Редовно преглеждайте листата на зеленчуците за поява на миниращи мухи. Неприятелят напада повечето от растенията в зеленчуковата градина - домати, краставици, пипер, праз, лук.

По листата се забелязват тъмни (здрави) и светло, проядени от ларвите ивици по горната страна. Листата опадват преждевременно.

Мерки:

Отстранете нападнатите листа, в които са се заселили ларвите. В случай на силно нападение пръскайте с инсектицид 2-3 пъти през период от 10 до 14 дни. Може да използвате инсектицида пикадор 20 СЛ в доза 0.05%. Третирайте в началото на летежа на неприятеля.