Как водната ерозия води до замърсяване на площи и водни басейни

26 януари 2021
Растениевъдство
8982
1 2
 

Колкото почвите са по-бедни на хумус и хранителни елементи, толкова по-интензивно се поддават

В резултат на използваната химизация повърхностният отток от селскостопанските площи все повече се насища с остатъчни продукти от минералните торове и пестицидите - инсектициди, фунгициди, хербициди. При движението си той замърсява площи и водни басейни, които не са били обект на селскостопанска химизация или става вторично замърсяване с отлагане на транспортираните от него наноси.

Многостранната негативна роля на ерозията в замърсяването произтича и от това, че по- голямата част от наносите в повърхностно отточните води идват от площната ерозия, чийто обект са преди всичко селскостопанските площи. От изследвания на Hanway Y. Y. - САЩ върху 157 водосбора е установено, че 70 % от наносите са резултат от площната ерозия и само 10 % - от равнината.

На територията на България, където над 70% от обработваемите земи са подложени на ерозия, делът на оттока от селскостопанския фонд е също значителен, при това той е най- богато наситен с вещества (във вид на разтвори и на суспензии). По данни на Ончев Г., Николов С. И П. Петров във всеки литър повърхностен отток от обработваемите земи се съдържа средно над 15 г ситнозем, (от 3 до 160 г), от 1,5 до 4,5 г хумус, от 0,09 до 2,3 г N, от 0,04 до 0,11 г P2O5 и от 1,4 до 4,3 г K2O.

За размера на замърсяванията на околната среда

чрез ерозията способства голямата интензивност на водноерозионните процеси у нас, които са едни от най-интензивните в Европа. По изчисления на Цачев Ц. във връзка със замърсяването на реките с почвени суспензии от всеки кв. км на територията на нашата страна ежегодно се изнасят средно по 155 т суспензирани вещества.
Значението на ерозията като фактор за замърсяването на почвите и баланса на хранителните вещества в тях се засилва и от селективността на водноерозионните процеси при площната ерозия. Изследванията върху химизма и физическите особености на течния и на твърдия отток показват, че количеството на някои основни почвени компоненти, като на хумуса, на фината част от ситнозема, на N и в много случаи на P и на K е значително по-голямо в оттока, отколкото в почвата, от която тези компоненти са изнесени.

Установено е, че колкото съдържанието на даден компонент или елемент в почвата е по-ниско, толкова степента на неговата ерозионна измиваемост е по-голяма. При по-високо съдържание на съответните компоненти коефициентът на ерозионната им измиваемост намалява или се изравнява с тоталното ерозионно изнасяне на почвата. Колкото почвите са по-бедни на основните компоненти (хумус, глинести частици и хранителни елементи), толкова по-интензивно се поддават на ерозия.

От много голямо значение за замърсяващата роля на повърностния отток от водната ерозия е и степента на наситеност на оттока с разтворени във вода вещества. Основно внимание в тази насока се обръща на

съдържанието на разтворения във вода N

(и по-специално на нитратния N) и P.

От проведени изследвания както в чужбина, така и у нас е установено, че тези разтворени във водата от ерозионния отток два елемента са все още далече от установените вредни концентрации за хората и животните. Но обогатяването на ерозионния отток с тези елементи създава обективни условия за протичане на токсични микробиологични процеси във водоемите.

Много по-близки до вредните са концентрациите на нитратите и P в оттока от дворовете на животновъдните ферми и угоителните стопанства. Поради това, насочването на отточните води от оборите и стопанските дворове трябва да бъде предшествано от обезвреждане и разреждане до допустимите от здравно хигиенната и агрохимическата наука норми.

Основните мероприятия за ограничаване

на ролята на водната ерозия в замърсяванията се свеждат до ограничаване на формирането на повърхностен отток или регулиране и локализиране на неговото движение. Тук влизат всички мероприятия на противоерозионната агротехника.

Към тях се причисляват преди всичко контурната почвообработка и сеитба на културите, оттокозадържащото браздуване, минималните и мулчиращи почвообработки, противоерозионните сеитбообращения, тревните буферни пояси и поясното редуване на културите, междинните култури и др.

Много ефективно в това отношение е и самото торене, което способства за

формиране на по-голям и по-плътен растителен покров

върху почвената повърхност и по-голямо количество на следжътвени и вътрепочвени органични остатъци, които силно ограничават количеството на повърхностния отток. При повечето селскостопански култури торенето намалява 2-3 пъти ерозионния отток в сравнение с неторените площи. В същата насока влияят и всички други мероприятия, които повишават плодородието и подобряват физичните свойства на почвата.

С много голям непосредствен ефект върху намаляването и локализирането на повърхностния отток са и инженерно техническите противоерозионни мероприятия. На първо място в това отношение са оттокозадържащите обработваеми каналотераси, оттокозадържащите канавки, наорни и изкопнонасипни тераси, малките оттокозадържащи водоеми, както и всички оттокорегулиращи мероприятия, като оттокоотвеждащи колектори, отклоняващи колектори и канавки, подземното отвеждане на оттока и др.

Още от Растениевъдство
0

Изборът на продукти за растителна защита трябва да е съобразен със заплевеляването, съветват специалистите на Кортева Агрисайънс Дъждовете и снеговете, които паднаха във всички райони на страната

0

Предлагайки оптимални решения, съвременни подходи и използване на най-новите научни открития и практики в областта на земеделието, „Сембодиа“ ООД разполага и предлага изчерпателна база от знания в

0

Засега ще се прилага само за ценни култури Първата в света система за обработка на семена с т. нар. "активиран въздух" Aurora Z10 беше представена на специалисти от производителя Zayndu Ltd

0

Културите с по-силни, по-твърди, бронирани с лигнин корени, обещават по-високи добиви Неизвестна доскоро характеристика на корените позволява на някои зърнени растения да развиват по-дълбоки корени

0

Мярката намалява ерозионните процеси и подобрява влагозапасеността на почвата Основен въпрос при усвояването на наклонените терени и заемането им с лозя след връщането на земята на нейните

Последни новини
0

Прието е в нашата страна 2 пъти годишно да се третират овцете срещу заболяването метил. Есенно време - октомври и ноември, и през март на овцете трябва да се дават препарати срещу метил

0

Ново изследване на британски специалисти показва, че на фона на продължаващото затопляне на планетата хранителните вериги ще стават по-малко ефективни

0

50 000 контейнерни фиданки ще залесят тази пролет служителите на централно управление и териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие. Инициативата е на ръководния екип на ЮЗДП

0

Преведени са 71 197 183 лв. на 39 748 земеделски стопани по схемата за преходна национална помощ за тютюн, съобщиха от фонд "Земеделие". Финансовата подкрепа е утвърдена с решение на Управителния

0

Градинари от най-топлите райони на страната вече направиха първите сеитби. Разбира се, стартира се с най-студоустойчивите зеленчукови видове, чиито семена и кълнове няма да се повредят от възможни

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Отговор:Доста разсадници предлагат облепиха. Потърсете информация в интернет и преценете от кой от всички ще ви е най-изгодно и най-удобно да закупите растението. Ние не препоръчваме, тъй като не сме...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Този на Шипка тежи 12 тона. Скулптурите на Лъвов мост идват от Виена. Русенските са създадени от автора на паметника “Цар Освободител” Арнолдо Цоки Колко скулптури на лъвове има в София? А в България? Тук показваме 5 от най-известните. Според някои учени образът на лъва е пренесен в днешните ни земи на юг от Дунава заедно с други тотемни символи

Площад в центъра на София между новата сграда на парламента и тази на Националната художествена галерия (бившия царски дворец) ще носи името на първия демократично избран президент на България д-р Желю Желев. Това решиха общинските съветници от комисията по култура и образование към СОС. Предложението за именуването на площада е на инициативен

2403 са новодиагностицираните с коронавирусна инфекция лица през изминалите 24 часа, което е със 185 случая по-малко от вчера. За последното денонощие са направени общо 14 563 теста, oт които са 8233 PCR, а 6330 са с бърз антигенен тест. Това показват данните в Националната информационна система. Така общият брой на потвърдените случаи става 252