Optimum AQUAmax линията на Кортева Агрисайънс, са селекционирани за стресови условия – горещо и сухо време

Ваня Велинска

За последните години царевицата се превърна в една от най-предпочитаните култури за българските производители. Причините са ясни – добри изкупни цени и високи добиви. А отличните производствени резултати са следствие на новите царевични хибриди, които се отличават с висока реколта и качествено зърно. И нещо много важно за част от тях – добро представяне, независимо от факторите на средата.

Без съмнение, въпреки неблагоприятните климатични условия, 2020 бе година на царевицата. Сушата, която продължи с месеци, и засегна посевите в цялата страна, доведе до по-ниски добиви. И въпреки това като цяло от царевицата се получиха сравнително добри добиви. Разбира се, на отделни полета резултатите бяха катастрофални, но не бяха малко и тези с отлични.

За високите добиви „виновник“ е добрата работата на генетиците, чиято цел от години е

да повишат устойчивостта на хибридите на суша

А сред лидерите в селекцията на царевични хибриди е Corteva AgriScience, която разполага с богата продуктова листа.

Основния фокус в генетиката са хибридите от линията Optimum AQUAmax. Защо? Хибридите от тази линия при стресови климатични условия са с по-висок и по-стабилен добивен потенциал, по-добре усвояват водата и хранителните вещества от почвата, с по-мощно развита коренова система, използват по-малко вода за формиране на добива, опрашват се до +37 градуса, регулират по-бавното изпарение от листата (при което се запазва тургора на растенията), намалява се транспирацията (запазва се влагата в растенията), листата не се усукват и остават нормално разтворени и развити.

С гордост мога да кажа, че Corteva AgriScience с нейната марка Pioneer има най-висок пазарен дял на българският пазар, посочва Иван Дражев, маркетинг мениджър на компанията. Често за нас казват, че сме царевична компания, тъй като държим най-много площи, засети с хибриди. Втората фирма има три пъти по-малко площи, а третата – 6-7 пъти по-малко, показват данните за 2019 г.

Corteva AgriScience предлага две линии хибриди

– конвенционални и Optimum AQUAmax. Хибридите, включени в Optimum AQUAmax линията, са селекционирани за стресови условия – горещо и сухо време. При такива условия те дават поне 5% по-висок добив в сравнение с обикновените хибриди. А едно от най-важните предимства на тези хибриди е, че се опрашват без проблеми дори при високи температури – 36-37 градуса.

Хибридите са разработени по специална технология, която има за цел да ускори добивния им потенциал. Благодарение на това в 70% при сухи условия и 60% при нормални на отглеждане те превишават по добив стандартите, с които се сравняват. А това осигурява надежден

максимален добив при оптимални условия

и се подобрява добивната им стабилност при сухи стресови климатични условия. Резултатите показват 8% по-висок добив при сухи и 5% по-висок при оптимални условия.

Хибридите от новата генерация, като Р0217 може да се опраши при по-високи температури – до 37 градуса, за разлика от по-старите, които се опрашват до 35-36 градуса например, разясняват специалистите на фирмата. Растенията на Р0217 винаги изглеждат и една идея по-зелени от останалите. Те са по-жизнени, по-бавно подгарят. Вследствие на това фотосинтезата продължава по-дълго, растението се храни повече време, зърното се налива, а оттам добивният потенциал е много по-висок.

През последните две години сушата е сериозна заплаха за посевите, особено за някои райони на страната. Ето защо фермерите предпочитат да се застраховат и да отглеждат сухоустойчиви хибриди царевица.

Хибридите от линия Optimum AQUAmax

имат по-мощно развитие, дори и в ранните фази от развитието им, което им позволява по-добре да усвояват водата и хранителните вещества от почвата и да имат по-малка зависимост от капризите на времето. Удължения stay green ефект също е от огромно значение, тъй като удължава вегетацията. Растенията успяват да поддържат същото ниво на фотосинтеза, но регулират по-бавно изпарението от листата, което запазва тургора им при сухи стресови условия.

От десетте най-отглеждани хибриди с марката Pioneer през 2020 година, седем са от продуктовата линия Optimum AQUAmax, допълва Иван Дражев. От първите пет най-отглеждани хибриди на Pioneer през 2020, и петте са от тази линия. Това означава, че

факторът устойчивост при сухи условия

е изключително търсен от производителите. През последните години в България имаме почти средиземноморски климатични условия – сравнително горещо и сухо лято, както и топла есен и зима. Затова както при царевицата, така и при слънчогледа вече ще е много важно да се подхожда с внимание при избора на хибрид. За да се получи максимален добив от всеки един хибрид, трябва отлично да се познават характеристиките им и точно какви резултати могат да се очакват от тях при съответните условия на отглеждане.

За да дават конкретни препоръки на земеделските производители, агроспециалистите от Corteva AgriScience ежегодно правят около 120-130 опита с царевица, също толкова и със слънчоглед. Във всяка една област се залагат между 5 и 8 опитни полета, които са разположени в различни части, за да се получи пълна картина за представянето на всеки едни хибрид. Благодарение на това от фирмата имат много ясна представа

как се държи генетиката на Pioneer в различните райони на страната

А ето и кои са най-отглежданите хибриди от продуктовата линия Optimum AQUAmax през последната година.

Сред хибридите, устойчиви на засушливи условия, са Р9903 и Р0023. Тези два хибриди са едни от най-отглежданите не само в България, но и в много други страни, подчертават от екипа на компанията.

Р9903 – с ФАО 430 е еталон Optimum AQUAmax хибрид, най-отглежданият през 2020 година в България с марката Pioneer. Отличава се с изключително висок и стабилен потенциал. През сухата 2020 г. показа много добри резултати, включително и в райони с ограничени валежи. Хибридът е подходящ за отглеждане в цялата страна.

Много високи производствени резултатни през 2020 г. са отчетени стопанствата на Димитър Димитров, с. Иванча, обл. Велико Търново – 1150 кг/дка и Хелга Светла Стоянова, с. Горна Митрополия, обл. Плевен – 1100 кг/дка.

Р0023 - с ФАО 450 е вторият най-отглеждан хибрид от продуктовата линия Optimum AQUAmax. Той е с отлични характеристики за висок добив. Има по-бързо изпускане на влагата при достигане на физиологична зрелост. Растенията са с мощно развита коренова система. Те са

с изразена толерантност към високи температури

през периода на цъфтеж и наливане на зърното. Дава максимални добиви както при по-сухи стресови условия, така и при оптимални.

Получени резултати през 2020 г.: 1500 кг/дка с поливане – ЗК Бъдеще, с. Бъдеще, обл. Стара Загора, 1000 кг/дка, Върбанови ООД, с. Полско Косово, обл. Русе.

Освен тях внимание заслужават и други три нови хибрида от новата селекция – Р0217, Р9300 и Р9610.

Р0217 – с ФАО 490. Подходящ е за нормални и за стресови условия. Хибрид с много висок и стабилен добивен потенциал. През сушавата 2020 г. той се представи отлично с добре изявения си stay green ефект. Хибридът е подходящ едновременно за производство на зърно и силаж.

Най-добрите резултати от масови производствени полета са: 1400 кг/дка с поливане - ЕТ Инсайт, с. Ковач, обл. Стара Загора, 950 кг/дка – Стронг 2000 – Даниел Михов, с. Страхилово, обл. Велико Търново.

Р9300 – с ФАО 360. Хибридът е подходящ за цялата. Доказа се много добре в демополетата през 2020 г. Отличава се с отлично озърняване на кочана и високо хектолитрово тегло. Подходящ е за отглеждане както при по-сухи условия, така и при оптимален влажен режим.

Получени резултати в депоопити през 2020: 1 566 кг/дка при поливни условия – Дянкови АСД, с. Болярово, обл. Ямбол, 1446 кг/дка - при поливни условия в Аграрен Университет, гр. Пловдив, 1 286 кг/дка Владимир Милев, гр. Вълчедръм, обл. Монтана, 1194 кг/дка – Пламен Цолов, с. Долна Кремена, обл. Враца.

Р9610 – с ФАО 370. Хибридът има много висок добивен потенциал. Издържа на високи температури от фаза интензивен растеж до фаза пълно наливане на зърното. Подходящ е за отглеждане в цялата страна.

Получени резултати в демоопити през 2020: 1346 кг/дка - при поливни условия – Дянкови АСД, с. Болярово, обл. Ямбол, 1420 кг/дка - при поливни условия в Аграрен Университет, гр. Пловдив, 1331 кг/дка, БГ Транс Атон Симов, гр. Комощица, обл. Монтана, 1296 кг/дка – ЗК Победа, с. Победа, обл. Добрич, 1279 кг/дка – САТ Миро, с. Пиргово, обл. Русе.

А от тази година

в практиката е внедрен и един нов хибрид

от продуктовата линия Optimum AQUAmax – Р8834. Той е от група 310 по ФАО. Има много висок добивен потенциал, който е равен на хибридите от по-късното ФАО 300 – Р9241 и Р9415, но и с възможност да ги надмине при определени условия, подчертават агрономите от Corteva AgriScience. Така че при добри условия може да се получат добиви от порядъка на 1000–1400 кг/дка.

Хибридът е подходящ както за нормална, така и за по-късна сеитба. Заради по-ранното му узряване и прибиране полетата се подготвят по-рано за следващата култура. Подходящ е за отглеждане и като втора култура след ечемик, грах и рапица.

Получени производствени резултати през 2020 г.: 1200 кг/дка – Генади Гаврилов, с. Галатин, обл. Враца, 1045 кг/дка - Стронг 2000 – Даниел Михов, с. Страхилово, обл. Велико Търново.