За получаване на по-добра реколта от домати, както и на качествени плодове, важна роля играят правилните агротехнически грижи, особено подхраването.

Торене в 4 стъпки:

* Торенето започва още през есента. Тогава се внасят органичните торове - 50-60 кг полуразложен оборски тор на 10 кв. м, както и минералните торове - 800 г суперфосфат и 300-400 кг калиев сулфат на 10 кв. м.

* През пролетта градинарите, които не са наторили през есента, могат да внесат NPK-торове преди или по време на засаждането.

При засаждането в посадъчните ямки се поставя азотен тор, ако не е внесен непосредствено преди пролетната обработка.

* През вегетацията растенията също се подхранват с азотни торове.

* В определени фази от развитието на доматите се подават и листни торове.