Предлагат да се направи анализ за приложението на сегашния закон за маслодайната роза

Да бъде направен анализ на сега действащия закон за маслодайната роза за неговата практическа приложимост - около това решение се обединиха розопроизводители и розопреработватели, представители на органа по управление на туристически регион "Долината на розите"и Консултативния съвет по туризъм при община Казанлък. На организираната от кмета на общината Талина Стоянова среща бе направен анализ на розобера тази година и на провелият се Празник на розата, съобщават от общинския пресцентър. Беше отчетено, че 2024-а е най-добрата година досега по отношение на метеорологичните условия и заради това, че розите са цъфтели цели 50 дни, е изводът от тазгодишната кампания.

Обсъдени бяха въпроси за намаляване на административната тежест за производителите на розов цвят при наемане на сезонна работна ръка.

Предложенията ще бъдат обединени от общината в общо писмо-искане до Консултативния съвет за маслодайната роза към Министерството на земеделието.

Кметът Галина Стоянова подчерта, че битката за защита на българското розово масло в новия европейски парламент не е приключила и, че всички трябва да бъдат обединени, когато през 2026 г. регламентът отново ще бъде входиран в ЕП. Тя припомни, че 2023 г. е взето решение това гласуване да се отложи с 2 години. Фокусът на всички трябва да бъде към съхранение на българската роза и розово масло. Стоянова предлага новоизбраните евродепутати да бъдат поканени в Казанлък, за да се запознаят на място с химическите анализи на маслото, които общината е възложила на научен екип. Тези анализи да бъдат извършени тепърва.