Категорични са специалистите от Кортева Агрисайънс * Какви са предложенията на фирмата за новия сезон

Предстои пролетната сеитбена кампания, която започва със слънчогледа. Маслодайната култура е сред основните за страната ни, а разнообразието от хибриди, които се предлагат у нас, е огромно.
Сред водещите компании безспорно е Corteva Agriscience, която предлага не само семена, но и технологии за растителна защитна за опазване на културата от вредители.

Corteva Agriscience е дългогодишен пазарен лидер в България при хибридите слънчоглед, показват полетата на родните фермери. А това е така, защото фирмата предлага голямо разнообразие от хибриди, които отговарят на изискванията на земеделските производители за висок и стабилен добивен потенциал, за толерантност спрямо неблагоприятни стресови климатични условия, както и срещу икономически важни вредители, като важни болести, синя китка и др.

Компанията предлага хибриди слънчоглед, които

са подходящи за всички технологии – конвенционална, ExpressSun и Clearfield Plus

А резултатите на жътва показват най-добре защо заслужават да се отглеждат от фермерите. Това са хибриди, които се отличават с висок добивен потенциал, но също и с други важни характеристики, като високо съдържание на масло, а при високоолеиновите хибриди – високо съдържание на олеинова киселина.

Безспорно при слънчогледа основният фокус на Corteva Agriscience е насочен към ExpressSun технологията, тъй като фирмата е от пионерите във внедряването й в практиката, а също и пазарен лидер, казват специалистите от екипа.

ExpressSun технологията е регистрирана търговска марка на Corteva Agriscience и е представена за първи път на пазара през 2005 година. От тогава насам компания отделя най-много инвестиции за създаване на нови хибриди по тази технология, които

надграждат качествата на предишните и дават повече ползи за фермерите

А защо Corteva Agriscience е пазарен лидер в България?
Защото от първите десет най-отглеждани ExpressSun толерантни слънчогледови хибрида в страната за 2020 година, осем хибрида - P64LE25, P64HE118, P63LE113, P64LE136, P64HE133, P64LE99, P64LE137, P64LE121, са от портфолиото ни, разяснява Иван Дражев, маркетинг мениджър за Балканите. Фирмата предлага на българските земеделски производтели най-богатата и разнообразна листа с ExpressSun толерантни слънчогледови хибриди, отговарящи на най-високите изисквания за изключително висок добивен потенциал и стабилност, включително при екстремни климатични условия, толерантност и качествени показатели. Благодарение на тези практически предимства Express толерантните слънчогледови хибриди с марка Pioneer са предпочитани от производителите в България, а марката е безспорен лидер на пазара.

За 2021 година компанията предлага на българските фермери 9 високодобивни Express толерантни хибрида, като единствено само тя до момента има в портфолиото си високоолеинови хибриди слънчоглед по ExpressSun технология – P64НЕ118, P64НЕ133, P64НЕ144.

А ето и някои от хибриди слънчоглед, на които

земеделските производители да обърнат внимание:

P64LE25 е линолов тип, внедрен през 2011 година. Това е най-отглежданият хибрид в България както по площи, така и като най-предпочитан хибрид за ExpressSun технологията. Той е утвърден и търсен от земеделските производители. Продължава да се отглежда, защото отговаря на всички високи изисквания, и най-вече за висок добивен потенциал.

P63LE113 е най-ранният хибрид, подходящ е и за втора култура. Изключителен хибрид за района на София, както и за полетата в страната с по-висока надморска височина. При нормални климатични условия и отглеждан като втора култура хибридът достига добив около 250-280 кг/дка.

P64LE99 – много добре познат хибрид също внедрен през 2011 година. Подходящ е за интензивно производство – изисква добри почви с много влага и засилено торене. При такива условия хибридът дава много по-високи добиви, дори от предходните два хибрида.

През 2020 г. компанията внедри два нови линолови хибрида P64LE136 и P64LE137. От демоопитите през последните три години, които се провеждат в различни райони на страната, специалистите установяват, че P64LE136 превъзхожда P64LE25 с 4-5% по-висок добиви във всички локации, а P64LE137 с 2-4%. Предимствата на P64LE136 са, че първо надминава един от най-добрите хибриди - P64LE25 като добивен потенциал и второ, той е много пластичен, става както за сухи, така и за влажни условия, а при подходящи условия е ненадминат. При засушливи условия също се държи много добре, като отново превъзхожда по-стария хибрид. Не случайно го сравняват с P64LE25, защото той е наложен като стандарт за отглеждане в нашата страна.
P64LE137 също превъзхожда стандарта, макар и с по-малко. Голямото му предимство спрямо другия нов хибрид - P64LE136 е, че има една степен по-висока устойчивост на синя китка.

Хибридът е подходящ да се отглежда на площи, където има най-вирулентните раси синя китка – G и G+. P64LE136 може да се сее на площи, където има раси синя китка до F и F+ максимум.

През последните години високоолеиновият сегмент е особено популярен

и площите в страната съвсем закономерно нараснаха. Сред основните причина за интереса е олиото, което се произвежда от тези хибриди, тъй като е много по-полезно. А и насоките в Европа са да се намалява употребата на палмово масло, а да се върви към високоолеиново. Тенденцията през последните години показва засилен интерес към тези хибриди, като една от причините е, че се дава бонус върху цената. Освен това не бива да се подценява и факта, че добивният им потенциал е същият като на линоловите хибриди. В този сегмент Corteva Agriscience предлага три хибрида: P64НE118 (доказал се в практиката), P64НE133 (за трета година в практиката с изключителен добивен потенциал) и P64НE144 (най-новия хибрид с най-високия добивен потенциал). Устойчивостта на трите хибрида на синя китка е на равно ниво – раса Е. Хибридите са с масленост над 45-56% и олеинова киселина минимум 86-87% до 90-92%.

Колкото до конвенционалното отглеждане на слънчоглед, то

постепенно отстъпва място на останалите технологии

Реално площите са не повече от 7-8% от общите площи със маслодайната култура. Причините за това са много, но основната е растителната защита. И по-конкретното проблемът с плевелите, за които няма решения в конвенционалната технология. Съвсем закономерно хибридите бяха заменени с такива от останалите технологии - ExpressSun и Clearfield Plus.

Безспорно хибрид, който се отлича сред останалите конвенционални – това е P64LE125. В потвърждение на това са резултати от опитите във всички райони на страната, които показват, че той е хибридът с най-висок среден добив. Ето защо в момента

селекционери работят за конверсия на този хибрид

във вариантите на ExpressSun и Clearfield Plus технологиите.

При Clearfield Plus технологията два са новите хибрида, които Corteva Agriscience предлага. Това са P64LР130 и P64LР146. Първият е много подходящ за сухи условия. През 2020 година в засушливите райони в страната той даде много високи резултати. А обяснението е, че този хибрид е разработен специално за сухи условия, затова и превъзхожда всички Clearfield Plus от различните селекции при тези сухи условия.
Разликата между двата хибрида е в устойчивостта им срещу вредители. P64LР130 е устойчив на ръжда и вертицилиум, а P64LР146 – икономически важните болести и на синя китка, включително най-вирулентните раси G и G+.

Семената на всички торби с хибриди слънчоглед от всички технологии на Corteva Agriscience са третирани с новия фунгицид за контрол на мана по слънчоглед Лумисена 200 ФС, подчертават от фирмата.
През 2021 г. при всички технологии на отглеждане ще се тестват нови хибриди. Които от тях дадат добиви по-високи с минимум 2-4% от настоящите, ще влезнат в производство през следващите години.

ExpressSun технология – за успешна борба с плевелите 

В икономически аспект разходите за контрол на плевелите при прилагане на ExpressSun технологията за отглеждане на слънчоглед са по-ниски в сравнение с всички други технологии на пазара.
Важен компонент от нея е единственият регистриран хербицид – Експрес 50СГ, който дава безупречни резултати срещу широколистни плевели, в това число и най-проблемните – свиница и паламида.

През 2021 година Експрес 50СГ ще се предлага с безплатен прилепител Виволт 90, който е регистрирана търговска марка на Corteva Agriscience и дава по-добра абсорбция и пълен ефект срещу плевели.

Прозорецът на приложение на хербицида при ExpressSun технологията е изключително широк, което дава възможност за гъвкава употреба според фазата на културата и фазата на плевелите, с възможност за коригиращо третиране с Експрес 50СГ, при вторично заплевеляване.
ExpressSun технологията е без остатъчно почвено действие от хербицида и без ограничение в сеитбооборота за следващите култури, дори и при сухи условия и различни почвени типове.
Corteva Agriscience гарантира успешното й представяне само при употреба на Експрес 50СГ.

За пълен контрол на плевелите при слънчоглед, отглеждан по ExpressSun и другите технологии, Corteva Agriscience предлага изключително селективния и доказал се в практиката вегетационен хербицид срещу житни плевели Шадоу.

*Експрес 50СГ е регистрирана търговска марка на FMC
*Шадоу е регистрирана търговска марка на UPL OpenAG
*Clearfield Plus е регистрирана търговска марка на BASF