Филизенето е най-важната операция

Неотложна грижа за лозето през май е филизенето. То се прави, за да изиграе ролята на първата допълнителна резитба след зимната.
Специално внимание трябва да се обърне на филизенето на младите лози, на които тепърва ще се придават стъблени формировки, като асма, етажни кордони, кордон Роая, Мозер, Омбрела.

Един от важните съвети към лозарите през месец май е

да се наблюдава редовно появата и развитието на ресата

Мярка срещу изресяването, което ги притеснява, до известна степен е филизенето. Но трябва да кажем, че само то се оказва недостатъчно като зелена резитба.

При склонните към изресяване десертни сортове задължително трябва да се извърши и прищипване.

Възможно е лозарите да забележат, че се появява изресяване и при други сортове, които по принцип не са склонни към това явление. Това не бива да ги притеснява, защото е напълно възможно да се дължи на кратковременни неблагоприятни условия в периода между зимата и пролетта. Тогава е правилно да се направи прищипване и при тези сортове.

Не пропускайте обработката на почвата

Тя е особено важна за лозите след филизенето.
Плиткото прекопаване е наложително, защото почвата вече леко е отъпкана от самите вас след като сте работили около лозите.

Обработката тази година е много важна и срещу бързо никнещите плевели в момента, което се дължи на влагата.

С това окопаване се поставя началото на летните обработки.

Плиткото окопаване ще спаси лозите от плевелите навреме
Плиткото окопаване ще спаси лозите от плевелите навреме