Техническите му параметри с°а:

- дължина на навесния 2SP-A - 2,80 м, на прикачния - 4,1 м;

- ширина и на двата - 3 м и височина 2,4 м;

- тегло при двата варианта - 2,6 т. 

p7+Ґ  «:%Ю­ѕп"6mP%Jѓ# tWљ%Uш и, пипер, зеле и др. И един от техните аргументи е, че все още у нас не съществува завод за разсад.

Дали е нужен? Вероятно, да. Но към това се прибавя и необходимостта площите за зеленчуци да се обработват с нови, по-модерни продуктивни машини, които пазят качествата на разсада и създават нужните условия за неговото правилно и нормално развитие с прицел към максимален добив. Иначе казано, разсадопосадъчните машини трябва да бъдат рентабилни, прецизни, екологични, съобразени с изискванията на биологичното и на устойчивото земеделие. А сега

се появява и добра възможност

със средства от подмярка 4,1, ориeнтирани към четири сектора, да се модернизира оборудването за производство на зеленчук, което носи белега на застаряла, непродуктивна техника отпреди 10-15 г.

Когато проектите се задействат и пари по тях влязат при стопаните, какво трябва да имат предвид при избора на разсадопосадъчни машини? Специалистите препоръчват:

- да засаждат минимум по два реда наведнъж, но според площите да се използват и три-, четири- и повече редови устройства;

- да се прецени колко разсад може да бъде засаждан на наличните площи (може и мулчирани);

- скоростта на разсаждане да бъде съобразена с очакваните времеви прозорци;

- да са съвместими с вида и сорта на зеленчука;

- точните машини и разнообразният разсад искат и квалифицирана работна ръка;

- възможност да се проследява качеството на разсада при работа т.е. да не е смачкан или нещо друго;

- опции за допълнителни приложения като апликатори за тор или устройства за употреба на препарати срещу вредители;

- механизми за контрол върху евентуални повторения, пропуски или изкривявания.

Професионалистите изтъкват и още един, особено важен, фактор:

икономията на труд и време

Това означава: рентабилност и по-ниска себестойност на продукцията. Условия, даващи допълнителен резултат и чрез едновременно напояване и торене, и чрез иновации, повишаващи точността и гарантиращи контрол върху вредителите и т.н. Което също намалява разходите.

На пазара, макар и доста свит поради пандемията, има богат избор на оборудване за зеленчукопроизводство, което да отговаря на изброените най-общи изисквания. Такъв пример е разсадопосадъчната машина Sfoggia F-18 / C-18, която изисква един оператор, за да сади в два реда, като скоростта ѝ на час е около 7000 растения за всеки работещ агрегат. Полуавтоматичните многофункционални трансплантери работят с въртележка с 18 чаши, която сади в два реда. Имат табли-носители на разсада с голям капацитет. Настройката на разстоянието между редовете от 60 на 120 см се променя лесно. Подходящи са за домати, зеле, пипер и др. Към тях

могат да се апликират устройства

за тороподаване и за поливане, с или без резервоари. Оборудват се с механичен или хидравличен маркер и задни гумени колела с различни размери.

Разсадопосадъчните машини на бранда Fedele, внасяни у нас от фирма Драганови, са класически пример за оборудване с перфориращи вертикални въртящи се чаши. Те служат за засаждане и върху мулч, и за конвенционално, директно върху лехите. С конична или цилиндрична форма, тези устройства са подходящи както за оранжерии, така и за отворени полеви парцели за домати, чушки, зеле и други зеленчуци. Регулируемото разстояние между редовете е максимално 45 см, а между растенията е от 15 до 162 см. В различните варианти Fedele плантерите са снабдени и с

механизъм, проследяващ качеството

на садене и състоянието на разсада в реда. Към него може да се монтира и валяк, който уплътнява почвата и т.н. По искане на клиента машината може да се модифицира с хоризонтално въртящо се подаващо устройство, могат да се монтират маркери за линии и др.

Полуавтоматичният модел Fedele Plant-ST Grapple има операционна система с щипки. За различните видове разсад може да е оборудван с независимо вибриращо колело за всеки работен засаждащ елемент. Проявява висока адаптивност при работа на трудни терени. Умее перфектно да сади и има опции за свързване към други системи, които вече са в употреба в стопанството на производителя на зеленчук. Много лесен е за използване при повечето видове зеленчуци, дори когато височината на засажданото легло варира. Дълбочина на засаждане - от 4 см до 6 см. Може да работи безпроблемно и на неподготвена почва. Оборудван е с паралелограм, чрез който се приспособява към особеностите на терена, с гумени трамбовъчни колела, работещи дори при висока влажност на почвата. Така се гарантира

постоянната дълбочина на засаждане

Подходящ е за домати и за директна употреба, и за преработка, както и за пипер, зеле, карфиол, праз, патладжани, моркови и т.н.

В специализирания модел Big се реализира система за разсаждане на много близки разстояния в реда (започвайки от 6 см), което се изисква за праз и лук. В различните варианти има от 16 до 32 щипки със дълбочина на засаждане от 6 до 12 см. Универсален е и работи с конични, пирамидални и цилиндрично оформени разсади с разстояние между тях 5 см. Гъвкава по своя характер, BIG садачката лесно може да се трансформира и за други разстояния между растенията - от 13 до 77 см. По този начин се разширяват възможностите ѝ за приложение в по-широк спектър от култури със снижение на разходите.

До преди година-две у нас бяха познати садачните машини и инвентарите на полската компания AGROMAX. Нейната продукция продължава да се предлага на пазара, но вече под марката AGRO-OSEK. На най-големия полски агропанаир за техника AGRO-PARK в гр. Люблин, през 2019 г. (годината на последните най-големи изложения поради стагнацията от корона кризата) брандът показа своя прикачен, двуредов, с 3 подложни табли Agro PLANTER, серия S, с кофички за разсад за различни зеленчуци. В серията има три модела, съответно за работа в два, три и четири реда при разстояние между редовете от 35 до 140 см и между разсадите на ред - от 15 до 225 см. При ширина от 2 до 3 м и тегло от 400 до 800 кг за различните версии, плантерите се нуждаят от тяга от 50 до 70 к.с. Високопроизводителна, полската садачна машина работи без проблеми при различна степен на обработка на нивата - и на равен терен, и на оформени посадъчни лехи.
Трансплантер от ново поколение и значителни качества предлага и белгийската фирма Agriplant NV, която произвежда автоматизирано оборудване за работа в зеленчуци. Разсадопосадъчната машина

Agriplanter е напълно автоматизирана

предназначена е за полско засаждане, с голям капацитет на подложните табли, отговарящи на различните видове и сортове зеленчуци с гаранция за намалени разходи за труд и материали и с презумция за увеличена конкурентоспособност на пазара и нарастване на приходите. Иновативното устройство пести време, осигурява по-добър контрол на плевелите и подобрява степента на поникване. Зеленчукозасаждащият автомат Agriplanter е надежден, адаптивен към широка гама от табли за разсада, които се различават в зависимост от зеленчука. Хидравличната система на автоматиката работи с налягане 35 бара, а за шасито с 165 бара. Високопродуктивен инструмент, трансплантерът обслужва много култури: домати, лук, чушки, целина, зеле (брюкселско, бяло, червено, карфиол) и др. Двуредовият модел 2SP-A, с двойни притъпкващи колела, навесен или прикачен, работи с отстояние между редовете от 140 до 160 см и между разсадите в реда от 10 до 60 см. Има сензорна глава и аларма за оповестяване за зареждане с разсад след изпразване на таблите. Капацитетът му е до 26 000 разсада на хектар, както на обработено поле, така и на разсадопосадъчни лехи (легла).

Техническите му параметри са:

- дължина на навесния 2SP-A - 2,80 м, на прикачния - 4,1 м;

- ширина и на двата - 3 м и височина 2,4 м;

- тегло при двата варианта - 2,6 т. 

Триредовата Sfoggia икономисва труд и време
Триредовата Sfoggia икономисва труд и време
Операторите на 6-редовата Fedele контролират пряко разсада
Операторите на 6-редовата Fedele контролират пряко разсада
Плантерът AGRO-OSEK е без проблеми и на необработен терен, и на лехи
Плантерът AGRO-OSEK е без проблеми и на необработен терен, и на лехи