 2021 г. е с добри обемни добиви от царевица и тревен силаж, а също така осигури достатъчно сено и слама.

* Председателят на Комитета по говеждото месо на Landvolks Niedersachsen, който е и фермер - угояващ бици, Мартин Люкинг е малко по-скептичен: „Част от увеличението на цените на говеждото месо със сигурност ще останат за нас, производителите. Но от него в голяма степен ще се възползват и преработвателите, и търговците на дребно“.

Турбуленция на вътрешния европазар на говеждо месо

е определението на Европейската комисия за случващото се. Според анализа на пазарната перспектива от октомври 2021 г. производството на говеждо месо в ЕС ще продължи да намалява и през първата половина на 2022 г. Според анализаторите на ЕК Ирландия ще има значителен принос за спада.

Защото производството й е намаляло със 7% в рамките на една година. Това се дължи на несигурността около граничните разпоредби между Великобритания и Ирландия, след като Обединеното кралство напусна вътрешния пазар. Тези проблеми, разбира се, оказват голям натиск върху производството на Изумрудения остров - а с тях и възможностите за износ за ирландските месопроизводители..

В Германия производството на говеждо месо също намалява значително, според оценката на Еврокомисията - с още 1,5%. Европейските експерти виждат причината преди всичко в продължаващото намаляване на броя на кравите и в последствията от по-тежката криза в продажбите по време на ограниченията в ресторанти и хранителни заведения.

Поради много високите цени на фуражите и нарастващите други разходи (а вероятно и в резултат на текущото развитие на селскостопанската политика), Еврокомисията също така счита, че увеличеното клане ще допринесе

за намаляване на запасите от говеждо в Общността.

Така че в ЕС и конкретно в Германия вероятно през втората половина на 2021 г. ще се отчете свиване на предлагането на говеждо месо. А това ще повлияе на европейското предлагане на говеждо месо през следващата 2022 година.

В прогнозите си за 2022 г. очакванията на Еврокомисията са за допълнително значително намаляване на производството с 1%. Вероятно дори и повече - въпреки възстановеното търсене и високите цени.

Световният пазар също е много оскъден

Според експертите на Комисията в момента на международния пазар има недостиг на говеждо месо. Много големи страни износителки разполагат с по-малко говеждо месо за износ.

Фермерите в САЩ в момента също произвеждат значително по-малко говеждо месо. А в Бразилия – друг голям производител на говеждо, винаги има нови т. нар. атипични огнища на СЕГ (заболяването Луда крава при едри преживни). Освен всички други проблеми, опасността от СЕГ стопира бразилския износ за Китай, където има много голямо търсене. А в САЩ се дискутира за евентуален внос за Бразилия.

В Аржентина износът също е намалял - с около 20% поради високите експортни мита.

Износът от ЕС 27 спада

още през първата половина на 2021 г., главно поради намаления износ за Обединеното кралство. Самата Германия разшири износа си за трети страни с една трета спрямо предходната година и е на трето място в класацията на европейските износители - след Полша и Холандия.
Оскъдното предлагане и високите цени в ЕС вероятно ще причинят спад на износа за трети страни. Въпреки това, тъй като износът за пазари с високи цени като Хонконг, Израел и Швейцария се е увеличил, Комисията дори смята, че е възможно леко увеличение на евроизноса, и то в края на 2021.

Европейският внос вероятно ще се увеличи отново до края на годината, е позицията на Комисията. Причината е ограниченото предлагане в рамките на Европа и високите цени на вътрешния пазар, които все повече привличат внос. Има, разбира се, и нарастващо търсене, водено от постепенното разхлабване на епидемични мерки като отваряне на ресторанти и хранителни заведения и ръст в туризма в много страни от ЕС. Възможни са и изненади за ново блокиране - както сега в Австрия.

Основните доставчици на пазара в ЕС

през първата половина на годината са Бразилия и: Обединеното кралство. Следват Уругвай и Аржентина. С изключение на Уругвай, всички големи страни износители са продали значително по-малко говеждо месо в ЕС, според статистиката на Еврокомисията. Като цяло намалението е почти 14%. Само от Аржентина, доставчикът, особено популярен сред немските ресторантьори, е внесъл 11% по-малко в ЕС (и в Германия).

Самата Германия е намалила вноса си от трети страни с почти 20% спрямо предходната година и по този начин е на 3-о място в класацията на европейските вносители на говеждо месо.

BG фермери за производството и пазара на говеждо

* Станко Димитров с две стада от елитни месодайни животни – Лимузин, Шароле, Херефорд, Обрак, и доугоително стопанство в Етрополския Балкан:

„Вече 2 години работим в екстремни условия. За повечето колеги в бранша задачата ни е опазване на направеното от нас дотук. А то не е малко. Свиваме производството, за да оцелеят стадата и породните линии”, обяснява фермерът. И добавя че вече втора година не зарежда доугоителното си стопанство, за да не генерира загуби.

През 2019 г. – в началото на пандемията, беше вече 2,2 евро за кг/ж.т. Същата година в началото на октомври бях на търговете в Германия и тръжната цена, при която се сключваха сделките, бе около 3-3,2 евро. Затова и у нас цената за нашите фермери бе много добра.

Но към днешна дата живеем в Сизифови мъки. Всички цени се вдигнаха двойно, само животните за месо са с непроменена цена. Сега, в края на 2021, тя е 3,80 лв./кг ж.т.на смесени породи и от 4 лв. до 4,10-4-15 лв. на чистокръвни породи. Ситуацията в сектора е критична. Субсидиите са същите, даже намаляват, затова определено ситуацията е предфалитна. Сривът в сектора е страховит – през 2020 г. дори продавах на цена 1,60 евро – а това са 3,40 лв. за елитни животни”, казва Станко Димитров.

Другият тревожен сигнал според него е намаляването на животните месодайно направление – за миналата година се отчита спад от 10-15%. Според говедовъда негатив е субсидията за млечни крави да е 4 пъти по-висока от тази в месодайното животновъдство. Заслугата за това е на Селекционния контрол.

Всички разходи в сектора непрекъснато се увеличават – царевицата е вече 60 ст., горивото от 1,50 вече е 2 лв., торовете още от тази година са с тройно увеличение. А цената на крайния продукт от месопреработвателите в търговската мрежа е на двойна – буркан с месо струва за потбребителя 26 лв.

* Велин Мицев говедовъд от Сандански:
„Цената на мъжките телета в последните 3 години не са се променили съществено – те са 3,40 лв. до 4 лв. за ж.т. Така „изгодната” цена вече не е такава поради високите цени на фуражите още от миналата година. А за тази – нямам думи, защото някои гонят двуцифрено число.

Големият проблем в сектора са женските телета, които през 2019 се продавха между 7,50-8 лв. трупно месо. Но вече втора година няма пазар за тях - никой не купува. А от стадото 40-50% са юнички. Разходите по изхранването им са огромни - можем да издържим до Нова година, а после”, е въпросът на професионалния животновъд Велин Мицев.

Според говедовъда проблемът с женските телета идва от неправилна и грешна държавна политика. Районът е беден. Тук не се произвежда нищо за храна на животни, което можеш да сложиш в хранилката. А в месодайното животновъдство единствената възможност да реализираш доход са телетата - те са пазарният продукт. Защото не се позволява на животновъдите да доугояват телетата. Ако това не беше така, рентабилността на целия бранш би се променила. А самият фермер няма да е на нулата, а ще успее да реализира приход. Защото, като се тегли чертата и ако си на изходна позиция, т.е. колкото спечелил толкова и изразходвал, какъв е смисълът?