Бременността при козите продължава 5 месеца (146-158, средно 150 дни). Разделя се на два периода. През първия период на бременността, който обхваща първите 3 месеца, растежът на плода е незначителен и не оказва съществено влияние върху потребностите от енергия и хранителни вещества, припомнят специалистите. Биологичната пълноценност на дажбите през този период е от съществено значение, тъй като се формират органите и тъканите на плода.

Важно условие е

дажбите да бъдат балансирани

по хранителни вещества и съставени от фуражи с високо качество. Недопустимо е изхранването на развалени фуражи - загнили, плесенясали, окислени, замърсени, замръзнали. А водата за пиене през есента и зимата трябва да бъде хладка и винаги чиста.

Неспазването на тези условия често води до увреждане на плода и аборти.

През втория период на бременността

(обхваща последните 2 месеца) нуждите на бременната коза от енергия, протеин и минерални вещества нарастват значително. През тези 2 месеца плодът увеличава теглото си около 10-12 пъти. Заедно с това тогава трябва да се образуват и около 4-5 кг мазнини, които през периода на лактацията се използват като телесни резерви.