Практики на отглеждане на ерозирани почви

15 януари 2021
Растениевъдство
10017
1 2 3 4
 

От основно значение са начините на обработка на почвата

Проучванията върху почвените ресурси в нашата страна показват, че значителна част от тях са подложени в различна степен на почвена ерозия.
Според статистически данни около 78,3% от обработваемите земи са подложени на ерозионни процеси. За редуциране на почвоерозионните загуби се прилагат агротехнически, хидромелиоративни, организационно-устройствени и агролесомелиоративни мерки.
Противоерозионната агротехника, прилагана самостоятелно и в системата на противоерозионна мярка, има специално значение в борбата с ерозията и повишаване на плодородието на ерозионните земи. Тя се свежда до начина на извършване и прилагане на агротехническите приоми на отглеждане на земеделски култури.

Основното предназначение на противоерозионната агротехника е

повишаване на ерозионната устойчивост на почвата

подобряване водно-физическите ѝ свойства и обогатяване на съдържанието на органичните вещества в нея.

Тази агротехника е в зависимост от вида на земеделските култури и технологията за тяхното отглеждане. Разликата между нея и обикновената агротехника е в начина на използване на агротехническите мерки и допълнителните приспособления към земеделските машини за обработка на почвата. Нейният ефект се проявява най-пълно при прилагане в комплекс с други противоерозионни мерки.

В статията ще бъдат разгледани само основните звена от противоерозионната агротехника на наклонени терени.
Каква трябва да е противоерозионната агротехника на наклонени терени, засети с полски култури?

1. Основна обработка на почвата

Основната обработка на почвата върху наклонени терени трябва да се извърши така, че да осигури максимален водозадържащ капацитет и висока инфилтрационна способност на почвата.
По-дълбоката основна обработка създава по-добри условия за повишаване и задържане на валежната вода.

Дълбоко разораните почви увеличават порьозността, което спомага за увеличаване на на водопоглъшателната способност на почвата. Следователно, на колкото по-голяма дълбочина се извършва почвообработката, толкова възможностите за образуване на повърностен отток намаляват.

От полски експериментални изследвания е установено, че при увеличаване дълбочината на оранта с 5 см (от 20 до 25 см) количеството на повърхностно оттичащи се води се намалява с 7,9%, а при увеличаване с 10 см повърхостния воден отток се намалява с 12 до 16%.

При по-слаба степен на ерозия (хумусен хоризонт с по-голяма мощност) се предпочита дълбока оран с обръщане на почвения пласт, който поради по-добрите си водофизични свойства има по-добра водозадържаща инфилтрационна способност.

Установено е, че при слабо ерозирана почва и разораване с обръщане на почвения пласт, средния годишен размер на ерозираната почва е 8 куб. м/ха, а без обръщане – 15,7 куб. м/ха. Дълбоката оран с обръщане на почвения пласт се препоръчва и при почви с по-висока степен на ерозия, когато по-долния хоризонт се отличава с висока водопропускливост, каквито са черноземите в северна България на льосова основа (карбонатните черноземи).

Максималното предпазване от ерозия

на силноерозираните почви с тежък механичен състав се постига при обработка без обръщане на почвения пласт.

Изследванията по този въпрос показват, че при обработка на дълбочина 27-30 см, без обръщане на горния слой, на силно ерозираните почви с дебелина на хумусния хоризонт 18 см и наклон i=3-3,5%, ерозия на почвата не се наблюдава. При оран с дълбочина 20 см с обръщане, ерозираната почва е 12,4 т/ха.

Друг фактор за редуциране на почвено-ерозионните загуби при обработка на почвата е, тя да се извършва по хоризонталите на терена и напречно на наклона на склона. Този начин на обработка значително намалява силата на гравитационното движение на почвата по наклона. Установено е, че при обработка по наклона разместването е два пъти по-голямо (т. е. течният и твърд отток значително се увеличава). Оранта по хоризонталите на терена с обръщане на почвения пласт нагоре се препоръчва за почви със слаба свързаност в тютюневите райони.Следователно посоката на основната обработка е решаваща с оглед запазване на почвата от ерозия.

2. Валуване и браздуване при основната обработка

Същността на валуването и браздуването увеличава водозадържащия капацитет на почвата и повишава грапавината на почвената повърхност. Валуването се извършва с многокорпусен плуг, като се удължава отметателната дъска на едно от плужните тела. Браздуването става с поствяне на отделни приспособления – браздиници към основните плугове, които изкарват бразди през определено разстояние или ги прекъсват по дължината им. Браздуването намалява измиването на почвата (ерозията) от 1,5 до 2,4 пъти.

Наши изследвания показват, че при прокарване на оттокозадържащи бразди в междуредията на царевица при окопаване и при наклон 12° в условията на карбонатни черноземи течният отток е намаляван 2,8 пъти, а твърдият 2,4 пъти, а изнесените хранителни елементи от почвата с твърдия отток от 2,4 до 4,6 пъти.

3. Поясно засяване на културите

Поясното земеделие (поясно засяване, обработка и прибиране) на културите намира широко приложение за борба с ерозията. В САЩ то се прилага като основно противоерозионно агротехническо мероприятие, наречено „поясно земеделие”. Същността му се състои в последователно редуване на хоризонталите на пояси от култури с високи естествени почвозащитни свойства каквито са културите със слята повърхност. Този начин на редуване се налага при необходимост за засилване на окопни култури върху силно наклонени терени.
Проучванията показват, че при поясно редуване на културите – царевица с овес, при ширина на пояса 35 м. Върху наклони 13% измиването на почвата е 2 пъти по-малко в сравнение с ерозионната почва от царевица засята самостоятелно. Основно правило при проектиране на поясите и прилагане на поясно земеделие е поясите с окопни култури да бъдат с еднаква ширина по цялото протежение и направление на хоризонталите на терен.

4. Торенето на почвата при наклонени терени

Известно е, че с измиване на почвата се изнасят огромни количества хранителни елементи, с което се намалява нейното плодородие. Торенето на подложените на ерозия и ерозирани терени има двустранно значение. От една страна, с внасянето на торове се подобрява хранителния режим на почвата, създават се благоприятни условия за развитие на растителността, в това число растителност с противоерозионен ефект. От друга страна, внасянето на органични торове и използването на зелено торене влияе директно върху интензивността на измиването на почвата в резултат от подобряване на водофизичните свойства. Проучвания за ефекта от торенето върху ерозирани земи са извършвани в Института по почвознание „Н. Пушкаров” при слаба, средна и силна степен на ерозия. В САЩ (щата Айова) с внасяне на оборски тор в различни количества на терен с i = 9° е установено прогресивно намаляване на ерозията с увеличаване на торенето.

Още от Растениевъдство
0

Изборът на продукти за растителна защита трябва да е съобразен със заплевеляването, съветват специалистите на Кортева Агрисайънс Дъждовете и снеговете, които паднаха във всички райони на страната

0

Предлагайки оптимални решения, съвременни подходи и използване на най-новите научни открития и практики в областта на земеделието, „Сембодиа“ ООД разполага и предлага изчерпателна база от знания в

0

Засега ще се прилага само за ценни култури Първата в света система за обработка на семена с т. нар. "активиран въздух" Aurora Z10 беше представена на специалисти от производителя Zayndu Ltd

0

Културите с по-силни, по-твърди, бронирани с лигнин корени, обещават по-високи добиви Неизвестна доскоро характеристика на корените позволява на някои зърнени растения да развиват по-дълбоки корени

0

Мярката намалява ерозионните процеси и подобрява влагозапасеността на почвата Основен въпрос при усвояването на наклонените терени и заемането им с лозя след връщането на земята на нейните

Последни новини
0

Започва период на усилена градинска работа и много забавление Чувате ли вече веселите песни на птичките в градината? Блазни ли ви слънчевото време да излезете и да поработите най-сетне сериозно в

0

Как да я направим в домашни условия?  Отглеждането на растения за украса е неразривно свързано с изкуството. Спокойно можем да кажем, че градинарите са творци в истинския смисъл на думата, нали

0

Прието е в нашата страна 2 пъти годишно да се третират овцете срещу заболяването метил. Есенно време - октомври и ноември, и през март на овцете трябва да се дават препарати срещу метил

0

Ново изследване на британски специалисти показва, че на фона на продължаващото затопляне на планетата хранителните вериги ще стават по-малко ефективни

0

50 000 контейнерни фиданки ще залесят тази пролет служителите на централно управление и териториалните поделения на Югозападното държавно предприятие. Инициативата е на ръководния екип на ЮЗДП

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Отговор:Доста разсадници предлагат облепиха. Потърсете информация в интернет и преценете от кой от всички ще ви е най-изгодно и най-удобно да закупите растението. Ние не препоръчваме, тъй като не сме...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Хиляди българи от двете страни на Балкана изкачиха тази сутрин връх Шипка и вече са заели позиции около Паметника на свободата и в неговите подстъпи. Те очакват началото на тържествата, което е предвидено за 11:30 часа. Очаква се на върха да дойде и президентът Румен Радев.  За разлика от предните дни времето на Шипка днес е топло и слънчево

Четирима български моряци бяха арестувани с кокаин за близо 40 млн. долара край Западен Кейп в Южна Африка. Те били на български риболовен кораб, боядисан в цветовете на родния трикольор – бяло, зелен, червено, пише bg-voice.  На борда имало още шестима души от Мианма, които също са арестувани. Според информация от полицията в Слданя

Началната страница на търсачката Google днес е илюстрирана с българското знаме.  Днес честваме 143 години от Освобождението на България от османско владичество. При поставянето на мишката върху логото обаче се появява надписът "Честит празник на независимостта!". Търсачка номер едно в света разполага със списък от важни дати и празници