Не допускаме да страдат всички, заради няколко зрънца, които изкривяват мярката, смята още председателят на Българска асоциация Биопродукти

* Представяме ви мнения от дискусията по предложението на ДФ "Земеделие". 

- Тази идея за намаляване на субсидията по проектите, свързани с Програмата за развитие на селските райони, е много лоша. Изключително неудачна. Благодарение на мерките по ПРСР има някаква диверсификация в българското селско стопанство.

Ако това се премахне, ще си останат зърнопроизводителите и едрите животновъди. Българска асоциация Биопродукти дори смята, че субсидията от 50% е малко и че за биопроизводителите, чието производството е характерно с по-малки добиви, с изключително ръчни операции, без пестициди, без химически торове, без ГМО, е редно дори плащането да отиде на 75%. Ако искаме да изпълним целите на Зелената сделка. А целите са за повече производство, което е в полза на околната среда и което носи обществени блага. Биопроизводството е точно такова.

- Изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев представи предложението за 25% субсидия / 25% кредит от ДФЗ/ 50% собствени средства като мярка, която подкрепя само тези, които реално инвестират в производство. Защото, когато имаш да връщаш, си по-отговорен. Какво е мнението Ви?

- Глупаво е да страдат всички, заради няколко зрънца, които са решили да излъжат и да откраднат. Не го допускаме. Да превъзпитават тези, които изкривяват идеята за субсидиране, да намерят механизми да си съберат вземанията.