Паяжинообразните акари са чести нежелани гости по цветята в стаята, особено ако в помещението е топло и въздухът е сух. Борбата с тях е трудна, тъй като те бързо стават устойчиви на препаратите , с които се третират. Когато има подходящи условия става бързо намножаване на този неприятел, който изтощава растенията и влошава декоративните им качества.

Препаратите, които са подходящи за третиране са следните: Пираника - 0,015 %, тоест 1,5 мл на 10 литра вода, Даниран - 0,05 %, тоест 5 мл на 10 литра вода; Митиган - 0,3 % или 30 мл на 10 литра вода. Много важно е първите две третирания да се проведат през интервал от 5-7 дни с два различни препарата. Третирането трябва да бъде прецизно, като се стараете да напръскате всички части на растението без да го обливате. При третиране спазвайте санитарно-хигиенните условия за работа с растителнозащитни препарати, като изнесете растенията временно в подходящи помещения без достъп на деца.

Профилактично, но по-трудоемко мероприятие е почистването на долната повърхност на листата на нападнатите растения с влажна мека кърпа, като по този начин се премахват механично яйцата на акарите. Също така при сух въздух в помещенията оросявайте често листата на растенията.