Нов стандарт за качествена твърда пшеница в България

02 декември 2020
Растениевъдство
9891
1 2 3
 

Налага го “Аксереал Груп“, казва Шарли Муслин, управител на компанията у нас, която предлага и други култури, като осигурява не само семената, но изкупува и продукцията от земеделските производители

- Г-н Муслин, бихте ли се представили на нашите читатели?

- Завършил съм университета „AgroParisTech“, в Париж, Франция, със специалност инженер-агроном. Започнах като стажант-анализатор в търговският отдел на „DURUM SAS“ - международна търговска компания, с фокус върху световната търговията с твърда пшеница. В България съм от две години и на настоящата си позиция представлявам компанията „Аксереал Груп“ чрез „Аксереал България“ ЕООД в сферата на бизнеса най-вече с житни култури.

- Разкажете повече за фирмата?

- “Аксереал Груп“ е един от най-големите кооперативи във Франция, в който членуват 13000 земеделски производители. Занимава се със семепроизводство, като си сътрудничи с една от най-известните в света селекционерски компании „Florimond Desprez“.
Основната мисия на компанията е да осигурява процеса на репродукция на семена от мултиплицирането им до реализирането им на индустриалния пазар.

По този начин фирмата предоставя подходяща генетика, която е съобразена с почвено-климатичните особеностите на регионите, което от своя страна допринася за постигане на висок добив от културите. Ролята на „Аксереал“ е, познавайки търсенето на пазара и особеностите на регионите, да предложи и осигури онези сортове, които ще гарантират най-доброто и за компанията, и за нейните партньори.
В момента „Аксереал Груп“ е номер 1 на пазара за производството на малц, след придобиване на мощностите за производство му от световната корпорация „Cargill“.

Плановете на кооператива е до две години да се развие и разрасне в сегмента производството на твърда пшеница в България. За целта ще разчитаме активно на сътрудничеството на „Аксереал Груп“ с компанията „DURUMSAS“, както вече казах, специализирана в международна търговията с твърда пшеница .“Durumsas“ е създадена от двата основни кооператива във Франция: “Axereal“ и „Arterris“ и има за цел да се позиционира в основни производствени зони, за да

задоволи традиционните потребителите на твърда пшеница

“Аксереал Груп“ е развила и утвърдила вече свои подразделения в Унгария, Сърбия, Хърватия, Румъния, Словакия, а сега успешно показва и резултати в България.

- Представете ни и екипа си в България?

- Все още нашият екип в България е малък. Христина Микуцева, нашият бизнес асистент, подпомага ежедневното ефективно функциониране на нашето подразделение тук, както и доброто структуриране и реализиране на основните ни дейности. За успешната ни работа в региона на Добруджа разчитаме на Цветомир Цветанов - търговски мениджър. Във връзка с развитието на компанията и бъдещите ни планове със сигурност ще се разрастваме като екип.

- Какви сортове предлагате на българския пазар?

- Познати и наложени в България вече са сортовете пшеница: БАЗИЛИО и ЕУКЛИД, показали много добри резултати в различни по климатични и почвени особености региони, както в критичните за тази година засушавания. Това са пшеници, които са представители на много ранен и сравнително късен сорт, позволяващи на производителите да получават при жътва

високи добиви с добри качествени показатели

чрез балансирано разпределение на обективните дадености на климат и почва. А това подобрява рентабилността като цяло на бранша.
За първи път тази година на българските ни партньори се предостави възможността да се запознаят с четирите абсолютно нови сорта пшеница: ОРТОЛАН, ПРОВИДАНС, УИНЪР и КОНКРИТ, които са регистрирани като сортове във Франция през 2019 г.

Това са сортове с подбрана генетика, с висок потенциал за добиви от порядъка на 900 до 1200 кг/дка, и същевременно с много добри хлебни показатели: съдържание на протеин между 12.5-12.8%, съдържание на мокър глутен 28%, Р/L : 0.6-0.8.

Предимството на сортовете, които предлагаме, е силната им генетика, която е гаранция както за висок добив, така и за добри качествени показатели. Целта ни е да покажем, че дори и при неблагоприятни за културите като цяло климатични условия, ние

имаме конкурентни печеливши предложения

С това ще се опитаме да наложим нов стандарт за пшеница в България, а именно комбинацията от висок добив и конкурентни на международните пазари показатели за качество. Нашата цел не е просто да продаваме семена на земеделските производители, а преди всичко да предлагаме онези сортове, които са показали вече добри резултати при специфични условия за всеки регион. Това постигаме чрез залагането на сортовете в предварително организираните опитни полета, където ги изпитваме.

- Кои ще са акцентите за следващата година?

- Портфолиото на компанията за България през 2020/2021 година включва на първо място сортовете пшеница:

Базилио, Комплис, Еуклид, Конкрит и Мутик

Предлаганите сортове са със селекционни качества, които да гарантират тяхната приспособимост, пластичност и добър добив, както и висока устойчивост на стресови климатични промени и важни болести. Относно предлаганите сортове ечемик мога да спомена два сорта, които имат добър потенциал за развитие: Мулти е зимен фуражен ечемик и Етинсел зимен пивоварен.

“Аксереал Груп“ е компания с иновативни подходи. Така например при предлагането на култури с успешна перспектива за реализиране на индустриалния пазар като лен сорт Омегалин и няколко сорта грах, ние работим с договори за обратно изкупуване на готовата продукция. Това дава сигурност и надеждност на нашите партньори.

Идеята на компанията е да се използват мащабите на кооператива и възможностите да се задоволяват нуждите на пазара с качествена и достатъчно по обем продукция. Този модел на организация на пазара „Аксереал Груп“ иска да наложи като успешен и с взаимен интерес и в България.

- Предлагате позабравената култура лен?

- С оглед разнообразяване на нашето портфолио и повишаване на ефективността и добавената стойност преди две години ние стартирахме с възобновяването на една популярна, но позабравена на българските земи култура - маслодаен лен. Предлаганият от нас сорт лен ОМЕГАЛИН, както подсказва и наименованието му, е маслодаен,

с високо олеиново съдържание и отлични хранителни качества
Предлагайки тази култура на своите партньори, ние работим за гарантиране на взаимният ни интерес за добри добиви и високо качество чрез сключване на договор за обратно изкупуване на готовата продукция. Това е знак от наша страна за сътрудничество и коректност и дава гаранции и сигурност на производителите. Към настоящият момент предлагаме сорта ОМЕГАЛИН като пролетна култура, а от следващата година ще включим и нов сорт, зимен лен, АТИЛ.

Друга култура с висок потенциал за развитие и нарастващ интерес и търсене на международните пазари, която ние ще предложим пролетта на 2021 година на земеделските производители, е нахута.

Висококачествен сорт с отлична генетика, която гарантира търсеният на международните пазари критерий - размер на зърното. Това ще направи още по-търсен предлаганият от нас нов сорт в България, отново френска селекция. Отглеждането на нахут ще даде възможност да се оползотворяват успешно засушените територии.

- Как ще работите в условия на силна конкуренция? И какви са амбициите ви?

- Благодарение на споделения европейски пазар,“Аксереал България“ има възможност да разнообрази и увеличи възможностите и достъпа на българските си партньори както до нови сортове култури, така и до нови канали за реализиране на готовата продукция. Така лесно информацията за търсенето на специфични, иновативни или традиционни, но с определени качествени показатели култури по веригата на „Аксереал Груп“ като кооператив, достига до българските партньори на „Аксереал България“. Целта ни е

да добавим допълнителна стойност за нашите земеделски производители

като подобрим качеството на отглежданата от тях продукция заедно с високи показатели за добив при пшеницата, а и при иновативните култури като грах и маслодаен лен, залагайки на договорите за обратно изкупуване на готовата продукция, като гаранция за нашата подкрепа и съдействие в целия цикъл на производство. Предстоящото разрастване на мащабите на отглеждане на наши сортове твърда пшеница в България ще бъде организирано също на този принцип на сътрудничество и взаимен интерес.

Амбициите на „Аксереал България“ са да промени статуквото по отношение на предпочитаните традиционни сортове на основни култури тук. Ние разполагаме с подходяща селекция от високо качествени семена, имаме добре подбран всеотдаен екип, както и необходимите, стратегически избрани канали, за да достигнат нашите сортове до бъдещите ни партньори. Това са силните ни страни, за да наложим най-вече нов стандарт за пшеница в България, а именно

висок добив с конкурентно на европейските пазари качество

- Вие не само предлагате семена, но и изкупувате продукцията?

- Axereal е кооперативна група, заемаща водеща роля в осъществяващият се преход в секторите на селското стопанство и храненето. Работим в международен план, специализирани сме в отглеждането и преработката на зърно за пивоварната, хлебопекарната и животновъдната индустрия.

Нашата мисия е да развиваме и подобряваме селскостопанската продукция на нашите партньори в различните региони на България чрез създаване на устойчиви, конкурентни канали и добавяне на стойност по цялата верига - от фермата до потребителя. Ето защо ние продаваме качествени семена - пшеница, ленено семе, ечемик, нахут и други специализирани продукти и изкупуваме крайния продукт.

Независимо от това,че сме международна организация, кооператив, създаден и обединяващ фермери и земеделци от различни националности от европейската общност и извън нея, Axereal успешно се позиционира в България, за да бъде по-близо до българския фермер и българския пазар.

От полето до потребителя, ние избираме и предлагаме култури и сортове, които са подходящи за климата и особеностите на почвите в България, но също така удовлетворяват нуждите на пазара в международен мащаб. Axereal подпомага развитието на своите клиенти като покрива цялата зърнено-производствена верига: от това да разбере какви са нуждите на фермерите до осигуряването на семената.

Обединявайки познанията от различни сфери на науката, иновации, изследвания и интернационализирания, Axereal предлага на своите клиенти цели решения с истинска добавена стойност и е ключова фигура в производствената верига на зърнените култури.

Ние подкрепяме нашите фермери от отглеждането на техните култури до тяхната реализация. Благодарение на нашите пазарни познания, ние търгуваме с култури както във Франция, така и в международен план, постигайки оптимални резултати и давайки по-добра стойност за всички.

Искаме да покажем стремежа на компанията, обединяваща усилията и познанията както на земеделските производители от различните страни, така и на създаващите подбрана генетика и качествени семена, за да затвърдим мястото на България в международната карта на агробизнеса.

Още от Растениевъдство
0

Бюджет от 1,2 милиона лева утвърди Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ за финансиране на държавна помощ „Помощ за участие на земеделските стопани в Схема за качество за производство на семена и

0

2,3 млн. лв. ще получат оранжерийните производители и картофопроизводителите за борба с вредителите през 2021 г., реши на свое заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие”, съобщават от фонда

0

Екипът на АМАЛГЕРОЛ ЕСЕНС организира първия международен онлайн семинар, фокусиран върху биостимуланта и неговото действие при културните растения В съдържанието на семинара са включени интересни

0

Колкото почвите са по-бедни на хумус и хранителни елементи, толкова по-интензивно се поддават В резултат на използваната химизация повърхностният отток от селскостопанските площи все повече се

0

В България почвено-климатичните условия са много подходящи, а културата се отглежда лесно Ваня Велинска Маслодаен лен. Културата в момента е най-новото предизвикателство пред българските фермери

Последни новини
0

"Тютюнопроизводителите ще получат 71,6 млн. лв. национална преходна помощ за кампания 2020 г. Средствата ще бъдат платени според индикативния график на фонд "Земеделие" - между 10 и 20 февруари"

0

Държавният фонд "Земеделие" е разпределил днес над 100 милиона лева по различни програми. Ресурс от 7,5 милиона лева отива за развъдните асоциации по схемата за държавна помощ за създаване и

0

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди 22 262 000 лв. по помощта de minimis за земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки

0

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” одобри финансов ресурс в размер на общо 12 200 000 лв. по инвестиционните схеми за държавни помощи за 2021 г., съобщават от там

0

Ресурс от 7 500 000 лв. утвърди управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” за развъдните асоциации по Схемата за държавна помощ за създаване и поддържане на родословна книга и за определяне

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Регистрация за участие в томбола „АБОНАМЕНТ 2021”
Отговор:Доста разсадници предлагат облепиха. Потърсете информация в интернет и преценете от кой от всички ще ви е най-изгодно и най-удобно да закупите растението. Ние не препоръчваме, тъй като не сме...
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Ръководителят на “Астра Зенека” защити темповете, с които компанията разпространява своята ваксина срещу коронавируса, на фона на напрежението с държавите-членки на ЕС, заради забавяне на доставките. “Екипът работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за да отстрани много проблеми с производството на ваксината”

Лаптопите са се качали от шесто на четвърто място в предпочитанията на българите за стоки, които се купуват на изплащане. А средната им цена от 450-500 лв. през 2019 г. е вече 900-950 лв. през 2020 г., т.е. почти двойно по-висока. Това съобщиха от “БНП Париба Лични финанси”, които държат около 1/3 от пазара на финансиране на покупки на изплащане у

Земетресение с магнитуд 2,4 по скалата на Рихтер е регистрирано на територията на България, край Велинград. Земният трус е усетен в 17.42 ч. с епицентър на 28 км югозападно от Велинград и на 85 км югозападно от Пловдив, с дълбочина 15 км. Няма данни за материални щети, предаде