След отелването сочните фуражи се включват в дажбата постепенно

Освен това трябва да сте подготвени с нужния фураж. Ще ви трябват пшенични трици или друг концентриран фураж. Специалистите препоръчват да се дава на кравата по 1,5-2 кг доброкачествено сено на 100 кг живо тегло.

Внимавайте със сочните фуражи!

Те се включват постепенно в дажбата, за да се избегнат маститните проблеми.

От 10-15-ия ден след раждането кравите трябва да се хранят в съответствие с продуктивността и живото тегло.

Така че, за да съставите дажба за дойна крава, трябва знаете живото й тегло и нейната продуктивност.

За поддържане на жизнените функции

на крава с живо тегло 500 кг

са ви необходими:

* около 5 кръмни единици;

* 300 г смилаем протеин;

* 25 г калций;

* 20 г фосфор;

* 25 г готварска сол.

А за получаването на 1 кг мляко трябват:

* 0,48 кръмни единици;

* 56 г смилаем протеин;

* 3,0 г калций;

* 2,0 г фосфор;

* 3,0 г готварска сол.