Отбитите зайчета трябва да разполагат на воля с чиста вода, която трябва да се сменя периодично - по възможност по-често.

Широко разпространената практика във водата за пиене на зайчетата профилактично да се слагат йод, син камък и др. е изключително вредна и опасна. Всички тези вещества сериозно нарушават нормалната чревна флора и водят до

разстройства и подуване на зайците

Затова припомняме още важни изисквания при отбиването на зайчетата.

Отбиването става обикновено към 25-30-ия ден.
След 20-ия ден малките проявяват интерес към храната и трябва да им се дават сочни по-дребни гранули за малки зайчета, меко ливадно или люцерново сено.

Внимание! Сочните фуражи оставете за по-късно, защото те могат да причинят подуване на зайчетата.
Малките зайчета се подуват още от кокцидиоза - кървава диария, ентероколит (който е съпроводен и с разстройство) или при

хранене с неподходящи фуражи

Отбиването e много стресиращо за зайчетата. Смяната на храната, отделянето от майката, смяната на помещението, попадането в сборна група са все стресови фактори.

Най-добрата профилактика срещу подуването и отпадането на малките зайчета може да направи самият стопанин.

Добре е 3-4 дни преди отбиването, в деня на отбиването и 3-4 дни след него (общо около 7-8 дни)

да се дават антибиотици във водата

която пият майката и зайчетата.

Разбира се, комбинирането им с витамини дава още по-добри резултати. Добър избор са родотиум, тиамфеникол, енрофлоксацин, колистин и др. в комбинация с витамини - екзовит-В и минерали - екзомин.

А за повишаване плодовитостта на зайкинята добавете във водата й витамин Е - екзовит Е.

Внимание! Сочните фуражи оставете за по-късно, защото те могат да причинят подуване на зайчетата.
Внимание! Сочните фуражи оставете за по-късно, защото те могат да причинят подуване на зайчетата.