Отстраняване на токсичността от тежки метали в почвите

13 март 2020
Растениевъдство
6543
 

Могат да се използват различни методи за възстановяване плодородието - варуване, торене с подходящи продукти и други

Доц. д-р Енчо Мянушев

Ограничаването и отстраняването на токсичността на тежките метали в почвите може да се постигне чрез намаляване на тяхната достъпност до биологичните системи.

Известно е, че при някои почви тежките метали се съдържат в количества като микроелементи и достъпността им може да се окаже незначителна. В такива случаи някои от биологичните елементи (като мед, цинк, манган) се усвояват недостатъчно от растенията и с това причиняват физиологични смущения.

Медта е най-токсичният от тежките метали за растенията. Агрономическите мерки срещу неговото действие датират отдавна, защото са свързани с прилагането на медни съединения от групата на фунгицидите.

Съобразно причините, обстоятелствата, степента на проявена токсичност се използват различни начини за възстановяване плодородието на почвите като: варуване на кисели почви, торене с високи норми фосфорно, органично и зелено торене, дълбоко заораване до 70 см и др.

Неутрализиране на почвената киселиност чрез варуване

В кисели почви се образуват йонноадсорбируеми форми на тежките метали, които са силно токсични. С отстраняване на обменната киселинност чрез варуване се премахва и главната причина за токсичността. Чрез варуването при фуражните култури се отстранява обменната киселинност и повишава добива. Правени са успешни опити с царевица на делувиално-ливадни почви, замърсени с мед, и с люцерна, където варуването подобрява добива.

Варуването на кисели почви е най-често прилагания начин за намаляване токсичността и на мангана, хрома, никела, кобалта и др. тежки метали.

Обогатяването на почвата с органично вещество е друг метод за отстраняване на токсичността на тежките метали.

Методът се базира върху стабилното взаимодействие между метала и органичното вещество. То е най-изразително при оловото и медта, докато при цинка и кадмия се образуват разтворими съединения, които са усвоими от растенията. Като органично вещество се използва внасянето на торф, оборски тор, фино стрити лигнитни въглища

При оборския тор наред с превръщането на тежки метали в неусвоими органични съединения се неутрализира и почвената киселинност, повишава се общия агрохимичен фон, внася се субстрат с висока биологична активност. Въпреки това обаче оборския тор не отстранява напълно токсичността от почвата.

От растенията с най-голям прираст след внасяне на оборски тор е слънчогледът, а репкото е значително отзивчива култура. Останалите растения реагират задоволително още при 5% оборски тор - отнесено към практиката е 15 т/дка. Тази норма е относително висока, но може да се окаже недостатъчна за някои култури.

Частен случай за обогатяване на почвата с органично вещество е прилагане на зелено торене. Особено препоръчителен е при песъчливи почви, тъй като варуването при тях крие рискове. Органичното вещество е използвано за мулчиране, с което се намалява обмена на манган в почвата с около 2%.

Прилагането на високи норми фосфати за намаляване токсичността на медта и цинка е известено мероприятие, което се използва в селското стопанство. Това предполага неутрализация на киселите почви. Образуват се дикалциеви и монокалциеви фосфати.

Разграждането на замърсителите се осъществява най-често при извършване на дълбока обработка на почвата до 70 см.

Той се препоръчва при умерена степен на замърсяване. Този метод се прилага при стари лозя пръскани системно с фунгициди. За едногодишни култури, дълбоката обработка на кисели почви поставя като изискване внасянето на вар и калиев фосфат, а след това и повърхностно прилагане на органично торене. Разграждането с чиста почва дава насърчителни резултати, намалява общата концентрация и агрохимическа имобилизация към по-трудно достъпни форми на замърсителя.

Прилагането на този метод изисква много подробно познаване на конкретните почвени условия

Така например използването на торф трябва да се предпочита пред простото разреждане, но то има по-слаба ефективност от варуването. Съчетаването на варуване с органично торене изисква и висок фон на минерално хранене. Ето защо една система от мелиорация за 3-4 г. е желателно да приключи със зелено торене, при което са застъпени култури, натрупващи азот.

Успоредно с отбелязаните начини за възстановяване на почвеното плодородие е показано, че някои растения съдържат генетичен потенциал за бърза еволюция към екотиповете с висока степен на поносимост към тежки метали. Това явление е установено при рудни полета и развитието на тревна растителност при създадените условия. За 5 години тя развива популация.

Agrostis stolonifera е устойчива на медно замърсяване. Освен това се приспособява и към минимален запас от хранителни вещества, повишена киселинност и засушаване за сметка на изоставане в растежа, като начин за приспособяване към токсичността на тежките метали.

Бобовите треви, които имат много ценен състав, трудно развиват по естествен път поносимост към тежките метали.

В Англия се използват три тревни култури за възстановяване плодородието на почви, силно замърсени с тежки метали. Те са Festuca Rubra "Merlin" предназначени за неутрални и основни отпадъци, замърсени с олово и цинк. Agrostis tenuis ugogine за неутрални и кисели отпадъци, замърсени с олово и цинк. Agrostis tenuis Parys за неутрални и кисели отпадъци замърсени с мед.

У нас при варуване ежовата главица също се очертава като перспективна за затревяване на замърсени с тежки метали почви.

От изложеното до тук се вижда, че начините за почистване на замърсени с тежки метали земи са различни и специфични и зависят от знанията и възможностите на фермерите да ги използват във своята практика.

Още от Растениевъдство
0

Усвояването на азотните торове също се затруднява, ако елементът липсва Ваня Велинска В съвременното растениевъдно производство храненето на растенията е сред основните фактори за развитието на

0

Сериозни поражения по пъпките и цъфналите вече дръвчета отчитат овощари от Южна България Пренебрегват се биологичните изисквания на видовете, коментира доц. д-р Димитър Сотиров, зам

0

Това е изключително ценен източник на информация, който се простира далеч извън селското стопанство, твърдят учени от САЩ Соевата листна въшка има изящната способност за размножаване без чифтосване

0

Отрицателните нощни температури поразиха част от овощните насаждания в Южна България. Засегнати са големи масиви в района на Стара Загора, Сливен, Хасково, Карнобат и др

0

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ Слънчогледът се напада от редица неприятели. Сериозни повреди нанасят телените и лъжетелените червеи, сивият царевичен хоботник, сивият цвеклов хоботник

Последни новини
0

Алма Давидова На пазара на зърно през изминалата седмица се наблюдаваха смесени сигнали. Последиците от кризата все още са трудни за оценка, особено що се отнася до търсенето

0

Когато кацнат в Англия, никой не ги пита откъде идват и къде отиват, защото там още няма въведени карантини срещу коронавируса Въпреки драстичните мерки у нас

0

Норвегия ще позволи достъпа на нейна територия на определени категории европейски работници за сектори, които страдат от критичен недостиг на работна ръка

0

До края на седмицата се очаква ново поевтиняване на бензин и дизел Върховната административна прокуратура е сезирала Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) дали да образува производство за това

0

Остра нужда изпитва земеделието "Критични работници" в ЕС да могат да достигат без проблеми до работното си място, призова ЕК. Като такива се квалифицират и хората от хранителният сектор и сезонните

Коментари

*Име:
* E-Mail:
* Код:
Въведете кода от картинката
* Коментар:
Отговор:На някои от директните сортове листата също стават червени, но мноо често е от климатични промени и дефицит или излишък на елементи.
ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Един по-различен поглед към Втората световна война и включването на САЩ в нея показва новият сериал на НВО “Заговорът срещу Америка”. Историята в него започва през 1940 г., когато страната е в навечерието на президентски избори, а Хитлер е повел победния си марш в Европа. Стабилността на двукратния демократичен президент Франклин Рузвелт е

Увеличение има и при свинското, на едро стигна 9,90 лв. заради свит внос от Испания и Германия През изминалата седмица плодове и зеленчуци поскъпнаха с над 20%. Недостигът е основната причина за увеличение на цените, тъй като доставките, основно тези от Турция, са затруднени заради блокадите по границите

От днес подават документи електронно, 5 дни след одобрение получават парите Всяка фирма, която е отчела спад на приходите с 20% през март спрямо същия месец на 2019 г., ще може да кандидатства от днес за държавна помощ по схемата 60/40, с която да запази работниците си, реши в понеделник правителството. За подпомагането са предвидени 1 млрд. лв