В момента всички са в покой

През декември овощните дървета и храсти са в покой. Вече падна и първият сняг, а на места – и втори. Зимата, в частност и в студа, са важни за многогодишните видове, за да се развиват правилно.
Нормално е обаче овощарите да се притесняват, тъй като през зимните месеци, често се наблюдава променливо време, т. е. редуване на студове с дни с по-високи температури. Да, това е най-опасната комбинация, особено след като дръвчетата излязат от естествения си покой. Но засега все още е рано.

Овощните дървета всяка година задължително прекарват студените месеци в т. нар. относителен покой. Той се разделя на два периода. Първият е естествен, а вторият – принудителен.

Естествен покой

Естественият или дълбокият покой е задължителен за дръвчетата. Той започва след листопада на овощните и приключва доста преди набъбването на пъпките. По време на него те са с понижени жизнени функции, не се наблюдават растежни изменения, а процесите, като дишане, транспирация и обмяна на веществата, са сведени до минимум. При различните овощни видове естественият покой е с различна продължителност.

* Ябълката, крушата, сливата, джанката, черешата, прасковата, кайсията, ягодата, малината се отличават с продължителност на покоя от 45 до 60 дни.

* Бадемът, вишната, някои сортове круша, череша, слива се характеризират с по-малка продължителност - от 15 до 30 дни.

Естественият покой зависи и от температурата през периода. Тези срокове се дават, ако температурите за дадения период не са по-високи от 5-7 градуса за продължително време. При по-ниски температури естественият покой се удължава.

Напомняме на начинаещите овощари, че дълбокият покой е изключително важен за правилното развитие на дръвчетата. В случай, че той не премине много успешно, разпукването на пъпките се забавя, а може да се стигне и до оронването им.