Често в стремежа си да имат нови и екзотични растения градинарите пренасят в двора си видове, които са доста опасни. Някои от тях са инвазивни, който застрашават както културните растения, така и местната флора.

Ето защо ви обръщаме внимание на десетте инвазивни чужди вида растения, които представляват най-голяма заплаха в България. Те са класирани от Министерството на околната среда и водите. А целта е хората да са по-добре информирани за опасността.
Затова препоръката към всички ценители на растения е, когато търсят нови екзотични цветя и храсти за дома или двора сред природата, да ги разпознават и да се въздържат от разпространението им.

ДЕСЕТТЕ ИНВАЗИВНИ ВИДА:
• Айлант, див орех (Ailanthus altissima)
• Блатен троскот (Paspalum distichum)
• Бохемска фалопия (Fallopia x bohemica)
• Бяла акация, салкъм (Robinia pseudoacacia)
• Многолистен бутрак (Bidens frondosus)
• Нуталиева водна чума (Elodea nuttallii)
• Обикновен кактус, опунция (Opuntia humifusa)
• Пелинолистна амброзия (Ambrosia artemisiifolia)
• Синя акация, аморфа (Amorpha fruticosa)
• Ясенолистен клен (Acer negundo)

Защо те са толкова опасни?

Инвазивните чужди видове растения навлизат бързо и завземат ливади, пасища, гори, обработваеми земи. Те извличат хранителните вещества и водата от почвата, влияят на светлинния режим, с което потискат развитието на местните растения и довеждат до тяхното намаляване и изчезване.

Освен че предизвикват необратими промени в дивата природата, тези видове нанасят сериозни стопански щети и застрашават здравето на хората.

Вредата:

* Загуба на растениевъдна продукция.

* Все по-големи разходи за борба с плeвели като амброзия, щир, балур, татул, злолетица и др.

* Намаляване на обработваемите земи, пасища и ливади, заради навлизане на аморфа, бяла акация, айлант и др.

* Разрушаване на инфраструктура - айланта, аморфата и фалопията имат мощна коренова система и множество коренови издънки. Семената на много видове се разселват и поникват по сгради, църкви, манастири, като причиняват разрушаването на културни паметници, канали, укрепителни стени.

* Някои инвазивни чужди видове растения, като амброзия, японски хмел и гигантски хераклеум, предизвикват алергии, астма, кожни заболявания (дерматити).