Може би не всички домашни майстори на виното знаят, че пръв великият френски учен Луи Пастьор е доказал, че алкохолната ферментация се причинява от малки невидими с просто око живи организми, наречени дрожди.

Те са едноклетъчни, от групата на низшите гъби, срещат се по повърхността на гроздето и другите плодове. Днес знаем, че дрождите разграждат захарта и я превръщат в алкохол, благодарение на образуваните в тях ензими.

Дрождите са две основни групи – диви и културни, което разделение е направено от човека за обозначаване на приноса им за процеса на ферментацията.

Към дивите дрожди обикновено се причисляват всички онези, които използват повече захар за образуване на един процент алкохол, не понасят високи концентрации на алкохол и серен двуокис и произвеждат продукти, влошаващи качеството на вината. Културните използват по-икономично захарта, произвеждат повече алкохол и понасят по-високи дози серен двуокис и по-високи концентрации на захар и алкохол. Те произвеждат качествени вина. От тях са селекционирани много щамове, които се използват в промишленото винопроизводство.

Върху развитието и дейността на дрождите влияние оказват доста фактори – температурата, кислородът, алкохолът, захарта, серният двуокис, въглеродният двуокис и др.

Най-подходяща температура за развитието на дрождите е от 20 до 28 градуса. Повишаването на температурата до 35 градуса потиска силно дейността им, а при 40 градуса престават да действат. При температура под 10-12 градуса ферментацията протича бавно.

Важно! Качествени бели вина се получават, когато ферментацията протича при температура около 18-20 градуса.

Оптималната температура за ферментация при производството на висококачествени червени вина е 25-28 градуса.

Кислородът е нужен за размножаване на дрождите, затова в началото на ферментацията трябва да се направят едно-две протакания. Влияние върху дрождите оказва и концентрацията на захарта. Мъст със захарно съдържание над 30 процента затруднява ферментацията и дрождите не могат да я разградят докрай.

При захарност от 18-19 процента до 22-23 процента, каквато обикновено е захарността на гроздето у нас, ферментацията протича нормално до разлагането на цялото количество захар.