Мъжките и женските токачки трудно се различават, ако човек няма опит. Но полът може да се определи, щом птиците навършат 14-15-седмична възраст. Ето и съветите на птицевъдния експерт Ангел Рангелов:

Разликите са предимно във външния вид:

качулката, човката, носната изпъкналост и гърленото крайушие са по-развити при мъжките, отколкото при женските птици. Крайушието на брадата на мъжките индивиди е по-развито, с груба тъкан, докато при женските е по-малко, тъканта е по-фина и следва линията на лицето.
Важно! При подрастващите птици полът може да се определи единствено въз основа на крайушието на брадата. Трябва да се има предвид и това, че при мъжките токачки то почервенява по-бързо.

Има разлики и в поведението:

мъжките птици са постоянно с изострено внимание, т.е. пазят; по-силните мъжки гонят по-слабите; походката също е различна - мъжките ходят по-наперено.

И накрая – има гласови разлики - женските токачки издават по-монотонни звуци.