Това пита Иванка Трифонова от Перник

Бройлерите са готови само за два месеца. Пилетата растат много бързо и

на 56-дневна възраст достигат от 1,4-1,6 до 2,5-3 кг

Специалистите не препоръчват отглеждане на бройлери повече от 80 дни, тъй като с възрастта интензивността им на растеж намалява и се получава излишен разход на фуражи. Най-интензивно месните пилета растат през първите четири седмици от отглеждането. Най-висока е способността на растеж на хибридните пилета, получени в резултат на кръстосване на птици от специализирани месни породи.

Условия на отглеждане

Най-често става в затворени помещения без дворче за разходка. Важно е да им се осигури дълбока суха и чиста постеля без плесени и странични миризми. Дебелината й през лятото трябва да е 5-7 см, а през зимата - 10-12 см.

В процеса на отглеждане

зацапаната постеля се отстранява

и се заменя с нова.
Плътността на пилетата бройлери трябва да е 10-15 пилета на 1 кв. м подова площ.

Храна и вода - на воля

Пилетата бройлери се хранят с пълноценни комбинирани фуражи, като достъпът до храна и вода трябва да бъде на воля. В зависимост от възрастовия период се прилагат 3 типа комбинирани фуражи в следната последователност:

1) предстартер (1-4 ден);

2) стартер (5-30 ден) и

3) финишер (31-56 ден).

* Предстартерът трябва да съдържа висока концентрация на хранителени вещества, лесноразтворими във вода и лесноусвояеми от пилетата. Той се дава веднага, след като пилетата се сложат в помещението.

* Стартерните фуражи съдържат същите хранителни вещества като предстартерите, но в друго съотношение. И непременно трябва да са обогатени с биологично активни вещества.

* Финишерният комбиниран фураж трябва да осигурява висока интензивност на растеж на пилетата. До изхранването му храносмилателните органи на бройлерите са се развили и вече са способни да преработват всички хранителни вещества.