Те трябва да са не само високодобивни, но и толерантни на засушаване, болести и синя китка * На всички тези характеристики отговарят хибридите на Corteva Agriscience

Ваня ВЕЛИНСКА

Традиционно на открития ден PortfolioFarm 2021 в село Равно поле фирма Corteva Agriscience представи хибридите царевица и слънчоглед, а също така и схеми за растителна защита, които са съобразени с технологиите им на отглеждане. В предишни броеве ви представихме хибридите царевица от порфолиото на компанията, както и технологични решения за опазването на културата от плевели.

Друга важна култура е слънчогледът. Това е култура, която фирмата разработва в различни производствени направления, включващи конвенционални хибриди, за ExpreessSun технологията, Clearfield технологията, както и високоолеинови хибриди. Слънчогледите, засети в опитното поле в Равно поле, бяха представени от Нено Ненов, дългогодишен селекционер в компанията, а в момента на позицията мениджър продажби в Североизточна България.
В последните години на най-голям интерес се радват слънчогледите, които са с високо маслено съдържание. Фирма Corteva Agriscience предлага

маслодаен слънчоглед със съдържание на масло над 44%

В зависимост от типа на маслото, което преобладава в масленото съдържание, слънчогледовите хибриди са линолови, или класически, и олеинови, поясни Нино Нинов. В първата група преобладава съдържанието на линолова киселина, което е между 60-70%. При хибридите с олеинов тип на маслото съдържанието на олеиновата киселина е над 82%, а в хибридите на Corteva Agriscience тя е около 90-93%. В някои страни като САЩ и Канада се отглеждат т. нар. midoleic или още NuSun тип слънчогледи, в които съдържанието на олеинова киселина е около 2/3 – 65% от съдържанието на мастни киселини в слънчогледовото масло.

Внедряването на високоолеиновите слънчогледи започва през 80-те години на миналия век, а от 2000-та година насам някои страни преминават основно към отглеждане на такива хибриди. Например във Франция над 60% от отглеждания слънчоглед в страната е високоолеинов. През последните години и у нас се забелязва засилен интерес към този тип хибриди. Безспорно популярността им расте, защото

цената на изкупуване е доста по-висока – с около 25 до 50 долара

на тон в сравнение с класическия тип слънчоглед.

Напоследък се оформи и една специфична ниша на търсене, а именно слънчоглед за изхранване на птици. В тези хибриди съдържанието на масло трябва да е по-ниско – около 37%, за да отговарят на качественото изхранване на птиците, поясняват специалистите. Тези слънчогледи се характеризират и с по-особен цвят на семената – обвивката е на ивици.

Както казахме компанията е включила в продуктовата си листа слънчогледови хибриди от различен тип технологии. Безспорно Corteva Agriscience е лидер на пазара в предлагането на слънчогледи при ExpreessSun технологията. Първите хибриди от линията се появяват през 2004-2005 година.

В началото хибридите от ExpreessSun технологията бяха хетерозиготни, т.е. устойчивостта им към трибенурон метил се е осигурявала от единия родител – бащиният, поясни Нино Нинов. От 2008-2009 година вече се селекционират и отглеждат хомозиготни хибриди, при които устойчивостта на трибенурон метил се контролира и от двата родителя. Много бързо тези хибриди се налагат и от 2010-2011 година са сред водещите в порфолиото на Corteva Agriscience.

Компанията предлага и хибриди от другата широко прилагана в практиката Clearfield PLUS технология. Тя се характеризира с това, че хербицидът на база имазамокс,

освен плевелите, контролира и паразита синя китка

За да влязат в портфолиото на компанията хибридите от технологиите ExpreessSun и Clearfield PLUS, преминават през много сериозни изпитвания за толерантност към съответния хибрид, което започва от родителските линии. Тестовете продължават и при експерименталните хибриди, по време на регистрацията и през целия период на съществуването им в производството. Те се подлагат на строго изпитване от нормално до много висока доза на хербицида, понякога и трикратно завишена. Само когато отговорят на тези критерии, хибридите могат да станат част от продуктовите листи на компанията.

Стриктният контрол е за всички хибриди, включени в продуктовата листа, т.е. те трябва да преминат редица тестове, които да гарантират качествата им.

Подбираме слънчогледовите хибриди много внимателно, пояснява Нено Ненов. Щом един хибрид заеме място в порфолиото на компанията, това означава, че е отговорил на изискванията ни. И те не се ограничават само до това да има висок добивен потенциал, което наистина е водеща характеристика при селекционирането му. Изискването е кандидатът за влизане в сортовата листа

да е превишил добива поне с 3% спрямо най-добрите хибриди

на компанията в съответната категория. Но както казах, не е важен само добивът. Виждаме, че през последните години климатичните условия са изключително променливи. Имаме сериозно засушаване през определени периоди, в някои райони опасни суховеи, а също и интензивни валежи. Така че друга характеристика е хибридът да има стабилност на добива при различни климатични условия. Важно е хибридът да притежава както висока толерантност към сухи условия и високи температури, така и потенциал при оптимални условия.

В съвременното земеделие изключително важни са и вредителите, които могат да доведат до намаляване на добивите. Затова и селекционерите на Corteva Agriscience работят за устойчивост на болести.

За да се развие потенциалът на един слънчогледов хибрид, е необходимо той да е устойчив/толерантен и на много болести. За съжаление маслодайната култура се напада от много опасни болести, които са заплаха от началото до края на вегетацията й. Сред икономически важните болести са мана, склеротиния, алтернария, септория, фома, фомопсис, вертицилиум, ризопус и др. При някои от тях

е възможно да се осъществява генетичен контрол,

при други – не може. Затова се налага и прилагането на растителнозащитни практики, които с помощта на фунгициди да контролират болестите.

Нено Ненов даде пример с маната, която през последните години отново създаде проблеми в слънчогледовите посеви. В началото на настоящия век болестта се контролира много успешно от гените, които са интродуцирани на отглежданите хибриди. Също така борбата се допълва и от подходящ фунгицид, който още се използва в практиката. В периода 2000-2005 година зачестяват съобщенията, че активното вещество вече не е достатъчно ефективно за противодействие на болестта. Тогава се внедряват и нови гени за устойчивост, които успешно контролират маната известно време – до 2017-2018 година, когато се появиха нови раси. Те преодоляват устойчивостта на тези гени, което води и до пробив в защитата и до нападения на патогена.

През последните две години в борбата срещу маната Corteva Agriscience предлага ново решение – фунгицидът Лумисена. Продуктът

контролира болестта , като предпазва младите растения

в първите им ранни фази от развитието, когато те са най-чувствителни на това заболяване. Третирането на семената с фунгицида е ефикасно за периода от засяването им в почвата до развитието на трета-четвърта двойка листа, фаза, в която, както споменаха специалистите, те са най-чувствителни. Семената на слънчогледа се третират фабрично, уточняват още от компанията.

Освен от опасни болести слънчогледът се напада и от много проблемния паразит синя китка.

Ние се намираме в района на Черно море, където са съсредоточени 70-80% от слънчогледите, в световен мащаб, каза Нино Ненов. Ако в света има 260-270 млн. декара слънчоглед, около 180 млн. декара от него се отглеждат в страните от региона на Черно море. Естествено е тук да са най-агресивните раси синя китка.

Да не забравяме още, че паразитът напада и някои други култури.

Синята китка, която паразитира по слънчогледа, е Orobanche cumana.

У нас имаме огнища с много агресивни раси, което също трябва да се вземе под внимание от земеделските производители при избора им на хибрид, съветва специалистът. Corteva Agriscience е една от водещите компании, които създават слънчогледови хибриди с генетична устойчивост на синя китка. Ето защо е задължително всички нейни нови хибриди да притежават устойчивост на расите, които са установени в страната или в района.

Специалисти и фермери от Софийско на открития ден в Равно поле
Снимки: Ваня Велинска
Специалисти и фермери от Софийско на открития ден в Равно поле Снимки: Ваня Велинска
Нено Ненов, презентира хибридите слънчоглед
Нено Ненов, презентира хибридите слънчоглед
Специалисти и фермери от Софийско на открития ден в Равно поле
Снимки: Ваня Велинска
Специалисти и фермери от Софийско на открития ден в Равно поле Снимки: Ваня Велинска
Corteva Agriscience разполага с богато портфолио на слънчогледови хибриди от различни технологии
Снимка: Ваня Велинска
Corteva Agriscience разполага с богато портфолио на слънчогледови хибриди от различни технологии Снимка: Ваня Велинска
Нетретирана контрола – 50% нападение от мана
Нетретирана контрола – 50% нападение от мана
Посев, третиран с Лумисена
Посев, третиран с Лумисена
Лумисена - обеззаразител за семена срещу мана по слънчогледа
Снимка: Corteva Agriscience
Лумисена - обеззаразител за семена срещу мана по слънчогледа Снимка: Corteva Agriscience