Често в любителските зеленчукови градини почвата е кисела. Една от причините е неправилното торене. То се получава от завишени дози амониев сулфат, калиев хлорид и обикновен суперфосват.

Най-лесно градинарите може да установят, че почвата е кисела с помощта на индикаторни лентички.

За целта трябва да направите средна проба от почвата в градината. Това става като от 4-5 места вземете по малко почва и я разбъркате. От общото количество избирате малко и я навлажнявате. Накрая поставете индикаторната хартия вътре.

Най-често на опаковката на индикаторната хартия се дават възможните резултати. Ориентировъчно обаче това са:

Червено или розово - почвата е кисела. Жълт цвят - слабо кисела. Зеленият или синият цвят показват неутрална почва.

Какво да направите

Най-лесният начин да се подобри киселата почва е с помощта на вар. Най-подходящото време за варуване е през есента. Варта можа да се внесе едновременно с минералните и органичните торове и след това да се заоре с обработката на почвата.

За 100 кв. м площ ще са ви необходими между 50-100 кг негасена вар или 100-200 кг сатурачна вар.