С автономните машини идва революция на пазара на агротехника

В Япония на полето вече се движат трактори без тракторист. Те могат да теглят всякакви инвентари, да засекат всякакви препятствия на терена и да спрат автоматично, когато е необходимо. Същото се наблюдава и по полета в Съединените щати, ЕС, Китай и другаде. Лидери на високите технологии в света на агротехниката в последните години развиват последователно ново направление „Автономия чрез автоматизация“. Технологичният напредък е свързан от една страна с нарастване на населението и търсене на храни с био- и екотренд, а от друга с увеличаващия се брой на застаряващи фермери. Демографските промени, съчетани с урбанизацията, намаляват броя на агропроизводителите. В същото време

има ръст в усвояването

(къде законно, къде не) на нови земеделски земи. Усъвършенства се и се дигитализира управлението на фермерските стопанства.

За да се справи с предизвикателствата, като недостиг на работна ръка и ниска оперативна ефективност, земеделската индустрия се ориентира към масово разпространение на интелигентното, автоматизирано, компютъризирано, устойчиво земеделие. Така че в световен, европейски и национален план идва времето за информиран разговор за техника от суперново поколение. Всъщност ние от „Български фермер“ вече го водим.

Възниква въпросът: уместно ли е точно сега във времето на пандемия и икономическа криза да се говори за иновативна агротехника, очевидно с по-високи цени? Да се говори за автономни или полуавтономни трактори, комбайни, телехендлери, пръскачки, оризосадачки и прочее умни машини, с дигитализирано управление. Отговорът не е еднозначен. Човечеството хвърля огромен финансов и научен ресурс за справяне с коронавируса. Едва ли му се мисли за пълната автоматизация на аграрната техника. Но както в ЕС, САЩ, Япония, Китай, Русия, така и в редица други държави идеята за автономността на автомобилите и тракторите е жива и не се влияе особено от здравословно-битови проблеми. Още повече, че хората се готвят и правят всичко възможно, за да се върнат към нормалността.

От цялото селскостопанско оборудване, което би могло да бъде избрано за автономна експлоатация, тракторът беше най-силният претендент, тъй като работи усилено през цялата година - от обработката на почвата, защитата на културите, та до прибирането и съхранението на реколтата.

С намаляването на работната ръка

която застарява, тракторите без водачи може да са отговорът на необходимостта да се внесе допълнителна скорост, безопасност и точност във фермата, а земеделието да се превърне в по-желана за младите професия. И още, чрез тях да се подобри рентабилността и конкурентоспособността, като се осигуряват агропродукти с висока добавена стойност и се решават екологичните проблеми.

На предната линия вече трайно са иновациите и електронизацията на земеделските машини. След известно стъписване в началото на пандемията големите играчи, производители на агротехника, активираха усилията си за модернизиране на машинния парк на фермите. От една страна с нови инвестиции в развойната дейност, от друга - продължавайки и разширявайки започнати проекти за автоматизация, особено на самоходни машини. В това направление

добър пример са усилията

на японската компания Kubota, която бързо осъвременява своята продукция. Нещо повече, поставя на дигитална основа работата по започналите още през 70-те години на миналия век експерименти в областта на автоматизацията на техниката. Тя бе една от първите, показали своя концепция за машини без водач. Така става пионер в извършващата се днес революция на пазара за автономно агрооборудване, където през 2020 г. свои постижения демонстрираха знакови брандове в агромашиностроенето. Водещи компании във формирането на това ново агротехническо направление освен Kubota, YANMAR и Iseki са John Deere, CNH Global NV, Deutz Fahr, AGCO и др. които

задават прохождащите стандарти

за автономно земеделско оборудване. В стоковите им листи, в разделите за бъдещи серийни производства фигурират модели автономни трактори. В развитите земеделски държави като Япония, САЩ, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Китай, Русия, Индия и др. те ще намират приложение в растениевъдството, овощарството, зеленчукопроизводството, животновъдството, горското стопанство...

Възможностите за инвестиции на пазара за иновативна агротехника, както и ценовата оценка на автономното земеделско оборудване създават вече условия фермерите професионалисти да мислят и за инвестиции в този сегмент. Съвсем неотдавна, през 2020 г. Kubota Corporation представи концептуален автономен трактор на изложението през януари в град Киото на нови агропродукти и техника. Kubota показа модел, обогатен с множество новости, с AI технология, със системи за електрификация и др. Напълно автономният трактор без кабина, наречен от конструкторите „С поглед в бъдещето“, носеше основните характеристики: футуристичен дизайн с нова концепция за висока продуктивност и хармония с природата. Напълно

безпилотната експлоатация

чрез AI системи въвежда данни за подходящите за условията на полето агротехнически операции и тракторът предприема нужните действия. Данните за околната среда могат автоматично да се споделят с други машини на място, за да се реализира централно управлявана ефективна работа. Електрификацията на оборудването е резултат от комбинация от литиево-йонни и слънчеви батерии, което гарантира екологичност и нулеви емисии. Тракторът има надеждно автономно управление при различни агротехнически операции и поддържа височината на трактора на оптимално ниво. Постига малък радиус на завой на различни терени.

Използването на високите технологии за създаване на възможно най-прецизни и продуктивни машини-автомати е вече реалност. Въведени са интегрирани настройки на трактора, които правят корекции в реално време, за да се поддържат предварително зададените параметри. На тази база е и новата концепция за автономни трактори на John Deere. Концернът вече показа своя концептуален, много компактен, електрически задвижван трактор (агрегат) с вградено закрепване. Тракторът има обща мощност 650 к.с. и може да бъде оборудван

с колела или гумени вериги

В зависимост от приложението е възможно гъвкаво използване на баласта от 5 до 15 тона, с което се намалява и уплътняването на почвата. Благодарение на електрическото задвижване няма вредни емисии и нивата на шум са ниски. Допълнителните предимства включват издържливост на износване и ниски разходи за поддръжка. Някои го наричат „Бъдещето на земеделието“. Електронизирано и автономно, добавят български фермери, което не е съвсем близко, поне за България.

На полетата в агро лидерите могат да се видят и полуавтономни трактори-хибриди с вградена пръскачка. С помощта на камера е възможно да се работи в редови култури - например, изпръскване на продукти за растителна защита в овощни градини. Пълненето на резервоара на пръскачката е напълно автоматично, така че да не се замърсява околната среда, а потребителят да не е изложен на опасни въздействия. Намаляват се разходите и се увеличава производителността над 30%.

За овощни градини и лозя е предназначен и тракторът без механизатор Iseki TJV655, който излезе на пазара още през 2018 г. Не след дълго се появи и моделът TJV755. И двата маркират всякакви препятствия на полето и спират работа автоматично, когато е необходимо. Правят и обратни завои, използвайки GPS технология. Тракторите се завъртат и спират

без ръчна намеса

когато това се налага, като експоненциално увеличават ефективността си. С тях може да се обработва почвата, да се тори и пръска, да се транспортира всякаква продукция или храна за животните.

Концернът CNH също представи свой концептуален автономен трактор за лозя New Holland NHDrive T4.110F. Той е част от програмата на бранда за специализирани машини. В пилотния проект бе тествана автономната технология NHDrive, приложена за обичайни лозарски дейности. Но автономното решение на New Holland чрез NHDrive е приложимо и за гамата трактори на марката с високи мощности, както и за тези със специално приложение. Приложението вече действа и в серията T7, в модела Heavy Duty, както и в T8.

Явно автономният трактор, а и другите такива машини, ще са полезни и ще се наложат. Спор няма. Те ще навлязат полека-лека в практиката. У нас по-късно, до 10 години, според водещи български спецове. Известно е, че в България още е не видян на полето автоном.

Причините са няколко

Тракторите без тракторист и без кабина имат имат и някои значителни недостатъци - не в производителността, не и в приложението. Един от съществените проблеми е високата им цена. Например, един TJV655 се предлагаше на дребно за близо $ 1 000 000. Iseki продава същия, но конвенционален, трактор приблизително за 60 000 долара. Другият проблем е обучението на ползвателите и запознаването им с високите технологии. Квалификацията на персонала и операторите ще изисква и средства, и време. От друга страна, човекът ще продължи да наблюдава работата на трактора, докато мерките за безопасност не бъдат напълно утвърдени и внедрени в практиката.

ПРОГНОЗА

Автономният трактор ще получи разпространение по-бързо от автономните автомобили, като се има предвид, че на полето машините не си пречат, както това е по пътищата. Реалната му експлоатация у нас след време ще играе ключова роля за подобряване на бизнеса и екологичната устойчивост на земеделския труд и фермерските стопанства. Тракторът може да работи 24 часа в денонощието с еднаква производителност през цялото работно време. Автономното извършване на основни операции на полето ще позволи на фермерите да се концентрират върху други ключови задачи, които изискват по-дълго и по-прецизно планиране, както и ефективна реализация. Допълнителна полза от автономните машини е задължителното повишение на квалификацията на персонала, което води до нарастване на рентабилността и намаляване на себестойността на продукцията. Нещо повече, с използваната автономна система един човек ще може да управлява повече от една машина и по-голям обем работа.

Най-новото в развитието на автономното оборудване вероятно ще се появи на щандовете на EIMA и Agritehnika, когато пандемията от COVID-19 затихне и позволи изложенията да се състоят. Публиката ще види усъвършенствани прототипи на концептуално автономни трактори и други машини, готови да влязат в серийно производство.

Kubota вече представи концептуален автономен трактор
Kubota вече представи концептуален автономен трактор
Тракторът на John Deere работи с колела или гумени вериги
Тракторът на John Deere работи с колела или гумени вериги
 Тракторът без механизатор на Iseki TJV655
Тракторът без механизатор на Iseki TJV655
Футуристичен тандем - автономен трактор New Holland NHDrive T4.110F и устройството на Case IH
Футуристичен тандем - автономен трактор New Holland NHDrive T4.110F и устройството на Case IH