Борбата с него е задължителна

В края на май и през юни продължава борбата срещу шарения гроздов молец (Polychrosis botrana). Защо той е икономически най-важният неприятел на лозата както в страните с развито лозарство, така и у нас?

Молецът се среща повсеместно, а гъсениците му от цели три поколения успяват да вредят през различните важни фази на развитие на лозата от лятото, та чак до есента, докато се приберат в леговищата си.

Гъсениците от първото поколение

нагризват цветните бутони

или изгризват вътрешността им, като ги оплитат с копринени нишки. Освен цветните бутони гъсениците често прегризват и разклоненията на ресите, като причиняват загиване на много повече цветни бутони.

Гъсениците от второто поколение пък повреждат зърната, когато са с големина на грахово зърно, а при ранните сортове грозде - и загряващите зърна, като също ги оплитат с копринени нишки.

Гъсениците от третото поколение пък нападат и повреждат зазряващите и вече узрелите зърна на гроздето, като ги оплитат слабо пак с копринени нишки.

Повредите от гъсениците от второ и трето поколение са много вредоносни и с това, че създават условия за развитие на гниене по гроздето, с което размерът на щетите се увеличава.

У нас шареният гроздов молец

зимува в какавидна защита под кората на лозите,

в основата на главината или в почвата в зависимост от начина на отглеждане на лозите.

А летежът на пеперудите от презимувалите какавиди започва, когато средната денонощна температура на въздуха се повиши над 10°С в продължение на десетина дни – тогава започва рискът.

Една пеперуда снася до 120 яйца, които полага по цветните бутони, листата, прилистниците, разклоненията на ресата и летораслите на лозата. Основното количество яйца обаче снася по ресата - цветните бутони прилистниците и разклоненията.

Летежът на пеперудите от второ поколение започва през втората половина на юни и приключва към третото десетдневие на юли. Яйцата се снасят от третото десетдневие на юни до края на юли по зърната на гроздето, а гъсеници се срещат от края на юни до втората половина на август.

Неблагоприятни за пеперудите стават условията, чак когато по време на летежа на пеперудите температурата на въздуха се повишава над 32-34°С, а влажността се понижава до 40-50%.

Но, когато през юли има дъждове, те се отразяват благоприятно върху развитието на пеперудите.

Ако месец юли е топъл и сух, имаме шанс второто поколение да е малочислено, както и когато има топли и сухи ветрове.

Пеперудите на третото поколение летят от третото десетдневие на юли до средата на септември. Те снасят яйцата си по загряващите или вече узрелите зърна на гроздето. Яйцата са видими без увеличение. Онези, които са стерилни, имат вид на люспа и блестят силно.

Ако през август, както става често, температурите са високи - над 32-34 °С, а относителната влажност на въздуха - ниска, значителна част от яйцата са стерилни, особено снесените до средата на август. При наличие на валежи обаче, фертилността на яйцата, както и количеството им пак е многобройно.

Гъсениците от това поколение се срещат обикновено от първата половина на август до прибирането на реколтата.

Борба с шарения гроздов молец

Борбата с шарения гроздов молец е ефикасна, когато се проведе като цялостна система от мероприятия. Какво ни помага?

Значение за борбата имат филизенето, колтученето, прикършването и просветляването на лозите, защото допринасят за намаляване влажността в лозовото растение, което се отразява неблагоприятно върху живота и яйцата.

Обработката на почвата през есента и рано през пролетта допринася за унищожаване на част от какавидите, зимуващи в почвата, унищожаването на плевелната растителност – също.

Загребването на лозята също се отразява неблагоприятно върху зимуващите какавиди, доказано е, че те често заболяват и умират до 90%.

Своевременното и качествено прибиране на гроздето също допринася за почти пълното унищожаване на гъсениците, които още не са отишли да какавидират по местата си на зимуване.

Остъргването и изгарянето на старата кора също допринася за унищожаване на значителна част от зимуващите какавиди и намаляване плътността на молеца. Най-целесъобразно е кората да се остъргва през есента.

В зависимост от сортовете, праговете на икономическа вредност за винените сортове грозде са: първо поколение - 4-11 гъсеници за 100 реси, второ - 7-16 гъсеници за 100 ягориди, трето - 8-16 гъсеници за 100 грозда, а за десертните сортове грозде: първо поколение - 3-4 гъсеници за 100 реси, второ - 4-10 гъсеници за 100 ягориди и трето-5-9 гъсеници за 100 грозда.

Срещу гъсениците, се използват контактни инсектициди. Пръскането срещу шарен гроздов молец се провежда при установяване на първи яйца във фаза "черна главичка". Регистрирани са много препарати за борба с шарения гроздов молец, сред които са Алфагард 10 ЕК - 0.0125%, Децис 2.5 ЕК - 0.04%, Децис 25 ВГ - 0.004%, Карате ЗЕОН – 0.02%, Нексид 015 КС - 0,03%, Нуреле Дурсбан - 0.05%, Релдан 40 ЕК - 0.12%, Суми Алфа - 0.025% и др.

Внимание!

Скоро, през юни ще летят пеперудите от второто поколение на молеца, които снасят яйцата си по зелените зърна – ягоридата.

Да се знае, че не бива да бъдат оставяни на мира, защото една гъсеница поврежда от 5 до 10 зърна като много пъргаво изгризва вътрешността им. Борбата трябва да започне при масовото излюпване на гъсениците. Тези инсектициди са ефикасни и срещу младите ларви на лозовата щитовка.