Някои стопани искат да използват лозички на собствен корен за създаването на малки лозови насаждения и единични лози в дворовете.
Получаването им е лесно и евтино и може да се извърши от всеки стопанин.

Резниците трябва да са дълги 35-40 см, нарязани от добре узрели пръчки. Ако резниците са събрани наесен, трябва да са съхранени зимата във влажен пясък в избени помещения.

Вкореняването се прави през април в предварително подготвени канавки 40/40/50 см. В основата на канавките се слагат няколко килограма добре угнил оборски тор. После се запълва до средата, почвата се притъпква добре и се полива.

В канавката резниците се забиват вертикално - половината от тях да бъде в почвата, а другата половина - над повърхността.

Преди засаждането резниците се накисват в чиста вода за 24 часа, след това на долния край двата сантиметра от междувъзлието се изрязват до възела.

Наредените резници в канавката се заравят с рохкава почва.

Заравянето на резниците над горното око не е задължително.

Така вкоренените резници се отглеждат до есента. През това време се окопават, поливат, торят и пръскат срещу мана.

Наесен след листопада лозичките се изваждат, сортират се и се превързват в снопчета по 25 броя. До засаждането се съхраняват във влажен пясък в избата.

3-1-5
3-1-6

Не е трудно да се вкорени лозова пръчка, но резниците също искат окопаване, поливане, торене
Не е трудно да се вкорени лозова пръчка, но резниците също искат окопаване, поливане, торене