ЕС увеличава производството на жито с 6%

ФАО публикува днес Резюме на предлагането и търсенето на зърно, което дава актуална прогноза за зърнените култури - световното производство, потребление, запаси и търговията с тях.

 Прогнозата за глобално потребление на зърнени култури за сезон 2020-2021 г. е повишена с 2,7 процента до 2 783 млн. тона, главно по отношение на потреблението на фуражни зърна в Китай и САЩ, което се оказа по-високо от очакваното.

ФАО ревизира прогнозата си за световните запаси от зърнени култури в края на сезон 2021 г. до 805 млн. тона, поради очаквания спад в запасите от царевица в Китай и САЩ, с 2,3 процента от началото на сезона. Така съотношението на световните зърнени резерви към тяхното използване ще бъде 28,3 процента, което е най-ниският показател през последните седем години.

Световната търговия със зърнени култури през сезона 2020-2021 може да достигне 467 млн. тона, което е с 5,9% повече от предходната година, като най-големите печалби се очаква да са при зърнените храни, както и при ориза и пшеницата.

ФАО също така представи първата си прогноза за търсенето и предлагането на пшеница за предстоящия сезон 2021-2022 г., при която производството е 778,8 милиона тона, което е с 0,5 процента повече от 2020 г., благодарение на очакваното увеличение на производството в Европейския съюз с 6 процента.

Обемът на потреблението на пшеница през новия сезон може да се увеличи с 0,9 процента до 770 милиона тона. Докато според предварителните прогнози запасите от пшеница в света в края на сезона през 2022 г. могат да нараснат с 3 процента и да достигнат рекордните 293 милиона т. главно поради увеличените запаси в Китай. А запасите в останалата част на Азия и Африка може да достигнат най-ниското си ниво от 2012-13.

Глобалната търговия с пшеница през сезона 2020-2021 (юли-юни) може да спадне с 1,8% на годишна база до 185 милиона тона, докато очакваният спад на доставките от Австралия, Канада, Руската федерация и САЩ ще бъде повече отколкото компенсиран от растежа на износа от Аржентина и ЕС.

Въз основа на първите прогнози, базирани на очакваното увеличение на засадените площи в Бразилия, Китай, Украйна и САЩ, както и на вероятната висока реколта в ЕС, световното производство на груби зърна ще продължи да расте за трета поредна година през 2021-а. Прогнозира се и значително увеличение на производството в Южна Африка и съседните страни.