Кои са най-важните при слива, праскова и кайсия

Имам няколко дръвчета сливи, праскови и кайсии. Моля ви, напишете срещу кои вредители и с какви препарати трябва да се третира сега?
Борис Димов

Слива

През този период за сливовите дръвчета най-опасните вредители са кафяво гниене, ръжда, сливов плодов червей, щитоносна въшка и някои други.

* Срещу кафявото гниене се третира с: дифкор 250 ЕК – 20 мл/дка, каптан 80 ВГ – 150-180 г/дка, систан 20 ЕВ – 12.5-30 мл/дка, форус 50 ВГ – 0.045% и др.

* Срещу ръжда и червени листни петна се пръска с: индар 5 ЕВ – 150 мл/дка, карамат 2.5 ЕВ – 300 мл/дка и др.

* Срещу сливовия плодов червей се използват инсектицидите: делегат 250 ВГ – 150 мл/дка, децис 100 ЕК – 7.5-17.5 мл/дка, кораген 20 СК – 16-30 мл/дка и др.

* Срещу обикновената сливова щитоносна въшка се пръска с: мовенто 100 СК – 0.075-0.1%, проксимо – 28-70 мл/дка и др.

Праскова

За дръвчетата опасност в този период са болестите – брашнеста мана, сачмянка, кафяво гниене, а от неприятелите – анарзия, източен плодов червей и листни въшки.

* Срещу брашнестата мана се третира с фунгицидите: дифкор 250 ЕК – 25 мл/дка, козавет ЛРДФ – 150 г/дка, кумулус ДФ – 750 г/дка, сигнум – 45 г/дка, систан 20 ЕВ – 15-36 мл/дка, скор 250 ЕК – 20-30 мл/дка и др.

* Срещу кафяво гниене се използват: индар 5 ЕВ – 150 мл/дка, луна икспирианс – 50 мл/дка, сигнум 45 г/дка, фонтелис СК – 120 мл/дка и др.

Важно!
Част от фунгицидите са подходящи за едновременна борба срещу брашнеста мана и кафяво гниене.

* Срещу източния плодов червей и анарзията се третира с: авант 150 ЕК – 33.3 мл/дка, делегат 250 ВП – 30 г/дка, кораген 20 СК – 16-30 мл/дка, суми алфа 5 ЕК – 0.02% и др.

* Срещу листните въшки се използват: аскот – 40-80 г/дка, дека ЕК – 30-50 мл/дка, калипсо 480 СК – 20 мл/дк, мовенто 100 СК – 0.075-0.1%, протеус О-ТЕК – 0.05-0.06%, тепеки – 14 г/дка и др.

Кайсия

При необходимост дръвчетата се пръскат срещу кафяво гниене, гномония, сачмянка, анарзия, източен плодов червей и листни въшки.
Могат да се използват продуктите за растителна защита, които са посочени при останалите овощни видове.