Вторите култури растат и се развиват в горещините, напоявайте

На освободените вече лехи в градината може да отгледате по-късните или т. нар. втори култури. Най-подходящи за това лятно засаждане са корнишони, моркови, главесто, цветно, както и другите видове зеле, зелен фасул и др. Тъй като в последните години есените са по-продължителни и топли, може да се отглеждат и късни домати.

Кои са най-важните акценти:

. Преди да засадите новите зеленчуци, трябва да почистите мястото от растителните остатъци и да отстраните плевелите.
. Прекопайте почвата до градинско състояние, т. е. тя да е рохкава, за да може по-лесно да засадите.
. В зависимост от това каква култура сте отглеждали преди това, преценете дали почвата има нужда от торене.
Ако да, разхвърляйте торовете преди да прекопаете. Ако сте торили обилно предходните зеленчуци, не торете. Може да подхраните по-късно, по време на вегетацията на зеленчуците с листни торове.
. Задължително подберете сортове, който са подходящи за късно производство. Те са създадени така, че да могат да разгърнат напълно възможностите на вида и за по-кратък срок да дадат достатъчно количествена и качествена продукция.
. При отглеждането на втори зеленчукови култури е изключително важно да спазите сроковете на засяване и засаждане. По-ранното или по-късното засаждане оказва влияние върху добивите.
. Тъй като вторите зеленчукови култури растат и се развиват през лятото и в началото на есента, когато времето е горещо и валежите недостатъчни, задължително трябва да им осигурите напояване.
. И не на последно място е необходимо да водите редовна и навременна растителната защита. В сезона на вторите култури болестите и неприятелите се развиват масово, така че борбата с тях е от основно значение.