Трендът е: усъвършенстване на свързаността им и комбиниране на различни работни органи при обработките по формулата 3 в 1

Любо Коралов

В миналия брой разказахме за една знакова полева демонстрация край Враца с последни новости в тракторостроенето и почвообработващите машини, организирана от „Агроин“, старозагорска фирма-дилър на най-модерна агротехника. Общото мнение на стотината участници в този интерактивен оглед беше, че иновативните премиум трактори на STEYR, инвентарите (браните, плуговете и сеялките) на Lemken, продълбочителите на JYMPA, валяците на DALBO, сечките и друго интелигентно оборудване са сред най-добрите в световната ранглиста. Управителят на „Агроин“, Румен Георгиев в своя профи коментар посочи, че

новият тренд в съчетанието

„трактор-инвентар“ е автоматизирането чрез модерна електроника на част от повтаряемите процеси в управлението на машините. Към това се прибавя усъвършенстването на свързаността им и комбиниране на различни работни органи при обработките по формулата 3 в 1. В резултат те стават все по-сложни в технологично отношение. Целта е: повишаване на коефициента на надеждност и продуктивността плюс редица улеснения за тракториста. Така той се концентрира изцяло върху процеса на агротехническите операции, които извършва на полето и в стопанския двор. Качеството видимо нараства. Което съответства на днешните завишени изисквания на фермерите, упражняващи дигитални и No Till практики, уточни експертът.

Тъй като сега е сезонът и на тракторите, и на инвентарите, които сами по себе си вече са умни машини, попитах г-н Георгиев каква е същността на този процес? Той наблегна върху интересен момент - обичайно

мозъците на обработващия агрегат са четири

първият, основният, е на трактора, вторият - в двигателя, следва този на трансмисията и четвъртият е на обработващата машина. На полето, по време на работа, те се свързват и „разговарят“ помежду си на един език, благодарение на специалните устройства, част от протокола ISOBUS. Факт, известен на съвременните земеделци, възприели да работят с облачните платформи. Предимствата на този подход са познати и се свеждат до няколко прости операции - механизаторът за секунди откача един инвентар, закача друг. Не губи време за настройки и за установяване на връзка със сървъра във фермата. Разбира се, това изисква по-висока квалификация и прецизност в поддръжката на новия тип съоръжения.

Друго предимство, но вече и на друго равнище, конкретизира мениджърът, е свързаността на съвременния трактор чрез Интернет с централата в главния офис. Трактористът

зарежда електронната си карта

с данни за работните параметри на актуалния инвентар за да оре, бранува, култивира, тори, пръска или сее. Така разполага с пълния обем информация за агротехническите мероприятия и има контрол:

- върху състоянието на трактора (обороти, температура, скорост и т.н.) и
локацията му

- управлява движението в полето

- коригира работата на инвентара.

Във всеки момент между елементите на обработките съществува нужната свързаност т.е. говорят на своя общ технологичен език чрез компютрите. Операторите успешно извършват целия комплекс от есенни или пролетни полски дейности. Тук, на нашата демонстрация, това може да се проследи, посочи г-н Георгиев, най-пряко при тестването на трактора STEYR Profi с прецизната сеялка за пролетни култури Lemken AZURIT 9. При нея се прилага

интуитивна експлоатация

на логистичната конструкция чрез концeпцията за едносеменно засяване Mega Seed. Модулът се управлява или чрез терминала LEMKEN CCI-2001, или чрез ISOBUS. Т.е. операторът на трактора чрез дисплея си предава на компютъра на сеялката нужните данни. Образно казано, двете машини си „говорят“ и действат синхронизирано, обясни топ експертът Румен Георгиев механизма на свързаността и защо инвентарите вече стават все по-сложни и по-сложни.

Трендът сочи, че стоковите листи на световните брандове, и не само техните, се разширяват. Разнообразяват се и акцентите в тях с машини от ново поколение и с по-широк обхват в специализацията им. С технологичния си подход грандовете на агромашиностроенето ще обогатят щандовете си не само на EIMA, но и на предстоящите догодина SIMA, Agritechnica и други подобни изложения в Източна Европа. Очевидно

един от базовите акценти

ще бъде по-нататъшната електронизация и екологизация не само на тракторите, но и на инвентарите, чрез които се ликвидират плевели и треви, подобрява се структурата и се запазва влагата в почвата, съхраняват се хранителните вещества и микроорганизмите в нея.
Свои решения на тези въпроси в съвременното земеделие дават и организаторите на EIMA International, големият агропанаир в Болоня (19 - 23 октомври т.г.). В онлайн конкурс за иновативна техника, високотехнологично оборудване и съоръжения бяха отличени безспорни постижения на техническата мисъл, идеи, подходи и практически ползи в областта на свързаността и възхода на дигиталното земеделие. Бяха отличени още и щадящи културите машини и инвентари с принос в областта на екологичните практики, на приложението на новите еконорми и правилата за опазване на околната среда.

Една такава машина е междуредовата модулна DH, пример за

смесен тип култиватор-брана

с която механично се отстраняват плевели в междуредията на овощни градини и лозя. Тя има способността, без да засяга насажденията, да разрохква почвата между тях и едновременно да смесва остатъците в почвата. Чрез интензивно комбинирано действие на няколко инструмента (дискови и култиваторни работни органи) модулният междуредов Sicma DH неутрализира плевелите на ниво корен, прониква и в най-твърдите почви. Благодарение на модулния дизайн машината може да бъде оборудвана с лемежи, продълбочители, дискове, мулчери, сечки, устройства за косене. Култиваторът е полезен и с това, че броят на комбинираните дейности (по формулата 3 в 1) може да нараства в зависимост от агротехническите задачи, които решава в дадения момент.

Едновременно с култивация и прочистване от плевели стопани прибягват и до подхранване на полета, лозя и градини с

екологичната навесна тороразпръсквачка

SW5 E на фирмата DMC. Усъвършенствана е системата за прецизно измерване на количеството на тора (на клетъчен принцип) с възможност за диференциране на дозите в разпределителите. Приведена е в съответствие с принципите на Земеделие 4.0 чрез настройки със специално приложение. Гарантирани са очакваните агрономически резултати. По-високият стандарт на машината се утвърждава и с електронната комуникация с трактора, както и с използването на ISOBUS платформата за свързаност между торачката и е-Центъра във фермерския комплекс.

В това семейство от елитни машини от следващо поколение своето присъствие успешно защитава и хибридната комбинация NOBILI на CNH Industrial, която представлява нов тип симбиоза от

електрическа пръскачка и електро мулчер

Целта е: с едно минаване - няколко операции. Тя се постига чрез комбинация от задвижван от ВОМ електрически генератор, монтиран на специализиран тесен трактор. Свързан е с ISOBUS. Различното от досега познатите подобни хибриди е електрификацията на целия комплект. Увеличават се прецизността и обхватът, облекчават се управлението и контролът, свива се ъгълът на завиване, нараства продуктивността и се намалява негативното въздействие върху околната среда.

С такъв заряд е и моторната брана TORO ISOTRONIC на известната фирма Maschio Gaspardo. В нея има заложени както механични, така и електронни иновации. Тя използва ISOBUS за комуникация и контрол върху мощността, работната дълбочина и броя на отработените часове. Увеличава се полезният й живот и производителност, подобрява се ергономията. Такива параметри са присъщи и на междуредовата ALPEGO AGILE - иновативна машина за обработка на почвата с възможност за компенсиране на отклоненията на трактора спрямо растенията в полето.

Усъвършенстваният инвентар с ISOBUS протоколи влиза в синхрон с управлението на трактора и успешно решава задачи и в биоземеделието.

Както това става с

прецизния култиватор Biosarchio

на италианската Cavalleretti Group. Устройството за обработка на редови култури е проектирано с широк спектър от възможности. Работните органи действат директно в реда, разбиват кората, аерират повърхностния слой, изкореняват или спират покълването на плевелите, без да навредят на посева или разсада. Освен, че разрохкват почвата между 5 и 10 см те успешно се справят и със самосевки и треви, без да се употребяват хербициди. Това става чрез специалните „мотики“, които грижливо окопават всяко растение. Те „изрязват“ обработваната земя за да получи добра, стабилна биокондиция. Монтираните в тях специфични пружини регулират работната дълбочина и гарантират прецизността на почвообработката. Снабдени са също със система за регулиране на ширината на действие на мотиките и на междуредовите колела.

Смесеният култиватор-брана DH е пример за комбинирана машина
Смесеният култиватор-брана DH е пример за комбинирана машина
Екологичната тороразпръсквачка SW5 E диференцира торовите дози
Екологичната тороразпръсквачка SW5 E диференцира торовите дози
Елхибридът NOBILI с едно минаване извършва няколко операции
Елхибридът NOBILI с едно минаване извършва няколко операции
Моторната брана TORO ISOTRONIC - директен контрол и икономичност
Моторната брана TORO ISOTRONIC - директен контрол и икономичност
 Междуредовата AGILE обработва нивата с грижа за растенията
Междуредовата AGILE обработва нивата с грижа за растенията
 Прецизният култиватор Biosarchio работи без да наврежда на посева или разсада
Прецизният култиватор Biosarchio работи без да наврежда на посева или разсада