Азотните торове на българския пазар все още липсват. Търсене няма, но цените им продължават да се покачват.

Когато през 2020 г. амониевият нитрат се търгуваше за 300 лв. на тон, тогава основната суровина за производството му – природния газ бе 24 лв./MWh. Една квота за емисии на парникови газове струваше 25 евро. Цената на третият от компонентите, формиращи цената на амониевия нитрат, а именно електроенергията, бе 150 лв./ MWh.

Днес ситуацията е различна. Суровините са поскъпнали драстично. За да разберем каква ще бъде прогнозната пазарна стойност на най-разпространения азотен тор през ноември, се обърнахме към прокуриста на торовия производител „Неохим“ АД Стефан Димитров. Той очаква през ноември електроенергията да достигне 400 лв./ MWh, а една квота на емисии на парникови газове да бъде 65 евро. И напомни, че за ноември 2021 г. „Булгаргаз“ ЕАД обяви прогнозни цена на природния газ от 125 лв./ MWh. За повечето хора е ясно, че тези три компонента представляват близо 90% от себестойността на амониевия нитрат, заяви Стефан Димитров.

На въпроса до какви стойности ще достигне най-разпространеният азотен тор, прокуристът на „Неохим“ АД не даде конкретен отговор. Ако обаче всеки от нас си направи една елементарна калкулация и вземе предвид петкратното увеличение на природния газ, ръстът на квотите и на електроенергията, при базова цена от миналата година от 300 лв. за тон амониев нитрат, се вижда, че не е невъзможно и дори е логично, тон амониев нитрат да достигне около 1500 лв. през ноември.

Притеснен от думите на директора на „Булгаргаз“ ЕАД Николай Павлов по време на участието му в сутрешния блок на bTV от 15 октомври 2021 г., Стефан Димитров обърна внимание на друг проблем, а именно рискът газовото дружеството да спре доставките на синьо гориво за всички потребители, в това число и „Неохим“ АД, ако „Топлофикация София“ не плати дълга си към доставчика.