Въпрос на читател

 Бордолезовият разтвор е за предпочитане срещу къдравостта по прасковата "Има ли заместители на бордолезовия разтвор за борба с къдравостта по прасковата и кои са те? Могат ли те да се използват за късното есенно пръскане при костилковите видове?"Андрей Първанов от гр. Кула, Видинско 

ОТГОВОР

 С късното есенно пръскане след листопада на костилковите овощни видове се унищожават зимуващите спори от ранно кафяво гниене, къдравост по прасковата, бактериално изсъхване,гъбна съчмянка и др. болести.

Освен бордолезов разтвор срещу къдравост по прасковата могат да се използуват още следните фунгициди:

Дитан М45 в доза 30 г;

Санкоцеб 80ВП - 30 г;

Тирам 80ВГ - 30 г;

Шампион ВП - 30 г;

Фунгуран ОН 50ВП - 15 г.

 Дозите са за 10 литра вода.

РАЗЛИКИТЕ

За зимното пръскане е по-подходящ 2% бордолезов разтвор, защото благодарение на варта той се задържа по-дълго време по клонките. Останалите фунгициди са ефикасни, но при по-обилни валежи се измиват по-лесно и дръвчетата остават незащитени.