Изборът на продукти за растителна защита трябва да е съобразен със заплевеляването, съветват специалистите на Кортева Агрисайънс

Дъждовете и снеговете, които паднаха във всички райони на страната, къде повече, къде по-малко, но навсякъде в достатъчно количество, предопределят една много добра картина на състоянието на есенниците към момента. Влагозапасяването на почвите също е отлично, което е друга добра предпоставка за развитието на посевите след възстановяване на вегетацията им.

Сравнително по-топлата зима на някои места обаче позволи на част от растенията да имат растеж и през хладните месеци, т.е. тихата вегетация беше в ход. Това бе много благоприятно за посевите в по-ранни фази, тъй като наваксаха изоставането в развитието си.

Ясно е, че високите температури за периода, както и прекомерната влага влияят на развитието на културните растения. От друга страна тези условия оказват влияние и върху плевелите, дори с още по-голяма сила. Така че съвсем скоро очакваме възобновяване на вегетацията на пшеницата и ечемика, а тази на някои от плевелите, като зимно-пролетните – вече започна.

Независимо в каква фаза на развитие е пшеницата – няколко листа, братене или братенето е приключило, растенията все още са малки и

неспособни сами да се справят със заплахата плевели

А е пределно ясно, че плевелите са значим фактор, който влияе върху добивите, съответно може значително да ги редуцира.
Много е важно фермерите редовно да обследват посевите, за да следят не само развитието на пшеницата, но и на плевелите, е препоръката на Иван Дражев, маркетинг мениджър на Corteva Ageriscience за Балканите.

За разлика от културните растения плевелите много бързо се развиват, дори и при минимум влага. А сега имат перфектни условия за развитие. Затова колкото по-бързо се реагира, толкова по-лесна ще е борбата с тях, а и много по-ефикасна.

Corteva Ageriscience разполага с

богато портфолио от продукти за растителна защита

които могат да се прилагат в различни ситуации, за да се реши определен проблем.
Сред водещите хербициди е Дерби Супер Едно, с второ търговско наименование Ланселот. Той е вегетационен хербицид, контролиращ едновременно икономически важните едногодишни и многогодишни широколистни плевели, в това число устойчиви на хормоноподобните хербициди (2,4-Д, МЦПА).

Безспорно Дерби Супер Едно е класика в растителната защита за надежден и ефикасен контрол на широколистните плевели, включително трудни видове, разяснява Иван Дражев. Той е с широк прозорец на приложение, както и гъвкава доза на употреба, и не на последно място, и с изключително конкурента цена на декар.
Дерби Супер Едно се справя отлично с едногодишни и многогодишни широколистни плевели. Регистриран е за приложение при житни култури – пшеница и ечемик, а от тази година е разрешен за употреба и при царевица. Ако ви останат количества Дерби неизползвани в пшеница, няма проблем да ги приложите в царевица.

Дерби Супер Едно е двойно-системен хербицид с допълнително почвено действие, който се абсорбира и от листната маса, и от коренчетата на плевелите, от където се транслоцира в цялото плевелно растение. Дерби Супер Едно се абсорбира до 1 час след пръскане, след което

се стопира растежът и развитието на плевелите

Продуктът е селективен към културните растения. Има отличен ефект срещу най-важните широколистни плевели като лепка, лайка, подрумче, паламида, див синап, самосевки от слънчоглед и рапица.
За едновременна борба срещу житни и широколистни плевели в пшеница предложението от Corteva Ageriscience е Палас 75 ВГ, разяснява Иван Дражев. Той е първият внедрен в практиката хербицид за контрол на трудните плевели като овсига и ливадна власатка, а също така и на най-важните едногодишни житни и някои широколистни плевели.

Продуктът е подходящо да се прилага от 3-и лист до втори стъблен възел на културата.
Палас 75 ВГ има както вегетационно, така и почвено действие, което е насочено срещу по-късно поникващите плевели.

Друго решение в борбата с житни и широколистни плевели е Корело Дуо 85 ВГ. Той е най-широкоспектърният хербицид, който може да осигури

ефективен контрол на всички икономически важни плевели

при пшеницата.

Корело Дуо 85 ВГ е икономически най-изгодният хербицид за смесено заплевеляване, защото осигурява контрол на всички най-важни житни и широколистни плевели, включително див мак, теменужка, паламида след фаза розетка, ефемерни видове, самосевки от слънчоглед и рапица, допълва Иван Дражев. Продуктът има широк прозорец на приложение през есента и през пролетта, има и допълнително почвено действие. Този хербицид е перфектното решение, когато не искате да добавяте друг хербицид за разширяване на контрола на плевелния спектър, и е с изключително конкурентна цена на декар за сегмента.

Действието на Корело Дуо 85 ВГ започва няколко часа след приложението му. Следствие на това растежът и развитието на плевелите спира, а след няколко дни се виждат признаците. Загиването на плевелите става от 1 до 3 седмици след пръскане.

Корело Дуо 85 ВГ може да се прилага при температура над 5 градуса, а температурните амплитуди не влияят върху действието му. Селективен е към културата, когато се приложи след 2-ри лист. Има ефект и срещу технологични самосевки от слънчоглед и рапица.

Трябва да отбележим, че хербицидите Корело Дуо 85 ВГ и Палас 75 ВГ не се прилагат при ечемик и овес.

Второ решение за контрол на широколистните плевели от Corteva Ageriscience е Старане Голд - вегетационен хербицид,

стандарт за контрол на широколистни плевели

но трябва да се подчертае неговата висока ефикасност срещу прераснали видове, например лепка след 4-5-и прешлен и ефемерни видове. Старане Голд също така е стандарт за контрол на повитица.
Старане Голд може да се използва при пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале. Прилага се от 2-ри лист до края на вретенене на културата – както през есента, така и през пролетта.

Третото предложение за контрол на широколистни плевели от продуктовата листа на Corteva Ageriscience е Мустанг. Той е селективен системен хербицид в пшеница и ечемик, за борба срещу широколистни плевели, включително устойчиви на хормоноподобни хербициди и особено за контрол на прераснали самосевки от технологичен слънчоглед и рапица.

Мустанг се прилага вегетационно. При третиране житните култури трябва да са във фаза братене, а широколистните плевели да са от 2-ри до 8-и лист, а коренищните да са 10-15 см, при минимална температура от 10 до 12 градуса.

За борба с всички икономически важни болести по житните култури предлагаме добре познатия фунгицид Алегро СК, допълва растителнозащитната технология Иван Дражев. Той е продукт от линията AgCelence, производство на фирма БАСФ. Комбинацията от стробилурин с един от най-силните триазоли – епоксиконазол, е

перфектното решение в борбата с видовете ръжди и септориоза

като осигурява и по-удължена защита срещу тези болести. Продуктът подпомага фотосинтезата и блокира етилена, който се синтезира в културата при стресови условия.

Алегро СК е подходящ за първо и за второ пръскане, с гъвкава доза, с контактно, предпазно, системно и лекуващо действие, и допълнителен зелен физиологичен ефект, при който се повишава нивото на хлорофила, скоростта на фотосинтезата и накрая добива от културата.
Хербицидът Дерби Супер Едно се предлага в пакет с фунгицида Алегро СК за 150 дка площ.

*Алегро СК е регистрирана търговска марка на BASF

ТРЕНД 90 = ВИВОЛТ 90

От 2021 година Corteva Ageriscience ще предлага на българския пазар прилепителя Тренд 90 под новото търговско име Виволт 90, което е запазена търговска марка на компанията.

Виволт 90 е в еднолитрова бутилка – бяла, със синя капачка, брандирана с логото на Corteva Agriscience.

Виволт 90 подобрява прилепимостта на хербицидите и тяхната обсорбация в растителните части. По този начен се увеличава ефикасността на хербицида и неговото действие. Това е особено важен в периода на бавен растеж (при суша и студена време), както и за плевелите, чиито листа се мокрят трудно, тъй като имат восъчен налеп или са с власинки.

Ниските температури не влияят на ефикасността на продукта.

През 2021 година Corteva Ageriscience ще предлага Тренд 90 до изчерпване на наличностите, след което ще бъде заменен от Виволт 90. Ще е както за самостоятелна продажба, така и в пакет с хербициди.