В година като тази е истинско предизвикателство да се опазят насажденията от зараза

Ваня ВЕЛИНСКА

Маната по лозата е една от болестите, които са с най-голямо икономическо значение за културата. Заразата може да обхване всички зелени растителни части, но най-опасна е за листата и гроздовете. Листата, нападнати от мана, са с нарушена фотосинтеза, което води до по-слаб растеж, отслабване на растението като цяло, намалена закаленост, което дори при немного силни студове или повратни мразове може да причини различна степен на измръзване, а следващата година да доведе до слабо плододаване. При зараза на гроздовете се намаляват добивите – гроздето е по-малко и е некачествено, може да се стигне и до сериозни загуби на реколтата.

Причинител на болестта е гъбата Plasmopara viticola.

Маната по лозата има две форми на проявление на заразата. Първата се изразява в образуване на хлоротични или т. нар. мазни петна, а втората – в мозаечни.

Характерни симптоми:

 • Първоначално по горната страна на листата се образуват мазни петна, а от долната се забелязва бял налеп, който е спорите на гъбата. При силно нападение листата изсъхват и преждевременно окапват.
 • По ресите и гроздовете също се забелязват хлоротични петна. Когато има висока въздушна влажност, над 75 на сто, по тях се образува бял спорообразуващ налеп.
 • Ако болестта продължи да се развива, петната стават кафяви, а тъканта им некротира.
 • В основата на заразените зърна се образува кафяво петно, зърното става сиво-синьо или тъмно кафяво, мумифицира се и лесно окапва.
 • Когато петната са в основата на чепката, то изсъхва целият грозд.

Важно! Заразяването на зърната се преустановява, когато те достигнат определени размери. За винените сортове грахово, а за десертните - на бобено зърно.

Мерки срещу болестта

За да се контролира успешно маната, то е необходимо да се извършва добра прогноза за появата и развитието на болестта. Необходимо е да се знае инфекциозния фон в насаждението, както и да се следят климатичните условия за периода. Болестта се провокира силно при хладно време, наличие на чести интензивни валежи през май и юни, каквито условия имаме този сезон.

Първоначално заразата тръгва от листата, които са разположени ниско до повърхността на почвата и се разпространява по цялото растение. При подходящи за болестта условия инкубационият период е с продължителност - 12-14 дни. Когато валежите през първите две десетдневки на май са били чести, което е довело и до буен растеж, при достигане на 40-60 см дължина на летораслите и при добре оформени реси, задължително е да се извършват предпазни третирания. Целта е фунгицидните разтвори да покрият много добре всички зелени части на лозите, като да се гарантира предпазване на гроздовата реколта от заразяване при продължително дъждовно време, каквото имаме през изминалите седмици.

Растителна защита

За борба с маната има разрешени различни фунгициди, които се отнасят към определена група химични средства. Според начина на действие и съдържание на активните им вещества условно се разделят на контактни - с предпазно действие, контактно-системни и системни с предпазно и лекуващо действие.

Общото при използването на всички продукти за растителна защита е пръсканията да се извършват качествено, като листата и ресите, респективно гроздовете се покриват много добре с фунгицидния разтвор.

За успешен контрол на болестта агрохимеческите компании изготвят примерни схеми, които препоръчват в точно кой период какъв продукт може да се прилага.

Зорвек™ Винабел™ е един от най-новите фунгициди на Corteva Agriscience, включен от няколко години в продуктовата листа за компанията. Фунгицидът може да се прилага и при винени, и при десертни сортове.

Зорвек™ Винабел™ може да се прилага вегетационно от 5-и лист отворен до оформени зърна на чепките, които се докосват (BBCH 15-79), съветва агроном Валентин Реджев от екипа на компанията. Препоръката е да се третира превантивно, преди първи видими симптоми на болестта, с интервал между две пръскания минимум 15 дни.

С какво се отличава Зорвек™ Винабел™?

 • Фунгицид с ново активно вещество и нов механизъм на действие (различно от досега използваните аналогови фунгициди).
 • Единственият до момента фунгицид, съдържащ активни вещества с пълно системно действие (Zorvec active™) и локално-системно действие (Зоксамид).
 • Осигурява пълна защита на лозята през най-критичния период на развитие (от начало на цъфтеж до образуване на ягоридата) с контактно, предпазно, системно, локално-системно, лечебно и антиспорулантно действие.
 • Има по-дълъг период между две третирания – минимум 15 дни. Ако условията за развитие за мана не са толкова благоприятни, може да се пръска след 20 дни.
 • Много бързо абсорбиране на фунгицида до 20 мин. след третиране. Ако завали дъжд 20 мин. след третиране, не е нужно повтаряне поради пълното абсорбиране на фунгицида от лозовите растения.
 • Характеризира се с акропетално и базипетално разнасяне на фунгицида до всички растежни точки, включително новия прираст между две третирания.
 • Спомага за по-доброто развитие на лозята, подобрени качествени показатели на гроздето, по-висок потенциал за добив, което води до по-висока рентабилност на производството.
 • Постоянен и стабилен контрол на маната при ниски дози на приложение: Zorvec Active™ - 2 г а.в./дка. металаксил-м - 10 г а.в./дка, металаксил - 20 г а.в./дка, алуминиев фозетил - 130-150 г а.в./дка.

Зорвек™ Винабел™ е под формата на течна формулация (суспо-емулсия), която е лесна за употреба и за приготвяне на работния разтвор, а също е с вграден прилепител и бързо абсорбиране след третиране, разяснява Валентин Реджев. Не се наблюдава кръстосана резистентност с използваните до момента аналогови фунгициди.

Какви съвети да следвате при употреба?

 • За контрол на обикновената мана в най-критичния период, прилагайте Зорвек™ Винабел™ от начало на цъфтеж до образуване на грахово зърно (формиране на грозда). Фунгицидът е със системно и локално-системно действие и осигурява абсолютно надежден контрол на маната през този най-критичен период от развитие на лозата, когато се залага и добивът.
 • При изключително благоприятни условия за развитие на болестта (чести валежи, относителна влага на почвата > 70%, денонощна температура от 11 до 33 °С, наличие на водни капки по листата до 2-3 часа) интервалът между две приложения да бъде между 10 и 14 дни.
 • За пълен контрол на маната Зорвек™ Винабел™ се прилага предпазно преди поява на признаците на болестта.
 • За едновременна борба срещу обикновена мана и брашнеста мана Зорвек™ Винабел™ може да се смесва с Талендо® Екстра.
 • След третиране на лозята с максималния брой третирания със Зорвек™ Винабел™, може да продължите борбата срещу обикновена мана с други аналогови фунгициди.

Валентин Реджев
Валентин Реджев
Заразата може да обхване всички зелени растителни части, но най-опасна е за листата и гроздовете
Заразата може да обхване всички зелени растителни части, но най-опасна е за листата и гроздовете