За да растат добре и да се развиват нормално, в помещението трябва да се поддържа определена температура.

По-ниската температура (виж таблицата) задържа развитието на пилетата, те се скупчват, стават слабоподвижни, а слабите птици загиват.
За отоплене на бройлерните пилета може да се използват различни битови електрически уреди

Освен това помещението, където гледате пилетата, трябва редовно да се проветряват. Но това трябва да става внимателно, за да не се усещат силни студени вълни, тъй като течението е фатално за неукрепналите пилета.