У нас единствено челните товарачи имат ръст 0 Перспективите за следващите 6 месеца са доста мрачни

Инес ЗЛАТАНОВА

Размерът на световния пазар на селскостопанска техника се оценява от Global Market Insights на 107,7 млрд. щатски долара през 2023 г. и се очаква да се разрасне с годишен темп от 4,8 % през прогнозния период, достигайки 136,3 млрд. щатски долара до 2028 г.
Според проучването на Acumen Research and Consulting пък пазарът към 2023 г. възлиза на 196 млрд. щатски долара и се предвижда да достигне 485,7 млрд. щатски долара до 2032 г., при годишен темп на растежа от 8,6%.

Ключов пазар остава Азия, въпреки че и в Северна Америка търсенето расте. Такива са глобалните прогнози, на чиито фон в България и в цяла Европа към момента структурата на пазара не отговаря на предвидения ръст. След редица национални и международни кризи, индустрията започна да възвръща нормалния си темп, но засега през 2024 г. пада в жертва на инфлацията и ограничените възможности на земеделските производители за инвестиции в агротехника.

У нас - спад за първото тримесечие на 2024 г.,

Пазарът на агротехника в България има спад в сравнение със същия период през 2023 г. Това сочат данните на звено „Контрол и техническа инспекция" към Министерството на земеделието и храните. Отчетени са 267 новорегистрирани колесни трактори за периода 01.01.2024 – 31.03. 2024 г., което е със 48 броя по-малко от общо 315 за периода 01.01.2023 – 31.03.2023 г. Тракторите са базов пример в земеделската техника – оборудване от първостепенна необходимост, но не само при тях се наблюдава низходящата тенденция. Закупените за тримесечието комбайни са с 20 броя по-малко от миналата година – тогава са били 31, а сега едва 11. Въпреки всичко, положителната новина от тези данни е, че третият сегмент сред самоходната техника – товарачите (и по-конкретно челните) са покачили броя на регистрациите в страната от 65 за периода през миналата година, на 80 броя през тази досега. Закупените телехендрели за 2024 г. (85 единици) също поддържат добра тенденция, въпреки лекото снижение от 6 броя спрямо 91 машини през първото тримесечие на 2023-а.
Закупените трактори, регистрирани през тази година са най-много в областите Пловдив (27 бр.), Стара Загора и Силистра с по 19 броя, 16 броя в Сливен и по 14 за всяка от областите Добрич, Монтана и София-град. Предпочитаните марки са John Deere с 51 броя в страната, Kubota с 33 броя и общо 37 трактора на марки от графата „други". Миналата година пионер в продажбите отново е John Deere, а най-активните потребители - в Стара Загора и София-град.

Новите за първото тримесечие на тази година самоходни комбайни са 11, въпреки прогнозите за ранна жътва и необичайно бързото развитие на зърнените култури за сезона. Повече от половината от тях (6 бр.) са Claas, по два комбайна са Deutz Fahr и New Holland и един е Case. За сравнение, миналата година Claas са 10 регистрирани комбайна у нас, New Holland – 6, John Deere – 4, Fendt и Rostselmash по 3, с по два броя са Case и Wintersteiger и един регистриран комбайн има Massey Ferguson.

Сред товарачите положителната тенденция е при челните, които са с 15 повече от същия период за миналата година. Челно място в класацията заема Bobcat с 19 единици, регистрирани са 12 товарача Caterpillar, 7 Komatsu, а 9 броя са от други марки. Най-висок е интересът към този сегмент от техниката в област София-град, където са регистрирани 24 от общо 80 броя. През първото тримесечие на 2023 г., столичната област отново е първенец по регистрации на челни товарачи с 31 от общо 65 броя. Тогава също най-закупувани са били челните товарачи Bobcat (20 бр.), следвани от 9 Caterpillar, 6 JCB и 6 други.

При телескопичните товарачи новорегистрираните са 85, като от тях 39 са JCB, 17 Manitou, 9 Bobcat и т.н. Миналата година в първото тримесечие сред общия брой от 91 регистрирани телехендлера, водещи в класацията също са били JCB и Manitou със съответно 53 и 13 броя, а на трето място е Bobcat с 9 единици. Област София-град е лидер в регистрациите на телехендлери и през двете години. Оттам за първите три месеца на тази година. са регистрирани 14 броя, а в област Стара Загора – 11.

В Италия - значителен спад

в продажбите на всички видове

Значителен спад в продажбите на всички видове агротехника има в Италия, сочат данни на федерацията на производителите - FederUnacoma. Тракторите и комбайните намаляват съответно с 25% и 56,7%, а тракторите с товарна платформа - с 18,4%. Отрицателен знак има и при ремаркетата (- 6,1%) и телескопичните товарачи (- 37,2%). Според организацията свиването на търсенето се дължи на икономически и геополитически фактори и е необходим многогодишен публичен план за стимулиране, за да се завърши цифровизацията на италианското селско стопанство.

Свиването на доходите на земеделските стопанства, затягането на паричната политика, геополитическата несигурност и инфлацията оказват влияние върху представянето на пазара на агротехника през първото тримесечие на годината. Данните за регистрациите показват значителен спад за всички основни категории селскостопански машини за периода между януари и март. В сравнение със същия период на миналата година спад отбелязват както тракторите, 3812 продадени единици (през 2023 г. те са били 5083), така и комбайните, 26 регистрирани през 2024 г. единици срещу 60 през 2023 г. Що се отнася до другите видове машини, тракторите с товарна платформа регистрират спад до 129 единици, в сравнение със 158 за същия период през 2023 г., докато селскостопанските ремаркета успяват да ограничат пасивите до 6,1%, като през тримесечието са регистрирани общо 1800 броя, за разлика от първото тримесечие през 2023 г., когато са били 1920. При телескопичните товарачи - категория машини, която през последните години отбелязва ръст, този път свиването в сегмента е по-съществено, като за периода спадът е от 37,2% или 140 единици по-малко от общо 376 през тримесечието за 2023 г.

От пресцентъра на FederUnacoma съобщават, че влияние върху пазарните тенденции е оказала и рестриктивната парична политика, следвана от Европейската централна банка в последните месеци. Повишаването на лихвените проценти се съчетава с повишаването на каталожните цени, което затруднява закупуването на нова техника от страна на земеделските стопанства и предприемачите. „В настоящата икономическа ситуация държавните насърчителни мерки, особено с многогодишно програмиране, са по-важни от всякога, за да се възобнови закупуването на машини от ново поколение, а с тях и процесът на цифровизация и модернизация на националното селско стопанство", подчертава FederUnacoma.

Според бизнес барометъра на Европейската асоциация за селскостопанска техника (CEMA), общият индекс на бизнес климата в производството на машини в Европа в самото начало на 2024 г. сочи значителен спад. След това през март бележи леко влошаване, от -52 до -55 пункта (по скала от -100 до +100). Според емпирично изследване (тип анкета) сегашната бизнес оценка е по-лоша, отколкото е била от повече от 7 години. Перспективите за следващите шест месеца също са доста мрачни. Отново две трети от участниците в проучването очакват оборотът им да намалее през този период.

На европейските пазари

няма положителни очаквания

Мнозинството от участниците в проучването на европейските пазари нямат положителни очаквания за оборота. За жалост последните данни сочат, че и през април има понижение до -57 пункта. Според проучването запасите на дилърите на повечето европейски пазари са значително по-високи, отколкото през 2019 г., която влезе в историята поради високите нива на запаси и последвалото забавяне по веригата на доставки в следствие на пандемията.

Подновеното влошаване на бизнес климата се дължи единствено на факта, че текущите оценки на бизнеса са последвали и без това занижените очаквания в посока надолу. Едва 5% от представителите на бранша смятат, че сегашната бизнес ситуация е благоприятна.

Перспективите изглеждат малко по-добри по отношение на годината като цяло, особено когато се вземат предвид очакванията за други региони на света. Бъдещите очаквания са се стабилизирали на ниско ниво. Но две трети от участниците в проучването очакват оборотът им да намалее през следващите шест месеца. По-нататъшно и значително подобрение обаче се наблюдава в очакванията за предстоящия прием на поръчки (показател, който не се включва в изчисляването на общия индекс на барометъра). За цялата 2024 г. участниците в проучването очакват оборотът на техните компании за производство на техника да намалее в едноцифрен диапазон.

Държавните помощи за лица, изправени пред финансова опасност, сред земеделските производители в САЩ играе ключова роля в стимулирането на растежа на пазара за селскостопанско оборудване. В контраст с пазарните спадове в България, Италия, Франция, Германия и други европейски страни, САЩ отчита положителна тенденция, по данни на Асоциацията на световните производители Agrievolution.

Продажбите в Русия и Бразилия се възстановяват,
а пазарът в Турция е в криза, поради неблагоприятната икономическа ситуация и обезценяването на валутата.
Убедителни са данните за Индия, която поведе в сегмента на тракторите в света. Азиатските страни като цяло бележат ръст. Продажбите на трактори в Индия са оценявани на 7,5 млрд. долара и нарастват в последните 6 години, като към момента е потвърдено, че с около 1 милион регистрирани единици, страната е начело на световния пазар на трактори, сочат данни на Индийската федерация на търговско-промишлените палати.

Самоходните машини у нас и в Европа са в рецесия
Самоходните машини у нас и в Европа са в рецесия
Бордът на асоциацията FederUnacoma на бизнес семинар в Индия, по повод 46-то издание на изложението EIMA
Бордът на асоциацията FederUnacoma на бизнес семинар в Индия, по повод 46-то издание на изложението EIMA
Статистиката на Acumen Research and Consultingсочи годишен темп на растеж от 8,6 % до 2032 г.
Статистиката на Acumen Research and Consultingсочи годишен темп на растеж от 8,6 % до 2032 г.
Начело на пазара на трактори е Индия
Начело на пазара на трактори е Индия
Машинен парк на агротехническо изложение в Бразилия
Машинен парк на агротехническо изложение в Бразилия