Има дори фермер, използващ медикаменти на 16 години, алармира ветеринарен лекар от Университета в Бристол

Ветеринарният лекар от Университета в Бристол д-р Гуен Рийс прави проучване в млечните ферми във Великобритания, за да проследи правилно ли се съхраняват ветеринарните лекарства - особено тези, отпускани с рецепта.

Резултатите са повече от тревожни. Защото изследването показва, че в голяма степен фермерите не са наясно кои лекарства за каква симптоматика и болестни състояния са предназначени. А най-голяма тревога буди абсолютно недопустимата, но масово прилагана практика, да се лекуват болни животни с лекарства с изтекъл срок на годност!

Самите фермери признават, че рядко търсят консултация с наблюдаващия ги ветеринарен лекар. И още по-рядко обсъждат с него какво имат в шкафа за лекарства за млечните крави. А въпросът за начина на съхранение не се задава в 99% от случаите.

След приключване на проучването и след установяването на опасни практики, свързани с опазването здравето на млечните крави, д-р Рийс съветва фермерите спешно да проведат "здравен преглед” на шкафа за лекарства. Защото съдържанието му е от особено важно значение за „здравното планиране” на стадото. И призовава английските млекопроизводители да потърсят своя ветеринарен лекар, който да провери медикаментите и да потвърди, че фермерите използват подходящи лекарства.

Но проучването на д-р Гуен Рийс от Университета в Бристол изважда на светло и друг проблем, не по-малко рисков за здравето на стадото. Става дума за изключително лоша практика:

Само в 63% от изследваните ферми лекарствата се съхраняват правилно

Прилагането на неправилно съхранявани медикаменти може да повлияе негативно ефективността и дори да е рисково при лечение. Д-р Рийс препоръчва да се проверят инструкциите за съхранение на всички лекарства във всяка ферма. И, ако те не са с изтекъл срок на годност, да се съхраняват според указанията. Например за ваксини се препоръчва температурите на съхранение да са между 20 градуса C и 80 градуса C, особено за живите ваксини, които са по-чувствителни към негативни промени при повишени температури. Но при проверката във фермите се вижда, че изискванията не се спазват и най-често ваксините не се съхраняват при правилната температура. А това означава, че ваксинирането е компрометирано! И животното не е защитено.

След всички изброени дотук лоши практики възниква въпросът спазват ли се здравните планове в млекопоизводството?

Отговорът едва ли отговаря на изискванията и нормативите. Защото е установено при посещенията във фермите, че записите на лекарствата варират изключително много - от много точни до несъществуващи. А документираното записване и управлението на употребата, както и количества запаси на отделни медикаменти е особено важно при изпълнение на изискванията за осигуряване и създаване на здравни планове на всяка ферма.

Препоръките на д-р Рийс към фермерите са:

1)да водят проста медицинска тетрадка/книга, в коята се записва всяка здравна манипулация, както и приемът на медикаменти и от кой лекар са препоръчани;

2)кога се използва лекарството – период от - до;

3)защо е дадено и колко е приложено;

По този начин фермерите могат да следят здравето на стадото. Освен това е важно да се включват и карентните периоди и всички следващи дози, необходими при провеждане на лечение.

Още по-тревожен е фактът, че млекопроизводителите не обсъждат с ветеринарния лекар какво имат в шкафа за лекарства
Още по-тревожен е фактът, че млекопроизводителите не обсъждат с ветеринарния лекар какво имат в шкафа за лекарства