С иновативните продукти на БАСФ културните растения и добивът от тях са защитени

Ваня ВЕЛИНСКА

Опазването от болести на интензивните култури, към които спадат зеленчуци, овощни и лозя, бе акцентът в презентацията на специалистите от БАСФ по време на семинара в Петрич, организиран от Асоциация Растителнозащитна индустрия България и Областна дирекция по безопасност на храните – Благоевград, и с участието на агрохимически компании.

За Ревиона®, казваме, че е „по-добра и по-различна", започна представянето Красен Митев, търговски представител трайни насаждения и зеленчуци. Фунгицидът съдържа

нова генерация триазол, а именно Ревизол®,

който е по-ефективен и по-надежден

Той осигурява безпроблемен контрол на икономически важни болести при различни култури.

Разрешен е за употреба при семкови срещу струпясване, брашнеста мана, черни петна, при костилкови срещу ранно и късно кафяво гниене и брашнеста мана, и в лозя срещу брашнеста мана и черно гниене.

Фунгицидът има лечебно действие без аналог, допълва Красен Митев. Повечето от продуктите, които се използват в практиката работят от 8 до 25 градуса, докато активното вещество в Ревиона® дава възможност за много по-голям температурен диапазон - от 4 до 28 градуса, като ефикасността се запазва на 100%.

Друго предимство на Ревиона® е краткият карантинен срок – при костилковите овощни е 3 дни. А и с температурния диапазон, може да се получи много голяма ефикасност в определени периоди, подчертават специалистите.

Ревиона® е и с много добър регулаторен профил, щадящ околна среда, води, полезни агенти и т.н., което предполага тя доста дълго да се задържи в практиката.

Ревиона® е първият фунгицид в България, който е регистриран в гъвкави дози на приложение и при който дозата се определя на основата на вертикална листна площ. Дозата за лозя е 100 мл/1000 м2 листна повърхност.

Практиката през 2023 г. показа, че предцъфтежно третиране с 50 мл работи изключително ефикасно, а следцъфтежно - стига до 60-70 мл, пояснява Красен Митев. При костилковите видове срещу ранно и късно кафяво гниене и брашнеста мана дозата е 100 мл на 1000 кв. м.

От какво зависи вертикалната листна маса?

От схемата на засаждане, формировката и от фазата, в която се третира, т.е. стъблото не е от значение, а само короната. Затова и колкото е по-ранна фазата на третиране, толкова дозата е по-малка. Минимална доза на приложение в лозя е 40 мл, когато се пръска при 5-10 см до 20 см дължина на летораслите. Колкото повече напредва фазата на развитие, толкова листната маса се увеличава и дозата нараства. За лесно изчисляване на дозата, може да използвате онлайн калкулатора в сайта на БАСФ (www.agro.basf.bg), създаден специално за целта.

Другият продукт, на който акцентираха експертите от БАСФ, е Делан® Про. Фунгицидът се състои от две активни вещества, които се свързват с восъчния налеп и не дават възможност на патогените да проникнат в растителния организъм.

Фосфоновата киселина, под формата на калиеви фосфонати, е със системно фунгицидно действие и инхибира ключови ензими, с което предотвратява развитието на гъбните патогени. Благодарение на уникалната комбинация от дитианон и системните свойства на фосфоновата киселина,

Делан® Про действа върху повърхността

на листа, както и в тъканта на листата

Дитианон се поема от восъчния слой на листата, за да образува силна преградна бариера. Всички продукти се движат по бази - и акропетално, но при Делан® Про движението е по-различно, то е амфимобилно – т.е. както низходящо, така и възходящо. Нас повече ни интересува възходящото, тъй като така се дава една много сигурна защита на младия леторасъл. Продуктът подобрява фотосинтезата, предотвратява развитието на гъбните патогени и има отлична ефикасност срещу обикновена мана в лозя.

Сред предимствата на Делан® Про е, че може да се прилага през цялата вегетация, без опасност от резистентност. В лозя фунгицидът контролира обикновена мана, черното гниене, и фомопсис в дозата от 300 мл/дка, а при семковите видове срещу струпясване – 250 мл/дка.

Серкадис® е друг продукт от портфолиото на БАСФ, който се използва за контрол на брашнеста мана – в доза 15 мл/дка. Успешно се комбинира за защита на семкови, ако се цели контролиране на струпясване и брашнеста мана при ябълки, а дозата е 30 мл/дка.

Фунгицидът се отличава с бърза мобилност, дълготрайна ефективност,

много ниска доза на приложение – 15 мл/дка, най-ниската сред SDHI фунгицидите.

Сигнум® е един от най-разпознаваемите и наложени SDHI фунгициди в практиката. Има регистрация в 30 култури, с кратък карантинен срок е – при зеленчуци 3 дни, а при овощни култури - 7. Отличава се с изключителен контрол на болести и най-вече с удължаване времето на съхраняване на продукцията. Съветът на специалистите е да се прилага до 3 пъти през вегетацията, за да не се предизвика резистентност.

Дагонис® е другото предложение на БАСФ. Определя се като „мултикроп фунгицид за мултизащита". Използва се в зеленчукопроизводството. Продуктът съдържа две активни вещества.

"Едното активно вещество флуксапироксад е изключително мобилно, за да достигне до патогена, то променя структурата си", разяснява Атанас Иванов, продуктов мениджър лозя, овощни и зеленчукови култури. Другото активно вещество – дифеноконазол, е еталон за борба с брашнеста мана. Именно тази комбинация от активни вещества осигурява дълготрайна защита и не допуска развитието на резистентност.

Дагонис® има регистрация в семейства тиквови, картофови, зелеви,

а също ягодоплодни, маруля, репички, целина, като контролира брашнеста мана, аскохитоза, алтернария, склеротиния и други важни болести по зеленчуковите култури. Фунгицидът се придвижва към корените и защитава и младия прираст, а не само третираните части. Краткият му карантинен срок го прави идеален продукт за включване в програмите за интегрираните растителнозащитни практики.

Серифел® е нов продукт, биологичен фунгицид, каза Атанас Иванов. Той съдържа формулация от чисти спори, като в състава си има 110 г/л Bacillus amyloliquefaciens. Продуктът контролира успешно сиво и бяло гниене, кафяви листни петна. Регистриран е в домати, пипер, лозя, патладжани, ягодоплодни – в доза 50 г/дка.

Как действа Серифел®?

Фунгицидът уврежда мембраната на патогена и не позволява нейното развитие. Начинът на действие се характеризира в три отделни етапа, Първият етап е образуване на физически щит. Серифел® буквално образува физическа бариера, която пречи на спорите на патогена да се прихванат към листната маса и реално той окупира цялата листна повърхност, като не остава място за тях. Вторият етап се състои в стимулиране на естествените защитни механизми на растението - при развитието на спорите на Серифел® се образуват антимикробни липопептиди, които действат като повърхностно активно вещество, което помага на спорите, т.е. клетките да се движат, размножават, развиват фунгицидни свойства и да се делят. И всички тези процеси се случват при ниски температури. С нарастване на температурите се активира третият процес – иначе казано отблъскване на заразата. С високите температури вече започва да се образува и торинът, който е познат като един от най-силните противогъбични метаболити за борба с фитопатогени.

Защо да използваме Серифел®?

Едно от най-големите предимства пред останалите продукти или еталони на пазара е, че след третиране не се натрупва и задържа върху повърхността, т.е. плодовете остават чисти и не се виждат остатъци от третирането, подчертава Атанас Иванов. Другият му плюс е опаковката, в която ще се търгува, а именно 500 г за 10 декара - лесна за логистика и употребата.

Кога да използваме Серифел®?

"Регистрацията е от фаза цъфтеж до края на вегетацията, но ние препоръчваме да бъде позициониран като последно третиране, за да може да използваме най-силните му страни, а именно липсата на карантинен срок, както и липсата на остатъчни количества в продукцията", съветва Атанас Иванов.

Серифел® е идеален инструмент за управление на резистентността, а също така изключително добре се съвмествява както в биологичната, така и в интегрираната и в конвенционалната растителна защита. Като целта е именно чрез употребата му да се намали общия брой третирания, а и като цяло използването на по-малко конвенционална химия.

Специалистите от БАСФ са изготвили технологични схеми за защита на лозя, семкови и костилкови овощни, както и зеленчукови видове. При всяка култура се дават възможните вредители в дадена фаза от развитието й, както и ефективните продукти за тяхното контролиране. Повече информация може да намерите в сайта на компанията www.agro.basf.bg, а също и препоръки от търговските представители на БАСФ.