Хубаво е да се знае, че за успешното презимуване на лозата при минусови температури е необходимо да се приложи цялостна система от агротехнически мероприятия.

Само тя е в състояние да осигури на лозите нормален растеж и добро узряване на летораслите.

Това означава, че през цялата вегетация лозята трябва често да се обработват и да се поддържат чисти от плевели, да им се осигури нормален хранителен и воден режим и добро слънчево огряване на плодните звена и на летораслите.

Да се прилагат зелените резитби, особено при десертните сортове.
Решаващо е при резитбата да се натоварват лозите според тяхната растежна сила, да се води редовно борба с болестите и неприятелите.

Важно е лозята да се засаждат на терени с добър въздушен дренаж, като се избягват ниските, непроветриви и с тежки почви места.

През есента е необходимо да се извърши навреме и качествено загребване на лозите.

За борба със сланите се използват димни огнища от влажна слама, царевични стъбла, лозови пръчки и други материали, разположени на 8-10 места в 1 дка лозе. Запалват се при температура 0 градуса С.