Дукена Жолева

Грахът е непретенциозна, студоустойчива, зеленчукова култура и в началните фази от вегетацията си понася без повреди отрицателни температури до минус 6-8оС. Оптималната температура за развитието на граха е 18 - 20оС. Температури над 25оС влияят неблагоприятно на развитието му.

Грахът е влаголюбива култура. Тя се развива добре, когато съдържанието на влага в коренообитаемия почвен слой е над 70-75% от ППВ (пределна полска влагоемност). Растенията са с най-високи изисквания към влагата в почвата през фазите бутонизация, цъфтеж и формиране на чушките. През този период засушаването, високите температури и ниската атмосферна влажност се отразяват неблагоприятно върху добива.

Подходящи за развитие на граха са глинесто-песъчливи почви с неутрална реакция. Тази зърнено-бобова култура обогатява почвата с азот и е от най-добрите предшественици на повечето земеделски култури.

Подходящи предшественици на граха са окопните култури - картофи, цвекло, царевица и др.. На даден участък градинският грах не трябва да се сее след себе си и след други бобови култури (фасул, леща, бакла) по-рано от 5-6 години.

Грахът е с къс вегетационен период. Той се развива много добре на площи наторени с фосфорни торове. Фосфорните торове се внасят през есента с основната обработка на почвата. При отглеждане на неплодородни почви се препоръчва торене с комбинирани минерални торове.

Площите предвидени за засяване с градински грах се обработват през есента, след прибиране на предшественика, на дълбочина 25см. Предсеитбените обработки включват култивиране и брануване на дълбочина 8-10см.

Сеитбата на градинския грах е желателно да се извърши при първа възможност до края на февруари с обеззаразени, качествени, семена с проверена кълняемост. Грахът се сее на дълбочина 5-6см. Сеитбата може да се извърши по няколко начина:

- гнездова сеитба – в едно гнездо се поставят 4-5 семена при разстояние 30см между гнездата и 60см между редовете,

- редов посев при разстояние 20см между редовете и 8-10см вътре в реда,

- лентова сеитба – редуват се ленти с 2, 3 до 4 реда в лента. Разстоянието между редовете в лентата е 15-20см, а между лентите 50-60см.

Основните грижи през вегетацията на граха включват 1-2 плитки окопавания. Първото окопаване се извършва в началото на вегетацията при височина на растенията 5-6см, второто – две седмици по-късно. С почвообработките се унищожава конкурентната плевелна растителност.

Грахът като ранна пролетна култура е добре обезпечен с влага. Поливане се налага само при по-късни сеитби и в години с климатични аномалии - суха пролет и екстремно високи температури.

Икономически най-важният неприятел на граха е граховият зърнояд. Той е сиво-черен малък бръмбар с дължина 4-5мм. Има едно поколение годишно и зимува като възрастно насекомо в растителните остатъци, под напуканата кора на дърветата, в складовете. Повреди нанасят ларвите. Те са кремаво-жълти, с дължина 5-6мм. Ларвите унищожават голяма част от вътрешността на зърното, където протича цялото им развитие. В едно зърно се развива по една ларва. Преди да каквидира тя изгризва кръгъл отвор без да засяга обвивката на зърното.

За борбата с този вредител се препоръчват две-три пръскания. Първото третиране се провежда в началото на цъфтежа, а второто и третото – през интервал от 7-8 дни. Подходящи инсектициди за борба с граховият зърнояд са; Вазтак Нов 100 ЕК – 0,02%, Децис 2,5 ЕК – 0,04%, Суми Алфа 5 ЕК (Сумицидин 5 ЕК) - 0,02%, Карате Зеон 5 КС – 0,02% и др.

Градинският грах се прибира в технологична зрелост, преди втвърдяване на семената, обикновено от края на май до средата на юни, в зависимост от сорта и сроковете на сеитба. Беритбата се извършва поетапно, през 2-3 дни.

Граховите зърна съдържат белтъчини (25-30%), витамини (С, В), желязо, цинк, фосфор, калий.