Стопаните трябва да знаят, че храненето само със зелени фуражи се характеризира с недостиг на магнезий. Наблюдава се силно спадане нивото на магнезия и умерено на калция в кръвния серум и повишена нервно-мускулна дразнимост, която стига до тетания. Болестта има сезонен характер и

най-често се среща през май-юни-юли

при високопродуктивните крави и овце и по-рядко при първескините и говедата за угояване.

1. При млечните крави в периода на начална лактация, която се нарича лактационна или тревна тетания. Възприемчивостта се повишава с възрастта - особено при по-старите от 5-6 години крави през първите 2-3 месеца след отелването.

2. При бързо растящи на 2-4-месечна възраст телета, хранени продължително с цяло необезмаслено мляко, млекозаместители, неподходящи мазнини и зелена буйна растителност с ниско съдържание на магнезий. Появява се в отделни животни или масово и когато се дава груба храна, за чието сдъвкане се отделя много слюнка и магнезий.

3. При бици и волове и овце на паша в млади зелени житни посеви. При говедата заболеваемостта достига от 0,5 до 15%, при овцете - 10%, а смъртността 20%.

4. При малачета, хранени с бедна на магнезий паша и след рязка промяна на времето (силен студ, дъжд и вятър).

Пасищната тетания е в пряка връзка със спадането на концентрацията на магнезия в организма, която се повлиява от различни фактори:

1. Тетанията настъпва 1-6 седмици след изкарването преживните на пасища с буйна, бързо растяща зелена трева, често наторявана с азотни и калиеви торове.

2. Опасна е и пашата на млади житни култури (пшеница, овес, ръж, ечемик и царевица), които са с ниско съдържание на магнезий и високо на белтъчини и калий, което води до повишаване на амоняка в търбуха.

3. Бременността и лактацията намаляват калциевото съдържание в кръвта.

4. Хипомагнеземията се появява и поради малката мобилизация на магнезий от костите, която с напредване на възрастта намалява.

5. Тетанията зависи и от съотношението калий:калций и магнезий в зелените растения.

6. За настъпване на тревна тетания

Предразполагащо значение имат и стресовите фактори: гладуване, рязка промяна на фуража и времето, шумът, диариите, недостигът на вода, киселинно-алкалните свойства на почвата и най-вече комбинацията от различни фактори.

Лактационна тетания при млечните крави: Тя протича в остра и хронична форма. При острата лактационна тетания понякога се намират бързо умрели животни. В началото се наблюдава стадий на силна внезапна възбуда, усилена чувствителност и див поглед. Главата държат високо вдигната, а опашката е вирната също нагоре. Кравите имат несигурен вървеж, падат на земята и лежат със силно опънати крайници и с клонично-тетанични спазми на различни мускулни групи. Другите признаци са глава, извита назад, треперене на очните ябълки, обилно слюноотделяне и силно изпъкване на очите. Последва стадий на депресия и кома, но при силен шум отново се предизвиква тетаничен пристъп, усилена сърдечна дейност, кома и смърт.

Усложнението понякога настъпва за 2-3 дни: Проявяват е с липса на апетит и интерес към околната среда, намален млекодобив и ниско ниво на магнезий в кръвта и свръхчувствителност. Последват неустойчива походка, сковаване на челюстите, тетанични гърчове, пулсиращо уриниране и дефекация. Тук признаците са по-слабо проявени.

Прояви при телетата: наблюдава се освен при ниско съдържание на магнезий в млякото още и през влажни дни и студени нощи. В началото се забелязва повишена възбуда и залитаща походка. Телетата се движат с леко повдигната глава, губят равновесие и падат на земята. Появяват се клонично-тонични спазми на мускулите на трупа, шията, фаринга и хранопровода. Главата е леко опъната назад, движат ушите, устата е спазматично затворена и крайниците извършват некоординирани движения. Във фазата на депресия дишането и сърдечната дейност са учестени. Конвулсиите предизвикват неволно отделяне на урина и изпражнения. При по-възрастните телета смъртта настъпва по-бързо в сравнение с по-младите телета, които могат и да оздравеят. В кръвния серум се установява понижаване на магнезий под 0,8 мг%, а на калция - до 6,65 мг% вместо 9-11 мг%.

При биците: Клиничните признаци са подобни на тези при при кравите. Диагнозата се поставя въз основа на клиничните признаци и изследването на кръвта за магнезий и калций.

Лечение:

  • При острата форма и закъснелите случаи лекуването е безрезултатно.
  • Болните животни се лекуват на място и не трябва да се превозват и безпокоят.
  • Прилагат се венозно калциево-магнезиеви препарати.

Профилактиката на болестта се изразява в постепенно преминаване от оборно към пасищно отглеждане. В региони с опасност от тревна тетания 3-4 дни преди изкарването на животните на паша и 4-6 седмици след това се дава с храната също магнезиев окис по 50 г дневно за крава; по 2-5 г за телета и съответно по 0,5 и 1 г за агнета. Най-добре е магнезиевите соли да се дават на животните като минерален премикс.

Богати на магнезий са кюспетата, шротовете и триците. В профилактичните мерки се включват и ограничаване торенето с азотни и калиеви торове. Животните, застрашени от хипомагнезиеви тетании, да се контролират от ветеринарен лекар чрез тестове за определяне концентрацията на магнезий в кръвта и степента на отделяне на магнезий с урината.