Прилага се санитарна резитба, както и третиране на дръвчетата

Огненият пригор е болест, която се контролира много трудно. Затова е важно да се спазват всички мерки, които ограничават заразата.
Болестта е много опасна за семковите видове – ябълка, круша и дюля.
За да се намали разпространението на заразата, е важно да се извърши санитарна резитба, при която се отстраняват нападнатите клонки и леторасли. Те се отрязват на 30-40 см от мястото на заразата. След това отрезите се замазват с овощарска замазка или блажна боя, към които се прибавя медсъдържащ препарат. Подходящи за целта са: бордолезов разтвор, бордо макс, фунгуран, шампион и др.

Освен това е важно да се дезинфекцират инструментите, с които е извършена резитбата. Може да се направи със спирт за горене или с белина, която е разредена с вода в съотношение 1:10.

Засегнатите от огнен пригор дръвчета трябва да се третират с фунгициди. Могат да се използват: бордолезов разтвор – 1%, шампион ВП – 0.15%, фунгуран ОН 50 ВП – 0.15%, косайд 2000 ВГ – 0.155-0.68% и др.

Важно!

При благоприятни условия за развитие на болестта – чувствителни сортове, хладно и влажно време, както и наличие на зараза, която не е ограничена до момента, се препоръчва профилактичните третирания да се провеждат в интервал от 5-7 дни.

Огнен пригор
Снимки: Стоп кадър YouTube
Огнен пригор Снимки: Стоп кадър YouTube