Дини и пъпеши обикновено се сеят през втората половина на април и началото на май, когато температура на почвата в 10-сантиметровия слой е достигнала 14-15оС. Тези култури се отглеждат чрез директна сеитба (за средноранно производство) и чрез разсад (за ранно полско производство).

Температури под 15оС задържат вегетацията, а стойности под 0оС са критични за растенията. Оптимални температури за развитието на дини и пъпеши са между 25-27оС. Температури над 33-34оС, при по-продължително задържане, влияят неблагоприятно на цъфтежа, оплождането и формирането на завръзите, а над 40оС – нарушават трайно асимилационните процеси на растенията. Тези култури са взискателни към почвата. Те се развиват добре на структурни, плодородни, почви с неутрална реакция. Добри предшественици на дините и пъпешите са люцерната, житните и бобовите култури.

През есента площите, предвидени за отглеждане на бостан, се обработват (дълбока оран - 30-35 см) и наторяват с органични (при наличие с 3-5 т/дка оборски тор) и минерални торове (суперфосфат 20-25 кг/дка, калиев фосфат 15-20 кг/дка). През пролетта на участъците се извършват предсеитбени обработки (култивиране, брануване) и торене с азотен тор (15-20 кг/дка).

На малка площ при отглеждане на дини и пъпеши обикновено се прилага гнездова сеитба. Във всяко гнездо се засяват по 3-4 семена на разстояние 8-9 см и дълбочина 4-5 см. Разстоянието между гнездата в реда е 50-60 см, а между редовете – 120-150 см. След поникване, във фаза 2-3 лист, растенията се прореждат - оставят се по 2 растения в гнездо.
За нормалното протичане на вегетацията съдържането на влага в коренообитаемия почвен слой на дините и пъпешите трябва да е над 70% от ППВ (пределна полска влагоемност). Най-високо е водопотреблеието на растенията през междуфазния период цъфтеж - наедряване на плодовете. Дъждовете и високото съдържание на почвена влага през периода на зреене се отразяват неблагоприятно на качеството на плодовете - съдържанието на захари се понижава, кората на дините се удебелява. През този период резките промени в съдържанието на влага в почвата са предпоставка за напукване на плодовете на пъпеша.

Дините и пъпешите се нападат от редица патогени. Най-важните болести са маните (мана, брашнеста мана). За борба с маната по динята и пъпеша могат да се използват фунгицидите: Инфинито СК – 0,15%, Корсейт 60 ВГ – 0,04%, Куантум Рок – 0,3%, Ридомил голд Р ВГ – 0,5%, Полирам ДФ - 0,2%, Шампион – 0,15%, Зокис 250 СК – 0,07% и др.. Срещу брашнестата мана са регистрирани препаратите: Индар 5 ЕВ – 0,1%, Легадо – 0,08%, Ритуал – 0,05%, Сивар – 0,08%, Систан Екозем ЕВ – 0,1%, Сулгран – 0,5%, Трунфо – 0,08%, Топаз 100ЕК – 0,05%, Флосул – 0,7%