Особеност

Определящ за резитбата е типът на сорта

Регулира се броят на издънките

ПО-МАЛКО ИЗДЪНКИ НА ИЗПРАВЕНОРАСТЯЩИТЕ
При изправенорастящите и силно разклоняващите се сортове за плододаване се оставят по 3-5, а при полуизправенорастящите и слаборазклоняващите се сортове по 5-6 издънки в храст. Рано напролет, оставените за плододаване издънки се съкращават на 1,7-1,8 метра, а страничните им разклонения се оставят с дължина 30-35 сантиметра, по-рядко 45-50 сантиметра. Ниско разположените (до 50-55 сантиметра от почвената повърхност) се отстраняват от основа.

НА СТЕЛЕЩИТЕ СЕ ОСТАВЯТ ПОВЕЧЕ ИЗДЪНКИ
При стелещите се сортове, броя на оставените за плододаване издънки е 8-10, а при полустелещите се - 6-7 издънки на храст. Издънките се съкращават така, че да останат с дължина 2,5-3,5 метра в зависимост от растежната сила. Те се превързват към теловете по две заедно или по една в хоризонтално положение, или по формата на ветрило. Прореждането и съкращаването на едногодишните издънки се извършва обикновено след разпукване на пъпките рано напролет, а изрязването на вече плододавалите веднага след беритбата на плодовете.